Om partiforeningen

Velkommen til SF Vordingborg

SF Vordingborg er en partiforening for alle SF’ere i Vordingborg kommune.

Vi har omkring 80 medlemmer. Vi blev dannet i 2006 da de lokale partiforeninger i Vordingborg, Præstø, Langebæk og Møn blev sammenlagt.

Vi er en aktiv forening der lægger stor vægt på kontakt til vore medlemmer. Vi afholder medlemsmøde en gang om måneden. Møderne holdes typisk om aftenen og varer et par timer.

Her tages forskellige aktuelle emner op, og du har mulighed for at få emner på dagsordenen. Vores forskellige udvalgsmedlemmer og andre med betroede poster kommer med et kort nyhedsoplæg, og vi diskuterer aktuelle emner.

Herefter er der fri diskussion. Er man politisk interesseret er det en ganske god anledning til at få afprøvet sine politiske argumenter, og den relativt lille forsamling giver gode muligheder for at komme til orde, også som nyt medlem.

En til to gange hver måned er der baggrundsgruppe møde. Her er der en fast gruppe personer der mødes. Dagsorden til kommende møde i udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, samt andre ”her og nu” emner bliver gennemgået og diskuteret. Møderne er åbne og du er velkommen til at deltage. I højre side kan du downloade vores mødekalender og se, hvornår forskellige møder finder sted.

Ud over medlemsmøder og baggrundsgruppemøder holder vi sommerfest og julefrokost.

Ønsker du at deltage men har svært ved at komme frem er du velkommen til at kontakte bestyrelsen og vi vil gøre vores bedste for at finde transport til dig.

Hvis du har spørgsmål til vores lokale partiforening, må du meget gerne skrive eller ringe til os.

I SF betaler vi kontingent efter indkomst. Kontingentsatserne ses her:
A-medlemskab - Indtægter op til 175.000 kr årligt: 60 kr kvartalet
B-medlemskab – Indtægter fra 175.000 – 250.000 kr årligt: 130 kr kvartalet
C-medlemskab – Indtægter over 250.000 kr årligt: 200 kr kvartalet

  I SF betaler vi en partiskat på 10%. Dvs når vi er udpegede som domsmand, valgtilforordnet, medlem af kommunalbestyrelsen eller andre politiske poster der giver vederlag, betaler vi 10% til partiforeningen. Kontingent og partiskat er det, der betaler vores valgkampe samt alle øvrige aktiviteter i foreningen. 

undefined

Først efter at det sidste træ er fældet, det sidste hav er forurenet og den sidste fisk fanget, vil I erkende at man ikke kan spise penge.

undefined

 Vedtægter for SF Vordingborg

Univers
Mobil navigation