Kandidater til byrådet

1. Linda Nielsen, Frederiksberg, Sorø, mentorkoordinator, 60 år

2. Morten Suhr, Frederiksberg, Sorø, landskabsarkitekt, 58 år

3. Arne Juel Jensen, Stenmagle, økologisk landmand, 65 år

4. Anne Katrine Blond, Sorø, udeskolevejleder, 36 år

5. Helle Visti Jensen, Døjringe, gymnasielærer, 56 år

6. Henrik Rasmussen, Bromme, miljøsagsbehandler, 55 år

7. Dorte E. Nielsen, Frederiksberg, Sorø, miljøsagsbehandler, 55 år

8. Morten Heegaaard Christensen, Frederiksberg, Sorø, trafikplanlægger, 36 år

9. Aske Carøe, Bromme, gymnasieelev, 18 år

10. Poul Hangler, Frederiksberg, Sorø, pensionist, 65 år

11. Jan Pedersen, Munke Bjergby, procesmedarbejder i fleksjob, 60 år

12. Peter Hammer, Sorø, økonomikonsulent, 59 år

IMG_6973-5.jpg

undefined

undefined

Det er vigtigt, at vi værner om hinanden og den verden, vi lever i. Derfor er mine pejlemærker social ansvarlighed og grøn omstilling i et ligeværdigt og demokratisk fællesskab. Det arbejder jeg allerede for nu. Da jeg var formand for Teknik og Miljøudvalget fra 2010-13, stod jeg blandt andet for de grønne initiativer, der gjorde kommunen mere bæredygtig, og står det til mig, skal vi igen være klimakommune. Jeg er 61 år, gift, har 2 voksne børn og et barnebarn. I mit job er jeg mentorkoordinator. 

Jeg vil investere i velfærd. Jeg sætter mennesker og natur før profit og regneark

Kommunen er det fællesskab, hvor vi har ansvar for hinandens ve og vel gennem hele livet. Jeg vil arbejde for bedre normeringer i daginstitutionerne og skolerne, fordi et godt børneliv er vigtigt for at blive livsduelige voksne. Jeg vil arbejde for en værdig pleje for ældre og handicappede. Der skal være tid til omsorg og plads til den enkeltes interesser. Jeg vil bekæmpe uligheden i sundhed. Fysiske og psykiske sygdomme skal ligestilles.

Du kan kontakte mig
på telefon 2982 2027 eller e-mail: linn@soroe.dk

undefined

Det er vigtigt, at vi værner om hinanden og den verden, vi lever i. Derfor er mine pejlemærker social ansvarlighed og grøn omstilling i et ligeværdigt og demokratisk fællesskab. Jeg har altid været aktiv inden for sport og interesserer mig for rammerne omkring foreningslivet og de mange frivilliges arbejde. Jeg arbejder som landskabsarkitekt og projektleder i en kommunal teknisk forvaltning. Jeg er 58 år, er gift og har 2 voksne børn.

Jeg vil arbejde for grøn omstilling

Jeg vil arbejde for, at Sorø Kommune igen bliver en aktiv klimakommune. Vi skal fokusere på at nedbringe vores CO2-aftryk i kommunen. I SF var vi aktive, da Sorø blev klimakommune. Jeg vil arbejde for, at vi igen får ambitiøse klimamål og handleplaner. Vi skal have bragt omtanke for klimaændringerne ind i den kommunale hverdag blandt andet gennem grønne indkøb og grøn transport, energirenovering og ved genanvendelse af affald.

Du kan kontakte mig
på telefon 4030 4591 eller e-mail: morten.suhr@mail.dk

undefined

Jeg er økologisk landmand og bor på en gård ved Stenlille. De seneste år har jeg været aktiv i Frilands bestyrelse og i Økologisk Landsforening. Jeg er også med i bestyrelsen for en privat- og efterskole i Tølløse. Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen i Stenlille Kommune og var formand for Teknik- og Miljøudvalget. Jeg stiller op både til kommunal- og regionsvalget

Alle børn skal opleve en god og tryg barndom

Grundlaget for et godt børneliv er kærlighed og tryghed og at få lov til at være barn, mens man er det. Det skal barnet møde både i familien og i de institutioner og skoler, barnet går i. En god og tryg hverdag er nødvendig for at tilegne sig de kundskaber, som skolen tilbyder. Hvert eneste barn skal have mulighed for at lære så meget, som det nu er i stand til. I et godt børneliv skal der være tid til spændende fritidsinteresser. Også børn med særlige behov skal ses og værdsættes og tilbydes den hjælp, der er nødvendig, for at de kan få et godt liv.

Du kan kontakte mig
på telefon 5127 8862 eller e-mail: juel-langager@live.dk

undefined

Jeg hedder Aske Carøe og er 18 år gammel. Jeg stiller op til kommunalvalget 2017 for SF. Til daglig går jeg i 3.g på Sorø Akademis Skole, hvor jeg følger en naturvidenskabelig linje. Jeg har været aktiv i SF Ungdom i 3 år og sidder i dag i landsledelsen for SF Ungdom. Jeg brænder for politik, og især brænder jeg for de unge i vores samfund! Vi unge er dem, der skal drive vores samfund de næste mange år, og jeg vil kæmpe for, at vi har de bedste muligheder. Derfor stiller jeg op til kommunalvalget 2017.

Jeg vil, at unge skal have lige adgang til uddannelse og sundhed

Konkret vil jeg kæmpe for, at gratis psykologhjælp til unge under 25 år bliver en realitet i Sorø kommune. Det vil jeg, fordi vi skal ligestille psykiske og fysiske sygdomme. Mange unge lider af stress, og det handler om at behandle tidligt i et sygdomsforløb, men det har mange unge ikke råd til. Derfor skal psykologhjælp være gratis til unge under 25 år.

Du kan kontakte mig
på telefon 2130 1124 eller e-mail: aske-caroe@hotmail.com

Univers
Mobil navigation