Valggrundlag for kommunalvalg 2017

SF er et socialistisk folkeparti – der søger indflydelse og løsninger.

SF’s pejlemærker i kommunalpolitik:
- Fremtiden er grøn, og vi arbejder for grøn omstilling
- Vi vælger velfærd og et godt børneliv. Derfor sætter vi social ansvarlighed højt.
- Vi vil demokratiet. Derfor arbejder vi for stærke fællesskaber i lokalsamfundet og på arbejdspladser.

SF arbejder for frihed i et fællesskab, der gør plads til mennesker og kæmper i mod grådighed. Frihed får vi gennem andre mennesker. SF er talerør for alle mennesker, der vil se resultater båret af stærke fællesskaber.

 

Læs nærmere om de enkelte emner:

- Grøn omstilling
- Stærke fællesskaber
- Social ansvarlighed
- Børnene - det gode børneliv
- Unge
- Ældre - Pleje og omsorg for ældre og andre med behov
- Sundhed
- Fair forhold, tillid og ansvar
- Arbejdsmarked- og erhvervspolitik
- Kultur og fritid
- Økonomi

Du kan også læse det samlede valggrundlag.

Spidskandidaterne 960 540.jpg
SF’s værdier er først og fremmest:

Grøn omstilling og fælles fremtid – hvor grønne livsformer og grøn produktion udvikles, til gavn for miljø og klima, gode livsvilkår nu og for fremtidens generationer.
SF ser grøn omstilling, som kernen i en kommune, der er attraktiv at bo i, der skaber basis for arbejdspladser, der værner om naturen, der udvikler sunde livsformer og gode opvækstvilkår, og skaber en god økonomi.

Social retfærdighed, solidaritet og lighed – med et velfærdssamfund, hvor vi deles om ressourcerne og yder efter evne. Alle har ret til et ordentligt liv med livsglæde og trygge økonomiske vilkår, uanset om man har et arbejde, eller man ikke er i stand til at arbejde. Ingen skal presses ud af fællesskabet.

Gode opvækstvilkår – hvor vi tager et fælles ansvar for, atalle børn får gode og sunde opvækstvilkår i et ligeværdigt og ansvarligt fællesskab.

Medborgerskab med plads til alle og respekt for hinanden - Alle mennesker er lige meget værd, og derfor er SF imod forskelsbehandling.
Vi vil være en kommune, der er åben over for verden omkring os, og hvor det er naturligt, at vi tager et ansvar for mere end bare os selv. Vi vil ikke være med til at sætte hegn op om Sorø kommune og os selv. Vi vil tage vores del af ansvaret i verden og hjælpe folk i nød. Vi forsvarer menneskerettighederne og det enkelte menneskes rettigheder mod højre-radikalisering.

Demokratiske fællesskaber og frihed – hvor der er frihed til at udvikle sig i et trygt fællesskab. Et fællesskab hvor vi kerer os om hinanden, og hvor der er plads til at være den, man er. For Sf er frihed noget andet og mere grundlæggende, end at have mange materielle valgmuligheder.

SF i byrådet 2014-2017

BYRÅDSMEDLEM : LINDA NIELSEN

Fra 2014 er det Linda Nielsen, som repræsenterer SF i byrådet. Linda Nielsen har plads i Økonomiudvalget og i Arbejdsmarkedsudvalget. Med et borgerligt flertal og en konservativ borgmester fører SF oppositionspolitik i byrådet.

Har du en god ide, er der noget du har lagt mærke til eller hørt om, der hvor du færdes, er der noget du undrer dig over, så er du velkommen til at kontakte Linda Nielsen på linn@soroe.dk eller 29822027.

SF fik 1.120 stemmer, dvs. 6,7 % af stemmerne ved valget i november 2013. Det betyder, at vi i denne byrådsperiode har et meget dyrt mandat i byrådet. Det dyreste nogensinde! Det er valgmatematikkens tilfældighed, der gør, at vi ikke fik 2 mandater.” Jeg varetager et meget dyrt mandat, og jeg vil gøre mit bedste for at levere politisk arbejde derefter”, siger Linda Nielsen. SF gik tilbage ved valget, men Sorø var den kommune i region Sjælland, hvor SF klarede sig bedst - efter Lejre. Rent faktisk havde SF et rigtig godt valg i Sorø Kommune, når man tager de landspolitiske tendenser i betragtning.

Linda 960 540.jpg
Univers
Mobil navigation