Om partiforeningen

SF i Solrød Kommune, er en af de mindre partiforeninger i SF. Ser man på kommunens størrelse og traditionelt borgerlige sammensætning, så er det lykkedes for partiforeningen at have en eller to repræsentanter i byrådet gennem flere årtier. For tiden har vi en repræsentant i byrådet. Det er gået meget op og ned med antallet af partimedlemmer, og for tiden er der plads til en del flere. SF i Solrød Kommune har ambitioner om at blande os bredt på alle områder lokalt, men også regionalt og på landsplan.

Valgkamp 04

Hvordan vil du tiltrække flere borgere til Solrød kommune? SF Solrød vil arbejde for en rolig og gennemtænkt udvikling af kommunen der meget gerne må medføre at befolkningstallet øges. Dette gøres først og fremmest ved at fastholde de kvaliteter vi allerede har, den flade struktur, det samarbejdende byråd og ikke mindst dygtige kommunale medarbejdere. Solrøds placering på kanten mellem land og by er i sig selv tiltrækkende. Den er også udfordrene i forhold til specielt støj fra motorvejen som vi skal gøre vores yderste for at bekæmpe. Den tætte bosætning stiller krav til infrastrukturen, sikre skoleveje og et velfungerende sti system. Solrød kommune er velforsynet med gode idrætsfaciliteter, skoler og daginstitutioner dette har stor betydning når specielt børnefamilier skal etablere sig. SF Solrød har ikke noget imod parcelhuse men finder at kommunen kunne gøres endnu mere attraktiv med flere gode almennyttige boliger. Antallet af stationsnære Ungdomsboliger bør også øges. Hvad mener du, at kommunen skal gøre for at fremme udviklingen af erhvervslivet i Solrød kommune? Byrådets vision om at gøre Solrød til et godt sted at bo, er blevet udvidet til, et godt sted at bo og leve. Dermed menes at Solrød er andet og mere end en soveby. Vi skal tilbyde gode aktivets muligheder og kulturelle oplevelser for borgerne. En dynamisk tænkning der tiltrækker specielt høj teknologiske virksomheder, der efterspøger en veluddannet arbejdskraft i en kommune der har et godt ry. Gode infrastrukturer, velfungerende kommunale serviceydelser på alle områder og ikke mindst en god miljøpolitik er noget virksomheder kigger efter. Selvsagt skal unødigt bureaukrati undgås, iværksættere skal understøttes og omkostningerne holdes på et konkurrencemæssigt niveau. Med venlig hilsen Henrik T Larsen, udviklingskonsulent, Solrød Genopstillet til byrådet i Solrød for SF

Univers
Mobil navigation