velkommen til     sf Solrød Kommune

Aktuelt

Medlemsmøde den 15. august 2017. kl. 19.00 på Rådhuset

Tema: Valgkampagne Kommunal- og Regionsvalget 2017

Vi skal have strategierne helt på plads, og fastsætte den endelige opstilling.

Mød endelig talstærkt op.

 

SF Solrød Kommune

er en af SF's mindre partiforeninger, men har i årtier formået at fastholde repræsentation i byrådet, i en traditionelt borgerlig kommune. Det mener vi selv er ret godt gået. Vi ønsker et demokrati, der bygger på aktiv lokal deltagelse, hvor beslutningerne i størst muligt omfang tages direkte af de borgere, der berøres. SF vil fremme de fællesskabsorienterede løsninger. Vi har behov for at genopfinde et velfærdssamfund, hvor der er plads til mennesker.

SC 01

 Solrød Center

Grøn Kommune

Solrød skal være en god kommune at bo og leve i. Derfor er det vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for borgernes fritidsliv. Vedligeholdelsen og udbygning af de grønne områder er en vigtig del af et positivt, æstetisk udtryk af kommunen. SF Solrød vil arbejde for at alle sikres attraktive adgangsveje til strand og grønne områder. Herlighedsværdien skal komme alle til gode! Det nære miljø er vigtigt, også set i en global sammenhæng. SF støtter alle handlinger der nedsætter CO2 udslippet, kollektiv trafik samt alle bestræbelser på styring af øgede regnmængder. Biogasanlægget er et eksempel på grøn omstilling.

Karlstrup mose 2
 SF Solrød kommune arbejder for en ren og attraktiv natur i vores kommune.

Derfor er det vigtigt for os, at vi i endnu en periode er repræsenteret i kommunens Grønt Råd. Her er der 2 politisk udpegede, 1 fra SF og 1 fra Havdruplisten, som sammen med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, og Gefion, arbejder tæt sammen for at værne om en grønnere kommune.

Kommunen har heldigvis ansat dygtige og kompetente medarbejdere i dette område, som er helt uundværlige i denne sammenhæng.

Kultur og Fritid

Kultur er til glæde for den enkelte borger og familien og giver fællesskab mellem borgere i Solrød Kommune. SF lægger vægt på borgernes mulighed for selvorganisering både som kulturskabere og kulturnydere. Vi skal styrke biblioteksområdet, der skal virke som lokomotiv for adgang til viden og demokratiudviklingen. Der er behov for nytænkning omkring bibliotekerne. Vi savner et kultur- og medborgerhus, som kunne rumme arrangementer, musikoplevelser, teater og udstillinger af lokale kunstnere. Sådan et hus er identitetskabende for Solrød som selvstændig kommune. Denne proces er igangsat ved budget 2014 på forslag fra SF

Solrød Gymnasium.gif

Solrød Bibliotek

Skole og uddannelse

SF ser uddannelse som helt afgørende for fremtidens velfærd. Investering i folkeskolen er investering i samfundets fremtid. Samtidig giver uddannelse den enkelte en højere livskvalitet og bedre mulighed for at forme eget liv. De offentlig ansatte skal have langt bedre mulighed for at gøre det, de er bedst til. Fremtidens kontrol skal have det formål at skabe gladere medarbejdere, dygtigere elever, bedre arbejdsklima og øge kvaliteten; ellers skal kontrollen afskaffes.

Havdrup Skole 2

Havdrup skole ny afdeling

SF Solrød

  • Formand Marianne Svane

Rørsangervej 3
2680 Solrød Strand

Tlf. 22173463

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation