Bestyrelsen

Præsentation af bestyrelsen i SF-Slagelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 1 suppleant. De holder møde 1 gang om måneden og står mest for foreningens organisatoriske sager, mens det politiske indhold mere drøftes på foreningens medlemsmøder.

Bestyrelsen har tæt kontakt med vores folketingskandidat og har også ansvaret for arbejdet med vores facebookside og denne hjemmeside. Bestyrelsen tilrettelægger foreningens mødekalender og den årlige generalforsamling, som finder sted i marts måned.

undefined

Formand
Karl Arildsø
Egøgade 14 st.th.
 4220 Korsør
Tlf: 20633169
Karl_arildsoe@outlook.dk

undefined

Kasserer
Klaus Reinholdt Petersen
Engvej 15
4220 Korsør
Tlf: 29883149
reinholdt.kp@gmail.com

sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsesmedlem
Anne Marie Jul Mortensen
Søndermarksvej 21, 2.mf.
4200 Slagelse
Tlf: 29322474 & 21778164
julmortensen@mail.dk

undefined

Bestyrelsesmedlem
Jens Gade Larsen

undefined

Bestyrelsesmedlem
Helle Dalsgaard
Ghanavej 6
4200 Slagelse
helle@dalsgaard.org

 

 

 

 

undefined

Næstformand
Jørgen Baadsgaard
Mathiesensvej 16
4220 Korsør
Tlf: 24210391

undefined

Bestyrelsesmedlem
Stig Thorup Rasmussen
Solbakken 12
4230 Skælskør
Tlf: 21686749
stigthorup@stofanet.dk

sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsesmedlem
Lene Sieling

undefined

Bestyrelsesmedlem
Leif Scharling
Løvegade 34, 2.-7
4200 Slagelse

 

 

Suppleant
Kurt Andreasen

 

Univers
Mobil navigation