velkommen til     sf slagelse

Introduktion

På denne hjemmeside kan du se nærmere på, hvad vi beskæftiger os med i SF Slagelse. Du er altid velkommen til at henvende dig direkte til formanden pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få uddybet indholdet på vores hjemmeside. Du kan også finde os på facebook, hvor vi har vores egen side. Led efter: ”SF Slagelse”.

Pressemeddelelse

SF Slagelse har afholdt sin ordinære generalforsamling d. 14/3 2015.

 

Beretning og regnskab blev godkendt af forsamlingen, og der blev foretaget valg til bestyrelsen ifølge partiforeningens love.

Den siddende formand, Stig Thorup Rasmussen valgte at gå af et år før tiden for at gøre plads til et generationsskifte i partiforeningen.

Til ny formand er valgt Karl Arildsø, Korsør.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt.

De fremmødte på SF Slagelses generalforsamling ønsker at fremsætte følgende udtalelse, som forneden afsluttes med en personlig kommentar fra den nye formand:

SF er i en gunstigere situation end set længe. Vi er i dag et parti, der er landet sikkert efter en dramatisk flyvetur. Vores formand, Pia Olsen Dyhr, folketingsgruppen og landsledelsen har vist vejen for ny fremgang for partiet. Denne position skal bruges til at skabe et godt resultat ved det kommende folketingsvalg og efterfølgende til at få en stærk repræsentation i Slagelse Kommunes byråd efter næste kommunalvalg i 2017, der kan tage de kommunale udfordringer op. Vi står foran to barske år med nedskæringer i kommunens økonomi. Nedskæringer som er politisk besluttet af et borgerligt flertal. Nedskæringer, der vender den tunge ende nedad, og som skærer i de svageste borgeres velfærd og bl.a. har privatisering som middel. Dette må og skal SF stå op imod ved at påvise de konkrete virkninger af den valgte politik. Vi skal gøre det både selvstændigt og i stærkt samarbejde med Socialdemokraterne og Enhedslisten.

Jeg er stolt over at have modtaget hvervet som formand i SF Slagelse. Jeg ser frem til at stå i spidsen for et SF Slagelse, hvor vi kæmper for en politik, der ikke sætter de svageste i samfundet, børn og unge, ældre og vores natur i anden række i forhold til snævre økonomiske interesser.

Karl Arildsø

formand for SF Slagelse

_______________________________________________________________________________

Bestyrelsens sammensætning er herefter: Karl Arildsø (formand), Jørgen Baadsgaard, Helle Dalsgaard, , Klaus Reinholdt Petersen, Anne Marie Jul Mortensen, Jens Gade Larsen, Leif Scharling, Lene Sieling, Stig Thorup Rasmussen.

Hermed indkaldes medlemmerne til ordinær generalforsamling.

Den finder sted på

Slagelse Bibliotek
Stenstuegade, Slagelse
lørdag d. 14. marts 2015 kl. 10 - 14

Dagsordenen følger vedtægterne, og eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest en uge før.

Bestyrelsen sørger for, at der bliver frokost og drikkevarer til de deltagere, der måtte ønske det.

Vi arbejder i øjeblikket på at få en udefra kommende oplægsholder til at lægge op til en politisk debat efter frokost. Desuden vil vores folketingskandidat komme med et indlæg om vores politiske initiativer op til det kommende folketingsvalg.

Vel mødt!
bestyrelsen v/Stig Thorup Rasmussen

SF Slagelse

  • Formand Karl Arildsø

Egøgade 14
4220 Korsør

Tlf. 20633169

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation