Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen i SF Roskilde

SF-Roskilde er i dag blandt de 10 største af SF's lokalafdelinger, og har pr. januar 2015 et medlemstal på 173 medlemmer. Partiforeningen vælger kandidater til byråd, regionsråd og folketing og foreningens bestyrelse har ansvar for arrangementer, kommunikation, økonomi, og for kontakt til nye medlemmer. Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden, møderne er åbne dvs. at alle medlemmer af SF-Roskilde kan overvære bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret . Til medlemsmøder og valg af politiske kandidater har alle medlemmer naturligvis stemmeret.

 

undefined

Partiforeningsformand
Ole Olsen
Munkesøvej 21B, Roskilde
Tlf: 3059-2688 
olsenroskilde@hotmail.com

 

undefined

Bestyrelsesmedlem
Jan Bjergskov Larsen
Tønsbergvej 160, Trekroner
Tlf: 2966-8207 / 2323-9856
janblarsen@post.tele.dk

 

sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsesmedlem/kasserer
Henrik Schubart
Sankt Hans Gade 2, Roskilde
Tlf: 2372-9046
Henrik.schubart@gmail.com

 

sf-default-profil136x136.png

 Bestyrelsesmedlem

Ane Ring Laursen
Drejøvej 1, Vor frue
Tlf. 2859-6145
anelaursen@hotmail.com

 

sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsesmedlem
Mette Holmgreen Truesen
Søbredden 3, Svogerslev
Tlf. 2065-3035
mt@headspace.dk

  

 

 

 

sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Bjelke

 

 

  sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsesmedlem
Alex Bagger
Præstemarksvej 71B, Roskilde
Tlf. 6111-1417
 alex-bagger@hotmail.com

 

sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsesmedlem (orlov)
Henning Knak Poulsen

Tlf. 4043-8261
 knakpoulsen@gmail.com

 

 sf-default-profil136x136.png

Bestyrelsessuppleant
Dorit NeveUnivers
Mobil navigation