Politik

images (5).jpg 

 

Kommunens udvikling

Ringsted Kommune er i den heldige situation, at vores befolkningstal vokser – ikke så hurtigt, men støt og roligt, og det er en udvikling, som vi skal fastholde. Befolkningstilvæksten er med til at sikre, at vi kan fastholde det økonomiske fundament, der skal til for at sikre de kommunale velfærdsydelser. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden arbejder bevidst med at udvikle kommunen, så vi kan tiltrække nye tilflyttere, og så vores nuværende borgere er glade for at bo her. Vi skal være en bosætningskommune med mulighed for forskellige livs- bo – og arbejdsformer med en bæredygtig udvikling ud fra en grøn tankegang - fordi vi mener, det er det bedste for vores fælles fremtid. Vi har en udfordring i at få skabt nyt liv i Ringsteds bymidte. Vi skal have aktive torvedage tilbage, vi skal have skabt et torv, der ikke domineres af banker, vind og parkeringspladser, men af liv og glæde. Vi skal have en fast scene, enten på Torvet eller i Klosterlunden, vi skal have kunst og oplevelser, vi skal have en by, der inspirerer og udfordrer – lad os ”røre” lidt ved pænheden. Og hvis det betyder, at hele Torvet skal nytænkes, så er vi med på det; en bygning foran bankerne, ændret vejføring, flytning af parkeringspladser, bare vi er sikre på, at vores mål om mere liv i bymidten opfyldes. Ellers er skrækscenariet, at hele bymidten lukker ned, og al handel centreres omkring Outlet og Ringstedet. Ringsted Kommune skal skabe rammerne for en udvikling, der går den anden vej! Derfor går vi også ind for ”fortætning” af bebyggelsen i indre by; det giver flere borgere, der færdes dagligt i bymidten. Der skal samtidigt tænkes i grønne pladser, grønne tage og spændende byggerier. Derfor vil vi arbejde for, at der stilles krav om dette i vores lokalplaner for bymidten.

 

Univers
Mobil navigation