Mogens  Møller

 undefined

er SF Odsherreds og Kalundborg kredsens Folketings kandidat!!  

 

 

Navn: Mogens Stig Møller

 

Født: Ja (1952)

 

Stilling: Pens. lærer & Stud. mag.

 

Medlem af SF siden: 1988.

 

Opstillet af: Kalundborgkredsen.

 

Tillidsposter SF:

 

Formand SF-Odsherred.

 

2010-13 Byrådsmedlem Køge. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.

 

1994-2001 Komm. best. medlem Stevns. Formand for soc.udv 1994-97-

 

Formand for kulturudv. 1998-2001

 

Medlem af Hovedbestyrelsen 1990-1994 som amtsvalgt HB-medlem,

 

Storstrøms Amt.

 

Tillidsposter fagligt:

 

TR 2008-2014. Medlem af kredsstyrelsen i DLFs kreds 44

 

TR 1996-1999. Medlem af og næstformand i DLFs kreds 15

 

TR 1978 -1983. Medlem af Kredsstyrelsen i DLFs Kreds 15

 

Øvrige personoplysninger:

Læser til cand. mag. på RUC. Færdig til september.

 

Gift på 34. år. 4 børn og 8 børnebørn.

 

 

Opstillingsgrundlag:

Vi står i øjeblikket midt i den mest brutale klassekamp i de sidste 50 år.

Uligheden i Danmark er steget markant, og det skal vi bekæmpe, fordi ulighed er gift for solidariske samfundsløsninger på alle områder.

Det gælder både integration, miljø – også arbejdsmiljø og uddannelse og meget mere.

Vi er ved at få en form for social racisme, hvor de svageste i vores samfund bliver omtalt nedladende og uværdigt.

Det skal vi gøre op med.

Vi skal gøre op med konkurrencestats tankegangen, hvor nytteværdi er den eneste målestok.

Det er mere end 200 år siden, at Kant skrev, at det enkelte menneske er et mål i sig selv og ikke må gøres til et middel for andre. Det har vi glemt, og det

bærer vores måde at behandle hinanden på præg af.

 

 

 

Mere information:

Min 1. maj-tale i Nykøbing Sj. uddyber det, jeg har skrevet her, så her er et link:

 

http://sf.dk/media/6198/mogens-tale-1-maj-2016.pdf

 

 

 

 

 

Her er et andet link til noget, jeg har skrevet:

 

 http://www.folkeskolen.dk/528578/den-danske-folkeskole---en-bragende-succes

 

(Skrevet under konflikten)

 

 

 

SF Odsherred i Odsherred Kommune.

SF Odsherred har plads i økonomiudvalget, og vi har formandsposten i Social- og Forebyggelsesudvalget. Begge varetages af Arne Mikkelsen. Også plads i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget der varetages af Michael Kjeldgaard. I SEAS-NVE er Arne Mikkelsen i repræsentantskabet. I Beredskabskommissionen og fredningsnævnet for Vestsjælland er Ejnert Sørensen repræsentant. Mogens Stig Møller er i bestyrelsen for Odsherred Gymnasium. Annelise Stam er suppleant til bestyrelsen for Nykøbing Varmeværk.

høveudsigt2.jpg
    
Univers
Mobil navigation