Politik

Her på siden vil vi berette om de tiltag der arbejdes med i SF Odsherred.

 

 

 

SF's generalforsamling 2018 udtaler:

 

Den varslede konflikt på det offentlige område bør undgås. Der har nu været konflikt ved tre ud af de sidste fem overenskomster på det offentlige område, og det viser, at der mangler en generel respekt for, at de offentlige ansatte skal have rimelige løn- og arbejdsvilkår.

Da finansministeriet lige har meddelt, at statens overskud i år er 12 milliarder mere end forventet og da beskæftigelsen er rekordhøj, er der absolut ingen økonomisk begrundelse for ikke at efterkomme de rimelige krav, lønmodtagersiden har stillet efter løntilbageholdenhed under krisen.

Hvis arbejdsgiversiden med et sådant økonomisk rygstød ikke vil efterkomme disse rimelige krav, er den eneste mulige tolkning, at målet er at afskaffe forhandlingsretten inden for det offentlige område, og det vil på sigt betyde, at mange medarbejdere vil forlade dette område, hvilket vil give store problemer for den enkelte borger.

Da det for SF er afgørende, at forhandlingsretten bevares, mener vi at det rigtige svar i stedet er at nedlægge Moderniseringsstyrelsen.

 

Mogens Møller.

 

 

 

 

 

Univers
Mobil navigation