Her finder du information fra SF Odsherred.

Bliver der tid til at mødes i det nye år?

Næste partiforeningsmøde!

Det sker onsdag den 19.april, 2017. 

 

 

Husk at alle medlemmer af partiforeningen er velkommen til møderne.

Det er valgår !!!

Der skal vælges medlemmer til kommunalbestyrelsen i landets kommuner, og medlemmer til regionsrådene, tirsdag den 21. november 2017.

Det næste kommunal- og regionalvalg afholdes den 3. tirsdag i november 2017. Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år. Mandaterne bortfalder først, når nyvalg har fundet sted. Valgperioden regnes fra 1. januar. Samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted.

I SF Odsherred kan Du opstille. Henvend dig til formanden inden den 1. maj 2017.

Udtalelse fra generalforsamlingen 2016

mogens.jpg

 SF-Odsherred forsamlet til generalforsamling den 17. marts 2016 udtaler:

Den vestlige verden er midt i en klassekamp og venstrefløjen er kommet rigtigt dårligt fra start.

Dette ses på flere områder. I de senere år er det de velbjærgede, der har erobret sproget og fået mange til at tro, at når de rige bliver stadigt rigere, så er det fordi de fortjener det, og når de fattige bliver stadigt fattigere, er det fordi de er nogle dovne nassere. Det har over de senere år betydet, at vilkårene for de, der står udenfor arbejdsmarkedet er blevet meget ringere. Det gælder arbejdsløse, der har fået forringet dagpengedækningen, det gælder de, der tidligere ville have fået førtidspension, men som nu spises af med årtier af meningsløs ”arbejdsprøvning” på kontanthjælp, og det gælder kontanthjælpsmodtagere, der med de ny fattigdomsydelser tit ikke engang har råd til en bolig. Samtidig er de bedst aflagte blevet rigere. I år 2000 tjente de rigeste 10% i gennemsnit 200% af, hvad den nederste halvdel af befolkningen tjente i gennemsnit, men i 2014 var de riges gennemsnitsindkomst steget til 220% af den nederste halvdel af befolkningens gennemsnitsindkomst, og der er intet der gør, at det ser ud til at stoppe, med mindre vi arbejder for en mere retfærdig indkomstfordeling. Samtidig skal den rige del af befolkningen have skattelettelser, der vil gøre uligheden endnu større. På arbejdspladserne stilles der større og større krav til ”robusthed”. Det betyder, at dem, der ikke kan holde til mosten, de kan godt pakke sammen. I stedet for at arbejdsmiljøet skal tilpasses medarbejderne, så er det nu medarbejderne. der skal tilpasse sig stadigt mere belastende arbejdsforhold, og dette sker både indenfor den private og den offentlige sektor. På miljøområdet er erhvervslivets – især landbrugets – kortsigtede krav vigtigere end den fælles overleven for vores børn og børnebørn. Alt dette kræver, at vi får tilbageerobret dagsordenen. Det kan vi gøre ved at styrke partiets politik på disse områder og ved det tæt samarbejde med fagforeninger, miljøorganisationer og græsrodsbevægelser. Politik foregår mange andre steder end på Christiansborg og på rådhusene. Vi skal rejse debatten om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil give videre til vores børn og børnebørn, og i den debat skal vi alle deltage – uanset partitilhørsforhold - for uden en fælles debat om, hvor vi skal hen, vil det være de rige og magtfulde, der bestemmer. Vi skal huske at ”nødvendighedens politik” findes ikke. I stedet skal vi arbejde for en ”mulighedernes politik”, der peger frem mod et mere lige, mere retfærdigt og mere grønt samfund.

Univers
Mobil navigation