velkommen til:      sf odsherred.

Her får du informationer og nyt fra SF Odsherred.

Mødeliste finder du under aktiviteter! Næste partiforeningsmøde er, tirsdag den 19. september, 2017. Der bliver udsendt mødetid og sted som sædvanlig pr. mail. I, der ikke har mailadresse, vil få brev med referater m. m. I brevet bliver tidspunkt for næste møde angivet. P.g.a. de nye postregler er det ikke sikkert at brev med indkaldelser kommer frem til tiden. Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer. Har du læst seneste nyhedsbrev? Se til højre herfor!

Vi ønsker alle medlemmer EN God Sommer!!

 

 Vil du være medlem?

Se nedenfor, her på siden.

 

Nyhedsbrevet hedder nu "Fokus"

Fokus nr 03  er udkommet den 1.juli, 2017. Læs det her.

Fra indholdet kan nævnes:       

 • Bevidst vildledning af folketinget.
 • Formandens beretning / Kalundborg.
 • Udviklingen i Odsherred (udsnit).
 • Regionen: De kan ikke løbe hurtigere.
 • Samtale med en hospitalsarbejder
 • Udtalelse vedrørende aftale mellem regioner og finansminister.
 • 1.maj.
 • Kresten Touborg.
 • En terrorist er en terrorist.
 • Hjemtag rengøringen.
 • SF Odsherred til Landsledelsen.
 • Job med løntilskud.
 • Ny organisering af skolevæsnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er kommunevalg og regionsvalg,

tirsdag den 21. november, 2017. 

---------------------------------------------------------------------

undefined 

Arne Mikkelsen

 undefined

Ejnert Sørensen

 

undefined

Sandy Boesen

 

undefined

Hans Thaysen

undefined

 

Pia Skydsgaard

undefined  

Gina Collamar

undefined

Bente Vingum

undefined  

Mogens Møller

undefined

Frank Buch

 

 

 Og her under, er SF Odsherreds Valgprogram.

 

 

 

 

 

 

Her er de Opstillede kandidater fra SF Odsherred:

                                                                       

 

Det vil vi:

 

 

 

Der skal udarbejdes en plan for, og arbejdes hen imod, at alle skoler kan nås på cykel. Ligeledes skal det generelle cykelsti net udvides.

 • Odsherred skal udvikle vedvarende energi, så kommunen bliver co2 - neutral. Der skal være plads til sol - og vind- (og biogas) i energiproduktionen.

 • Odsherred skal være økologisk kommune, f. eks. skal kommunal indkøb af mad være økologisk. Vi vil tilbyde økologiske nyttehaver.

 • Yderområderne sikres nem transport til uddannelsesstederne. Telebusser i landområder. Kommunal transport skal væreenergibesparende.

 • Der laves bevarende lokalplaner for kulturmiljøerne. Der kan stilles kommunal jord til rådighed for udvikling af nye og bæredygtige boligformer. Som hovedregel efter lov om almene boliger.

 • Alle der ønsker sig et job, skal sikres at de kan få et sådant. Der skal ydes en prioriteret indsats omkring Socialøkonomiske virksomheder og anvendelse af fleksjob m.v.

 • Ligeledes vil SF kræve, at arbejdsgivere der giver tilbud på arbejde i kommunen, skal acceptere sociale klausuler, og at arbejdet udføres på overenskomstmæssige vilkår. Herunder at arbejdsgiveren ved tilbud accepterer at have et ”kædeansvar", hvis dele af eller hele entreprisen går til 3.person.

 • Vi vil sikre, at de enkelte folkeskoler / undervisningssteder og daginstitutioner får mulighed for i samarbejde med forældre, personale og elever at udvikle sig friest muligt underhensyn til loven og de kommunale prioriteringer. Pædagogisk og personalemæssig ledelsesret på uddannelsesstederne skal gives et reelt indhold.

 • Vi vil ikke bruge resurser på markedsprøvning, og vi vil ikke medvirke til at privatisere kommunal virksomhed.

 • Når kontraktperioden med Hede Danmark udløber i 2018, genetablerer Odsherred en afdeling for Park og Vej.

 • Når borgerne pensioneres, skal de fortsat kunne styrke og udvikle deres livsfunktioner. SF støtter tanken om en politik, som støtter borgerne i muligheden for at være ”længst muligt i eget liv! ” vores erfaring tilsiger, at en direkte kommunal styring er at foretrække. Det giver ligeledes en mulighed for at kunne etablere smidige 225 timers job.

 • SF Odsherred vil også fremover medvirke til at sikre et realistisk budget.

 • Hvis situationen kræver det, vil vi ikke afvise nogen værktøjer (f.eks. dækningsafgift) for at opnå den nødvendige udvikling.

 

 

 

 

 

 

SF Odsherred

 • Formand Mogens Stig Møller

Leifavej Nordre 3
4550 Asnæs

Tlf. 60 63 67 48

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation