velkommen til:      sf odsherred.

Her får du informationer og nyt fra SF Odsherred.

Mødeliste finder du under aktiviteter! Næste partiforeningsmøde er, onsdag den 16. august, 2017. Der bliver udsendt mødetid og sted som sædvanlig pr. mail. I, der ikke har mailadresse, vil få brev med referater m. m. I brevet bliver tidspunkt for næste møde angivet. P.g.a. de nye postregler er det ikke sikkert at brev med indkaldelser kommer frem til tiden. Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer. Har du læst seneste nyhedsbrev? Se til højre herfor!

Vi ønsker alle medlemmer EN God Sommer!!

 

 Vil du være medlem?

Se nedenfor, her på siden.

 

Nyhedsbrevet hedder nu "Fokus"

Fokus nr 03  er udkommet den 1.juli, 2017. Læs det her.

Fra indholdet kan nævnes:       

 • Bevidst vildledning af folketinget.
 • Formandens beretning / Kalundborg.
 • Udviklingen i Odsherred (udsnit).
 • Regionen: De kan ikke løbe hurtigere.
 • Samtale med en hospitalsarbejder
 • Udtalelse vedrørende aftale mellem regioner og finansminister.
 • 1.maj.
 • Kresten Touborg.
 • En terrorist er en terrorist.
 • Hjemtag rengøringen.
 • SF Odsherred til Landsledelsen.
 • Job med løntilskud.
 • Ny organisering af skolevæsnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi deltog i 1.maj arrangementet i Nykøbing S.

PICT0137.JPG

 

undefined

Her har du Arnes 1. maj tale

 

Maj 2017 – Tale af Arne Mikkelsen (SF).

 

 

 

Velkommen til en smuk og dejlig 1. maj. Vejrguderne tilsmiler os, selvom der er lige lovlig meget blæst! Håber at I nyder det, og får en oplevelse ud af dagen!

 

Jeg vil give jer et SF bud på de udfordringer, vi står overfor.

 

Først nogle betragtninger om, hvordan jeg ser verdens udvikling, og dernæst kommentarer til udviklingen i nærområdet – Odsherred.

 

Gammelt kinesisk ordsprog sagt til en man hader: ” Gid du må leve i en spændende tid. ”

 

Og vi lever nu i en spændende tid. Den største udfordring jeg ser, er de menneskeskabte klimaforandringer.

 

Det er lykkedes at samle alle førende nationer om en indsats, med en aftale fra sidste år i Paris. En aftale der skal holde, hvis vi vil sikre fremtiden for vores børn og børnebørn.

 

Desværre er USA's nye præsident Donald Trump en delvis klimafornægter, og han bevirker, at aftalen nu hænger i en tynd tråd. Østeuropa har ligeledes problemer med at forstå nødvendigheden, og selv vores egen regering forsøger at løbe fra sit ansvar. Her gælder det så om, at befolkningen holder dem på plads! Her forestår der en sej kamp, som vi nødvendigvis skal vinde!

 

En anden udfordring er den voksende terrorisme. Den skaber en utryghed, der gør at problemet med ”Dem og os ” dæmoniseres. Terrorisme skal bekæmpes, men uden at vi mister det humane overblik.

 

Langt de fleste ”nye borgere, ” er ordentlige mennesker, som er flygtet fra krig og ødelæggelser. De vil gerne tilpasse sig i en ny tilværelse her. Det skal vi hjælpe dem til. De skal hjælpes med skolegang og daginstitutioner, hvor deres børn sammen med etnisk danske børn kan vokse op, og derved forstå hinanden.

 

For de voksne er opgaven, at de sikres arbejde og tilegnelse af det danske sprog.

 

Vi skal bekæmpe en udvikling, hvor nye danske får fordele på arbejdsmarkedet frem for etniske svage danskere.

 

Vores krav er, at samfundet kan bruge alle menneskers indsats, og at det sikrer alle en anstændig løn. Det er et krav, vi sammen med alle ægte røde partier og fagbevægelsen må kunne enes om!

 

Forskellen mellem rig og fattig vokser på verdensplan – og således også her i Danmark. Den udvikling skal ændres! Jeg tilslutter mig Grundtvigs gamle tese om det ønskværdige i et samfund, "hvor få har for meget og færre for lidt! ”

 

Det ikke alene fordi uligheder skaber misundelse. Nej fordi ulighed undergraver den bærende solidaritet og demokratiet, der jo bærer vores velfærdssamfund.

 

Nogle rigmænd der oftest har skabt deres kæmpeformuer ved arv eller spekulation financierer spekulative partier som Liberal Alliance. Men også de gamle som Venstre og Konservative.

 

Tror I de gør det for folks blå øjnes skyld?

 

Nej de er ved at skabe grundlaget for pengemagtens absolutte overherredømme.

 

En koncern som Goldmann Sachs har bevirket statsundergravende virksomhed i lande som Rusland, Chile, Sydafrika, Thailand, Grækenland og Filippinerne. Koncernfondene har skabt udgangspunktet for den neoliberalisme, der hærger verden med krige, finanskriser og arbejdsløshed. De tjener enormt på den politik. Den udtrykkes således: ”Enhver er sin egen lykkes smed, og lad så fanden tage de bagerste. ”

 

Vi skal sige nej til den udvikling. Vi vil en verden bygget på solidaritet, og hvor de bredeste skuldre bærer de største byrder!

 

Jeg lovede at kommentere SF’s arbejde i byrådet. Det er jo valgår.

 

Først: Jeg ser hverken lokalt eller på landsplan noget alternativ til et Centrum Venstre samarbejde.

 

På landsplan ser jeg store problemer med det, her lokalt er disse mindre! Men vi er jo forskellige partier og nogen gange har det været svært at få holdningerne til at mødes. SF går fordomsfrit ind i enhver forhandling. Lokalt gør vi det altid med det klare mål, at opnå et kompromis. Det er indtil nu lykkedes i de væsentlige tunge sager.

 

SF kan dog bringes i situationer, hvor et kompromis ikke kan lykkes. Historisk har vi så, ofte sammen med Enhedslisten, måttet lade os stemme ned. Jeg vil kort nævne nogle situationer.

 

I forbindelse med budget 2017 foreslog EL en indførelse af dækningsafgift. Pengene skulle bruges til udvikling i samarbejde med det lokale erhvervsliv og til sociale forbedringer. Hovedsagelig vil det være de største virksomheder, banker og supermarkedskæder der her skulle betale. Vi mener afgiften er rimelig og stemte for.

 

Efterfølgende gik vi dog med i et samlet budgetforlig, der bl.a. sikrede en forhøjelse af midler til ældre – og daginstitutionsområdet.

 

Jeg har som formand for Socialudvalget fået en del borgerhenvendelser, hvor borgere fortalte om afslag på klare velfærdstiltag, de skulle have. Vi undersøgte afslagene og klarede noget ved direkte henvendelse til administrationen. En sag tog vi i byrådet. Henvendelser havde ikke hjulpet, og for os var den soleklar. Sagen blev brugt som anonymiseret case, og vi foreslog at vedtage nogle politiske retningslinjer der skal smidiggøre sagsbehandlingen og have et mindre restriktivt og mindre besparende formål overfor borgerne. Vi fik kun støtte fra EL. Efterfølgende har personen dog fået sin førtidspension før den kom i Ankestyrelsen.

 

Vi har sammen med EL og DF forsøgt at afvise, at Hede Danmark må sprøjte gift på offentlige pladser og fortove for at bekæmpe ukrudt. Vi blev nedstemt, men fremsætter nyt forslag om forbud i næste periode.

 

Sammen med Centrum Venstre (og DF) har vi afvist Venstres forsøg på at underminere en balanceret lokalplanlægning. Vi afviser, at der i en by som Fårevejle Kirkeby skal være mere end et supermarked for dagligvarer. Det vil nemlig ødelægge mulighederne for et nært forsyningstilbud i Stationsbyen og i Hørve.

 

SF vil før sommer fremlægge et detaljeret program for vores prioriteringer og indsatser. I ved, I har et SF, der kæmper for jer!

 

Vi vil en skolestruktur, hvor forældre, elever og lærere sammen med byrådet får mulighed for en skole til gavn for elevernes udvikling.

Vi vil skabe betingelser for en bedre hjemme – og ældrepleje, hvor måltyraniet mindskes, New public Management afskaffes, og de udførende får direkte indflydelse til i samarbejde med borgerne at udføre deres indsats.

Hvor en aktiv indsats for demente iværksættes.

Hvor Jobcentret er til for dem, der har behovet her.

Hvor de socialpsykiatriske Væresteder bevares som enheder, og udvikles derfra. Vi er imod en samlet centraliseret enhed. Det er ikke hvad brugerne efterspørger.

Og vi kæmper for, at miljøet skærmes og forbedres. Det gælder både det fysiske og det psykiske.

Hvor offentlige arbejder udført af private kun kan ske med accept af sociale klausuler og kædeansvar. Her under at kommunen følger op, når underentreprenører tager et arbejde for en virksomhed. Vi vil ikke have social dumping uanset deres fiduser!

Alle kerneydelser for borgerne skal blive i kommunen. Vi skal ikke åbne velfærdsydelser for private profitmuligheder.

 

Det er grundlæggende for vores indsats. For at sætte det i perspektiv vil jeg citere og tilslutte mig, hvad den norske statsminister Gro Harlem Brundtland formulerede for mange år siden:

 

”Vi skal tænke globalt og kæmpe lokalt. ” Det er i det perspektiv, I vil finde SF!

 

God 1. maj.

 

undefined

 

 

SF Odsherred

 • Formand Mogens Stig Møller

Leifavej Nordre 3
4550 Asnæs

Tlf. 60 63 67 48

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation