Politikere og Kandidater til kommunalvalg 2017

SF Næstved kæmper for en mere rødgrøn kommune.

Vi vil kæmpe for bedre velfærd og en mere miljø rigtig kommune.

 

Gruppe_hvid (2).jpg

Politiker og Kandidater i Næstved

Kommunalpolitiker og kommende kandidat til kommunalvalgtet: Jette leth Buhl undefined

Mærkesager:

Omsorg og velfærd -  Kommunen skal koncentrere sig om at skabe tryghed og muligheder for borgere der er afhængige af den kommunale omsorg. Det er ikke en kommunal opgave at sørge for at private kan tjene penge på at udøve omsorg for ældre og handicappede. Derimod skal kommunens egen indsats være bedre og bygge på solide værdier som værdighed, rummelighed og fælleskab

En folkeskole for alle - To voksne i de mindste klasser er nødvendigt for at alle elever får en god start i skolen. Et gratis ordentligt måltid midt på dagen skal give energi til den lange skoledag. I hele skolelivet skal der være mere fokus og anerkendelse af praktiske færdigheder.

Borgerinddragelse og demokrati - Som politikere har vi ikke en chance hvis ingen fortæller os hvor skoen trykker. Derfor er det vigtigt at kommunalt ansatte og andre borgere trygt kan henvende sig og pege på fejl og mangler i de kommunale forvaltninger, uden at frygte for fyring eller dårlig behandling. Til gengæld forpligter vi politikere os til at tage os af de fejl og mangler og at tage alle henvendelser alvorligt

Kandidat til kommunalvalget: Jan Pollas undefined

Offentlig omsorg - Når der bliver skåret i de offentlige budgetter, betyder det dårligere arbejdsvilkår for de offentligt ansatte og dermed dårligere velfærd for borgerne. Men nedskæringer er et politisk valg. Vi blev et af verdens rigeste lande på grund af en stærk offentlig sektor

Arbejdsliv- SF vil arbejde for at sikre et godt arbejdsliv ved at have et større fokus på det psykiske arbejdsmiljø igennem hele arbejdslivet. Mentale helbredsproblemer som følge af dårligt arbejdsmiljø har store omkostninger for den enkelte men også for hele samfundet.

Familieliv - Der er rigtig mange mennesker, der oplever at arbejdslivet tager energien fra ens familieliv. Vi ønsker derfor et mere fleksibelt arbejdsliv, som kan skabe en bedre balance. Vi skal give tid og rum til børnefamilierne, som tit er dem, der er under det største pres for at få tingene til at hænge sammen

Kandidat til kommunalvalget: Sidsel Munchundefined

 - Vores klode er fantastisk! Vi skal passe på den. Det gælder både dyrkningsmetoder, råstofudvinding, affaldshåndtering mm. Vi tærer for hårdt på jordens ressourcer. Fossile brændstoffer skal udfases. Energi skal hentes fra sol, jord, vind og bølger. Genanvendelse skal prioriteres. Affald skal ses som en ressource. Det offentlige, virksomheder og husholdning kan bidrage.

- Den opvoksende generation skal oplæres til gode medborgere som kan udfolde sit potentiale i medansvar. Det kræver et personligt solidt fundament. For at opbygge det, er det vigtigt med en ansvarlig normering af personale i daginstitutionerne og 2 voksne i klassen i indskolingen.

Fællesskab -  Vores samfund er en forpligtende enhed. Rammes nogle af fx arbejdsløshed, sygdom eller anden nød, skal vi bære hinanden. Alle skal have lige adgang til sundhed, uddannelse og hjælp i en krise. Alle skal bidrage til fællesskabet

Univers
Mobil navigation