Om SF Køge

1. maj i Lovparken

undefined 

undefined

undefined

Foredrag om behovet for at tænke anderledes med Jørgen Steen Nielsen.

 undefined

En særlig og åben aften med Jørgen Steen Nielsen den 10 marts på Bygningen i Køge. 

Jørgen Steen Nielsen. Miljø- og vidensmedarbejder på Dagbladet Information og forfatter til bogen ”DEN STORE OMSTILLING – FRA SYSTEMKRISE TIL GRØN ØKONOMI.”

Uddrag fra 'DEN STORE OMSTILLING. FRA SYSTEMKRISE TIL GRØN ØKONOMI' af Jørgen Steen Nielsen:
"Det er, som om den økonomiske model, der har domineret den seneste fase af menneskehedens historie, er på vej til at udspille sin rolle. Stillet over for en sådan kompleks systemkrise slår de fleste politiske beslutningstagere blikket ned og koncentrerer kræfterne om traditionel og kortsigtet krisehåndtering. Man tyr til kendte værktøjer i håbet om, at tingene vil løse sig og den gamle orden mirakuløst vende tilbage. Krisens dybereliggende årsag fortrænges. Over vores hoveder er atmosfærens indhold af CO2 samtidig vokset til usete højder. Men midt i krisens forværring kan noget andet iagttages. En boblende optagethed af at forstå, hvad der egentlig foregår. En hastigt voksende interesse for at finde veje til en mindre sårbar, mere bæredygtig og langtidsholdbar måde at leve og indrette økonomien på.”

Steen Gade og Per Clausen  deltog i den efterfølgende debat.

 undefined

 

 

Kære medlemmer af SF Køge

Vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år - et år som bl.a. indeholder et folketingsvalg på et eller andet tidspunkt.

Den 14. januar 2015 starter vi med et arrangement som vi afholder sammen med Kreds 44. Vi har inviteret Rasmus Alenkær til at holde oplæg. Rasmus Alenkær regnes for at være en af de mest indflydelsesrige eksperter på inklusionsområdet i Norden, hvor han særligt har beskæftiget sig med problemadfærd og samarbejdsprocesser. I sit foredrag her i Køge er udgangspunktet hans vurdering af lærernes arbejdstidsregler og de problemer, som han oplever de giver for at bedrive god undervisning.

Næste medlemsmøde er den 10. marts. Her kommer Jørgen Steen Nielsen og holder oplæg om klima og miljø.

Vi har derudover aftalt bestyrelsesmøder d. 20. januar kl. 19 på Køge Rådhus. Her skal vi bl.a. fastlægge mødeplanen for det næste halve år.

Begge møder kommer til at foregå i Køge. Vi skriver ud om tid og sted i løbet af ugen.

Og så kommer vi til grundlisterne.

Hvert 4. år skal der udpeges lægdommere til landsretterne. Denne gang skal SF udpege 14. For at komme på Køge Kommunes grundliste, skal man opfylde følgende krav:

  • Egnet til at være lægdommer.
  • Uberygtet (udgangspunkt er, at personer der er straffet med frihedsstraf, større bøder, overtrædelse af straffeloven, frakendelse af førerretten i en kortere eller længere periode, ikke optages).
  • Have valgret til Folketinget.
  • Ikke være født før 31. december 1949 (70 år ved udløbet af perioden den 31. december 2019).
  • Må ikke være åndelig eller legemlig svag eller have utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.
  • Må ikke være minister, advokat, advokatfuldmægtig, ansat som centraladministrationens, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets eller fængselsvæsenets tjenestemænd eller øvrigt personale, eller ansat som sognefoged, folkekirkens eller de anerkendte trossamfunds gejstlige.

Hvis man gerne vil udpeges til lægdommer udfyldes det vedhæftede skema og sendes til Torben Haack torben.haack@koege.dk. Vejledningen fra Justitsministeriet vedhæftes også.

Og så lidt internt her til allersidst. På vores sidste ekstraordinære generalforsamling vedtog vi at bevilge 50.000 kr. til valgkamp. Det er nu lykkedes bestyrelsen at indgå en aftale med Arbejdernes Landsbank om en kasse kredit, der løber over 1 år på dette beløb. I den anledning holdt vi et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18. december. På mødet blev bestyrelsen også ændret, så Kirsten Leth Lund ny er blevet bestyrelsesmedlem. Der vedlægges også referat fra dette møde.

Nytårshilsner fra Bestyrelsen i SF Køge

 

Vindmølle

 

AKTIVITETSKALENDER

Her finder du aktiviteter med SF Køge, SFOF, samt andre relevante foreninger og særlige tiltag .

Klik på en aktivitet, for at læse dagsorden og hvor mødet afholdes. 

Bemærk at bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer.

 

Univers
Mobil navigation