Nyheder

Nyheder fra SF i Kalundborg

26. februar 2018

Vi har valgt ny bestyrelse. Den består af følgende dygtige og dedikerede SF'ere:

Formand: Kristina Püschl

Næstformand: Jonas Ghiyati

Kasserer: Daniel Fisker Jensen

Sekretær: Tommy Dinesen

Bestyrelsesmedlem: Per Ravnborg

Suppleant: Lone Aastrup Varming

Suppleant: Morten Larsen

2. december 2017

I går faldt konstitueringen på plads. Vores nye kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Malthesen Hiorth har fået plads i Børn- og Familieudvalget, Uddannelsesrådet samt er blevet næstformand i Kalundborg Forsyning. 

22. november 2017

Vi har ført en forrygende valgkamp på veje og stræder, i medierne og på Facebook. Det har ført til, at vi har fået valgt vores spidskandidat Thomas M. Hiorth ind i kommunalbestyrelsen. Vi har fået en lille tilgang i forhold til seneste kommunalvalg, hvilket vi ser som en god sejr, da landstendensen for SF er en lille nedgang. Så vi er rigtigt glade og glæder os til arbejdet i kommunalbestyrelsen - og det politiske samarbejde med de andre partier. Tak til alle jer der har bidraget på den ene eller anden måde - vi kunne ikke have gjort det uden jer. Stor tak til de 7 kandidater for et særdeles stort arbejde. Vi kan se rundt omkring, at SF har fået en masse sympati - og det vil vi arbejde på at udnytte til at blive endnu mere "kendte". 

23. august 2017

Vi havde en fin Workshop hvor vi gennemgik valgprogrammet og fik gode idéer og inputs til endnu flere områder vi skal fokusere på. Desuden fik vi gode inputs til events mv.

3. juli 2017

Vi indgik i dag valgteknisk samarbejde med Soc. Dem og Enhedslisten. Følgende pressemeddelelse blev sendt ud:

VALGTEKNISK SAMARBEJDE MELLEM S, SF OG EHL

I forlængelse af indgåelse af valgteknisk samarbejde mellem S, SF og EHL, har spidskandidaterne følgende udtalelser:

Gunver Jensen - Socialdemokratiet:

Vi går ikke ind for blokpolitik og vi vil gerne af med den blokpolitik der har været ført den seneste periode.

Vi vil gerne have alle de røde stemmer til at arbejde, derfor indgår vi dette valgtekniske samarbejde.

Thomas Malthesen Hiorth - SF:

Det er åbenlyst, at vi deltager i dette valgtekniske samarbejde for at undgå stemmespild.

Derudover vil vi i SF gerne slå fast, at vi synes det er meget ærgerligt, at der et halvt år før valget allerede indgås forpligtende aftaler i den borgerlige blok. For vi går til valg på netop at arbejde bredt - og ikke at føre blokpolitik. 

Niels Erik Danielsen - Enhedslisten:

Vi synes det er positivt med forsat godt samarbejde mellem S, SF og EHL i form af et valgteknisk samarbejde. Vi synes der er et stort behov for at tage hånd om de sociale udfordringer vi har i kommunen, som blå blok ikke har fokuseret på.

27. maj 2017

Vi havde en rigtig god dag på "Folkemøde Kalundborg i Høng". Vi mødte mange søde, rare og interesserede folk - og vores kandidater og Daniel fra SFU gjorde det godt i debatterne. Se evt. billeder mv. på vores Facebookside 

1. maj 2017

1. maj i "Gryden" var en god dag med masser af politiske snakke og en fremragende tale fra Jacob Mark.

27. februar 2017

Vi holdt en god generalforsamling med gode politiske diskussioner. Vores formand Kristina Püschl og vores sekretær Tommy Dinesen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Under "Dokumenter" her på siden kan du se referatet fra generalforsamlingen.

30. november 2016

Vi holdt opstillingsmøde vedr. kandidater til kommunalbestyrelsesvalget 21. november 2017. På den baggrund udsendte vi følgende pressemeddelelse:

SF Kalundborg har d. 30. november holdt møde om opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsesvalget i Kalundborg Kommune 21. november 2017.

Ved seneste bestyrelsesmøde var det blevet bestemt, at de øverste kandidater vælges ved dagens møde, mens der laves endnu en afstemning, med henblik på at få suppleret listen med yderligere medlemmer i foråret 2017.

Det blev også besluttet at lave sideordnet opstilling - noget som SF iøvrigt altid gør.

Ved opstillingsmødet blev det besluttet først at stemme om hvem der skulle være spidskandidat - og derefter stemme om den øvrige rækkefølge.

Afstemningen gav følgende resultat:

  1. Thomas Malthesen Hiorth, Svebølle (Næstformand for SF Kalundborg)

  2. Eva Levinsen, Røsnæs

  3. Kristina Püschl, Kalundborg (Formand for SF Kalundborg)

  4. Mogens Østerberg Volden, Bjergsted

  5. Per Ravnborg, Røsnæs (bestyrelsesmedlem SF Kalundborg)

Lidt om kandidaterne

1. Thomas Malthesen Hiorth, Svebølle

43 år, uddannet agronom. Arbejder i Kalundborg Kommunes Team Natur og Miljø

Tlf.: 50566716

2. Eva Levinsen, Røsnæs

Miljøtekniker, arbejder med distribution.

Tlf.: 61 38 33 51

3. Kristina Püschl, Kalundborg

44 år, Sosu-assistent, arbejder som ledsager

Tlf.: 60728234

4. Mogens Østerberg Volden, Bjergsted

56 år. Pædagogmedhælper, tidl. skolepædagog på specielskole.

Tlf.: 5920 8860

5. Per Ravnborg, Røsnæs

Tidl. skolelærer. Nu økologisk landmand.

Tlf.: 59 50 96 24

Pressen skal være velkommen til at kontakte kandidaterne for yderligere oplysninger og kommentarer.

Fra formanden for SF Kalundborg, Kristina Püschl;

“SF Kalundborg glæder sig over at kunne præsentere en liste med kandidater med spredning i køn, alder, uddannelse og erhvervsmæssig baggrund. Vi planlægger at fremstå som en samlet gruppe, der repræsenterer et anderledes humanistisk og grønt alternativ til den linje, der er ført i Kalundborg i en del år nu. Vi vil have fokus på bl.a. følgende områder;

Økologi, miljø og bevarelsen af vores natur.

Forholdene for de kommunalt ansatte, herunder bedre rammer for lærerne.

En stærkere og mere målrettet udsattepolitik.

Investeringer i vores børn og unge.

Grøn vækst og et erhvervsliv i balance med natur og mennesker.”

24. oktober 2016

Vi havde medlemsmøde i dag hos vores formand Kristina Püschl. Vi arbejdede bl.a. videre med vores valgprogram for 2017  - som begynder at tage form :-)

26. september 2016

Vi havde besøg det meste af dagen af vores folketingsmedlem Jacob Mark. Han var rundt og besøge institutioner og virksomheder i kommunen og sluttede af med at deltage i et medlemsmøde, hvor han fortalte om den gode stemning der er i SF gruppen i folketinget.

2. august 2016

Vi har i dag udsendt en fælles udtalelse sammen med Enhedslisten, Radikale og Alternativet, hvor vi tager afstand fra den fremmedfjendske tone - og i stedet lægger op til den gode dialog. Læs indlægget hos TV Kalundborg.

27. juni 2016

Vi holdt politisk baggrunds-, bestyrelses- og medlemsmøde hos Per Ravnborg på dejlige Røsnæs. Der arbejdes fortsat på vores valgprogram, herunder arrangeren af 2 workshops i efteråret, inspirationstur til Lejre Kommune. Der arbejdes også på et besøg af vores fremragende folketingsmedlem Jacob Mark - det ser vi frem til! 

28. maj 2016

Vi var til stede med vores røde telt til Folkemøde Kalundborg i Høng. Det var en fin dag med godt vejr, hvor vi fik talt politik med en masse mennesker. Vores SFU medlem Daniel Fisker gjorde en god figur i debatten om at være ung i Kalundborg - og SF's folketingsmedlem og gruppeformand Jacob Mark kiggede forbi og gjorde det rigtigt godt i debatten om hvad folketingspolitikkerne kan gøre for Vestsjælland.

23. maj 2016

Vi holdt politisk baggrunds-, bestyrelses- og medlemsmøde på Tommys terrasse i det gode vejr :-). Folkeskolen var hovedtemaet - og vi mener at kunne byde ind med forslag, der kan gøre vores skoler i Kalundborg bedre!

1. maj 2016

Dejlig 1. maj i Gryden ved Møllebakken, hvor SF Kalundborg selvfølgelig var til stede. Der var et fint fremmøde og vi fik nogle gode snakke med folk. SF's næstformand Signe Munk holdt vel nok dagens bedste tale, som tog udgangspunkt i nogle af hendes egne venner og deres udfordringer i et langt arbejdsliv. Læs talen ved at trykke på linket ovenfor - den er virkeligt god!

25. april 2016

Vi holdt politisk baggrunds-, bestyrelses- og medlemsmøde med en rigtig god stemning og rigtigt mange gode emner til vores kommende valgprogram. Optimismen bobler i SF Kalundborg :-)

7. april 2016:

Orientering fra SF Kalundborg
Det er med beklagelse at vi har modtaget en udmeldelse af SF fra vores mangeårige medlem af kommunalbestyrelsen Marianne Madsen. Marianne har i mange år kæmpet for de svageste i vores samfund for vores parti, og vi beundrer hendes store indsats i den daglige drift af Kalundborg medborgerhus.
Hun har de sidste par år haft et tæt samarbejde med Socialdemokraterne i byrådet og vælger nu at skifte til dem. Vi ønsker hende held og lykke på hendes videre vej.
Vi kan også meddele af bestyrelsesmedlem Allan Orris er udmeldt, og i hans sted indtræder suppleant Per Ravnborg. Per har været mangeårigt medlem af SF, og har tidligere siddet i byrådet. Han er i dag økologisk landmand og biavler på Røsnæs. Vi glæder os i bestyrelsen til samarbejdet med vores nye bestyrelsesmedlem.
Vi ser nu frem til et godt samarbejde mellem kandidater til kommunalvalget og partiforeningen. Vi glæder os til i efteråret at kunne præsentere vores kandidater og vores valgprogram. Visionerne i SF Kalundborg gælder en stærk indsats på det grønne område. Vi har kun en klode, og som kommune med meget industri har vi en særlig forpligtigelse til at passe på den. Vi ser også et stort efterslæb i den kommunale sektor. I vore børneinstitutioner, på vores folkeskoler og i vores ældrepleje har personalet betalt den højeste pris for at Kalundborg kommune for nyligt kunne præsentere et overskud på 62 millioner. Vi er enige i at der skal føres en ansvarlig økonomisk politik; tiderne er usikre, væksten er lav og et omprioriteringsbidrag truer. Men der skal prioriteres til fordel for vores børn, ældre og vores medarbejdere!
Så der er nok at tage fat på i SF Kalundborg og vi håber igen at kunne få det privilegium at tjene byens borgere på bedste vis efter kommunalvalget i 2017.
Bedste hilsner
SF Kalundborgs bestyrelse

22. februar 2016:

I dag blev der på generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse. Se mere under fanerne "Bestyrelsen" og "Dokumenter".

Univers
Mobil navigation