SF Holbæk Presseudtalelse

Socialistisk Folkeparti i Holbæk har på sin generalforsamling d. 20.marts 2017 vedtaget følgende udtalelse:SF er dybt bekymret og stærkt utilfreds med det økonomiske kaos, som et spinkelt flertal i kommunalbestyrelsen har skabt. Man har kastet sig ud i    eksklusive præstige-projekter samt lavet tvivlsomme investeringer for at sikre det smalle flertal. Man har skabt umulige arbejdsforhold for personalet, bl.a. på børne- og skoleområdet. Man har med få pennestrøg smidt værdifulde medarbejdere på gaden. Og man vender tilbage til det dyreste af alle principper på ansættelsesområdet: Hellere en billig medarbejder, der ikke kan det nødvendige, end en lidt dyrere medarbejder, der kan skabe de holdbare løsninger på langt sigt.

Man har underbudgetteret efter skrabede ”kvalitetsstandarder”, der langt fra opfylder lovgivningens krav på det sociale område. I håb om at de svagest stillede borgere ikke klager og opdager, at de bliver snydt.

Vi har hårdt brug for en ny politisk ledelse i kommunen. Ikke mere teater om demokrati og fordeling af besparelser. Men en ny borgmester, der kan gå i spidsen for reel inddragelse af - og dialog med borgere og medarbejdere, og for etablering af en fremtidssikret redelig økonomisk styring.

SF tror på, at de fleste borgere vil bakke op om en skattestigning, som en del af løsningen, hvis de ved at denne udelukkende skal gå til at genoprette velfærdsområderne, som alle borgere er afhængige af i det daglige – på hver deres måde.

En ny kommunalbestyrelse får en stor oprydningsopgave med økonomien og personaleforholdene.
Men SF vil gerne være med til at tage det ansvar og vise borgerne, at DER ER EN ANDEN VEJ!

Bente Juul Röttig
Formand for SF Holbæk
Spidskandidat til KV17

Var Holbæk Byråd parate til at komme på kant med Grundloven?

I avisen d. 1. marts kunne jeg med forfærdelse se, at Byrådet onsdag d. 8. marts vil tage stilling til yderligere spareforslag for 2017. Bl.a. et forslag om en generel kvalitetsstandard for hjælp i eget hjem, som betyder at visitator skal tale om flytning til plejehjem som et ”tilbud”, med borgere der får 20 timers hjælp om ugen.

Jeg vil gerne gøre hele Holbæk Byråd opmærksom på at vedtagelse af et sådan forslag til fremtidig praksis kan indebære en administrativ frihedsberøvelse uden lovhjemmel, jf. grundlovens § 71 stk. 2 og samtidig et brud på Servicelovens bestemmelser om, at alle tilbud til voksne skal kunne gives i borgerens eget hjem - både dag og nat!

Flere andre kommuner har tidligere forsøgt samme begrænsning for hjælpen i eget hjem, men er heldigvis blevet forhindret i det, ved hjælp af skiftende socialministre modreaktion, under henvisning til Grundlovens § 71, stk. 2.

Det er i sig selv politisk uanstændigt at Holbæk Kommune også har villet forsøge sig med et sådan ”tilbud” til ny kvalitetsstandard, som er en rå besparelse, der skal bæres af de borgere, som har brug for mere end 3 timers daglig hjælp og støtte. Det er jo borgere som ikke uden denne hjælp fra andre, kan få et aldersvarende og meningsfuldt hverdagsliv i deres hjem.

Et liv med ægtefælle, familie, husdyr, naboer og andet socialt netværk, som Holbæk Kommune ville ”tilbyde” at skifte ud med en plejebolig, hvor naboen er dement eller på et plejehotel, beregnet til midlertidig pleje efter sygehusophold.

At give ”tilbud” om plejehjem som alternativ til hjælp i eget hjem, på et tidspunkt hvor borgeren er i stand til at klare sig selv det meste af døgnet, er både umenneskeligt og ydmygende overfor en borger, der blot bruger lovens muligheder for hjælp til konkrete hverdagssituationer.

Hvis SF sad i Byrådet, ville vi have stoppet forslaget fra begyndelsen, alene på baggrund af vores viden på området og med henvisning til de ulovlige konsekvenser. Men også på grund af det ufornuftige i at underbudgettere på et område, hvor borgeren har ret til at modtage individuel hjælp uanset boform!

SF er derfor også imod de andre forslag om hovedløse besparelser for de mest udsatte ældre og handicappede og som vil sætte flere §§’er i Serviceloven ud af kraft, hvis de gennemføres.

Bunden for politisk anstændighed er nået nu
Vi har brug for en ny politisk ledelse
Vi har snart mulighed for at beslutte er en anden vej

Bente Juul Röttig
SF’s spidkandidat til KV17

 


 

29. november 2016

SF Holbæk har valgt Spidskandidat til Kommunalvalget 2017

Læs omtalen fra Dagbladet Nordvestnyt her.

Univers
Mobil navigation