Pas på naturen

undefined

 

 

For et ansvarligt, venstreorienteret parti er der i dagens samfund mange udfordringer, der skal findes løsninger på. Men en af de allerstørste udfordringer handler om vort klima og vor miljø. Et af de overordnede globale mål, hvor Danmark også spiller en vigtig rolle, er at sikre, at den gennemsnitlige temperatur på vor klode ikke stiger mere end to grader. Dette mål er i overhængende fare for ikke at blive nået. Temperaturstigningerne medfører nedsmeltning af polernes iskapper med efterfølgende katastrofale stigninger i vandstanden i vore have. En anden fare vil være, at den dybfrosne tundra i Sibirien opvarmes, hvorved store mængder af metangas frigives. Metangas er sammen med kvælstof  en af de gasarter, der fremmer den globale opvarmning.

På nært hold oplever vi den massive monsterregn, altødelæggende storme, naturforstyrrelser  og klimaændringer. Derfor er kampen mod forureningen og fossilbaseret brændstof vigtig. Dette er en mærkesag for SF!

Der er brug for et parti der 100% arbejder for en grøn omstilling af vor produktionsteknik, opvarmning og forbrug. Der skal skabes en grøn energi og højere energieffektivitet. Erfaringer viser, at der i denne omstilling kan skabes mange nye arbejdspladser.

Det handler imidlertid ikke alene om vor industriproduktion. For vort landbrug skal udarbejdes en langsigtet omstilling, der peger mod økologiske kvalitetsprodukter, reducering af  kvælstoffremmende gødning og husdyrhold uden penicillin og MRSA.

For SF er denne grønne omstilling svaret på de sidste mange års intensive misbrug af natur og dyr.

 Vær derfor med til at sikre SF et stærkt mandat i det nye Folketing.

Univers
Mobil navigation