Om partiforeningen

 

SF er et moderne venstrefløjsparti, som arbejder for et velfærdssamfund, hvor alle har lige adgang til samfundets institutioner og goder.
Samtidig arbejder SF for at vi alle i fællesskab løfter de opgaver det kræver at bevare og udvikle velfærdssamfundet.SF har fokus på de svagestes behov. Det er en fælle opgave at sikre svage grupper ordentlige udviklingsmuligheder.SF vil bl.a. arbejde for:
At vi får en renere fjord ved at formindske kvælstofudledningen.
At vi beskytter områder med drikkevand.
AT vi skaber mere genbrug og laver mindre mindre affald.
Et bevaringsatlas til beskyttelse af kommunens kulturelle værdier.
Mere økologi i kommunens institutioner.
Mindre kontrol på kommunale arbejdspladser.
Bedre forhold for svage trafikanter.
En bæredygtig udvikling af Mariagerfjord Kommune.Det er vigtigt for SF, at alle demokratiske forsamlinger som f.eks. ungeråd seniorråd og landsbyråd indrages i udformningen af kommunale beslutningerDet er vigtigt at der er meningsfuldt arbejde til alle. Derfor vil SF bl.a. vedholdende arbejde for at kommunen benytter sociale klausulerer ved indkøb og entrepriser. Vi arbejder for at alle børn får et godt liv uanset baggrund og livsbetingelser. Alle børn skal støttes og udfordres i daginstitution, skole og fritid, så de opnår optimale muligheder.Det er vigtigt at vi har tillid til vore kommunale medarbejdere. Derfor skal vi udvikle arbejdsmåder hvor gold kontrol udskiftes med styring gennem holdningsbaseret tillid.
SF tror på at stærke lokale fællesskaber gavner kommunen. Derfor vil SF fremme tiltag, som styrker landsbyråd og lokale foreninger.SF vil arbejde for kort sagsbehandlingstid til gavn for det lokale erhvervsliv. Desuden vil vi have fokus på erhvervslivets behov til gavn for lokal beskæftigelse.Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte:Byrådsmedlem 

Univers
Mobil navigation