Om partiforeningen

Historie

Partiforeningen stiftet 15. maj 1962 som SF Hirtshals. Modstand mod Danmarks medlemskab af NATO var en vigtig bevæggrund for at stifte partiforeningen.
Efter nogle år skiftede foreningen navn til SF Hjørring-Hirtshals og i forbindelse med kommunesammenlægningen skiftede foreningen igen navn og hedder nu SF Hjørring.

 

Aktiviteter i partiforeningen

Faste årlige møder.

Den årlige generalforsamling foregår i februar måned.
Bestyrelsen mødes ca. 10 gange om året.
Der indkaldes til medlemsmøder med jævne mellemrum.
Ind imellem inviterer partiforeningen til åbne møder hvor principielle politiske spørgsmål kan drøftes i et større forum.

Før valg

Forud for både folketingsvalg og kommunalvalg stiger aktivitetsniveauet mærkbart. Der er brug for mange medlemmer til omdeling af valgmateriale, opsætning, vedligehold og nedtagning af plakater og ikke mindst til at være ”på gaden” med partiforeningens kandidater.

 

 

Univers
Mobil navigation