Om partiforeningen

 SF Brønderslev-Dronninglund har ca. 30 medlemmer og ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen hvert år i det første kvartal.

Er du medlem og er flyttet eller har fået ny e-mailadresse eller nyt telefonnummer, så send en mail til sfbronderslevdronninglund@gmail.com, så vi kan få ajourført listen.
Det er altid dit eget ansvar at melde adresseændringer til partiforeningen.

 

 

 

Historie:

Dette afsnit er under udarbejdelse

SF i Brønderslev Kommune arbejder konstant for en både rødere og grønnere kommune.  Bestyrelsen mødes cirka seks gange om året, hvor kommende og aktuelle aktiviteter planlægges. Desuden afholder vores byrådsmedlem formøder inden byrådsmøderne, hvor du som medlem kan blive orienteret om, hvad der rør sig i byrådet.

Vi kan altid bruge nye medlemmer, så hvis du går rundt med en SF'er indeni dig, skal du ikke tøve med at kontakte os. SF Brønderslev-Dronninglund er en lille partiforening, der altid er åbne for nye idéer og tiltag - derfor må du også altid meget gerne komme med idéer til partiforeningen. 

 

 

Univers
Mobil navigation