Aktiviteter

I SF Brønderslev-Dronninglund vil vi gerne se så mange af vores medlemmer, som muligt. Derfor kan du her på siden følge med i, hvilke aktiviteter vi har planlagt. Kalenderen bliver løbende opdateret.

Som medlem er du altid velkommen til at deltage i vores bestyrelsesmøder; datoerne bliver løbende opdateret i kalenderen. 

Desuden holder vores byrådsmedlem, Henning Jørgensen, baggrundsgruppemøder inden byrådsmøderne - disse møder er du også velkommen til at deltage i.

 

vindmølle.jpg (1)

faste aktiviteter 

Den årlige generalforsamling foregår i første kvartal.
Bestyrelsen mødes med ca. ugers mellemrum.

Der indkaldes til medlemsmøder med jævne mellemrum.
Ind imellem inviterer partiforeningen til åbne møder hvor principielle politiske spørgsmål kan drøftes i et større forum.

SF Brønderslev-Dronninglund har en madklub, hvor vi mødes over hjemmelavet mad og gode politiske samtaler. Se i kalenderen, hvornår madklubben mødes og se, hvordan du melder dig til. 

 

Aktuelt

TIRSDAG D. 21. MARTS AFHOLDER SF BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND ORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. marts kl. 19:00 i AOF's lokaler i Hjallerup: Søndergade 31, 93320 Hjallerup.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Regnskabet 
 4. Beretning fra udvalg og grupper 
 5. Indkomne forslag 
 6. Budget og kontingentfastsættelse 
 7. Forslag til handlingsprogram i perioden indtil næste generalforsamling 
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 9. Valg af revisor 
 10. Besøg af Midtvendsyssel Lærerkreds
 11. Opstilling til byrådet og regionsrådet
 12. Evt.


Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer og to suppleanter. For at stille op til tillidsposter, kræves seks måneders uafbrudt medlemskab af partiforeningen. 

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt, så vi kan få sammensat en handlekraftig bestyrelse - og du bliver naturligvis ikke påtvunget et medlemsskab af bestyrelsen, men vi vil gerne se nogle medlemmer, så vi i bestyrelsen kan finde ud af, hvordan vi kan gøre arbejdet bedre fremadrettet.

Har du ikke mulighed for at komme til Hjallerup, kan du kontakte formand, Mikkel Mørk, så vil han arrangere samkørsel.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne, du giver formanden besked senest d. 16. marts, hvis du deltager.

Vel mødt.Univers
Mobil navigation