Aktiviteter

I SF Brønderslev-Dronninglund vil vi gerne se så mange af vores medlemmer, som muligt. Derfor kan du her på siden følge med i, hvilke aktiviteter vi har planlagt. Kalenderen bliver løbende opdateret.

Som medlem er du altid velkommen til at deltage i vores bestyrelsesmøder; datoerne bliver løbende opdateret i kalenderen. 

Desuden holder vores byrådsmedlem, Henning Jørgensen, baggrundsgruppemøder inden byrådsmøderne - disse møder er du også velkommen til at deltage i.

 

vindmølle.jpg (1)

faste aktiviteter 

Den årlige generalforsamling foregår i første kvartal.
Bestyrelsen mødes med ca. ugers mellemrum.

Der indkaldes til medlemsmøder med jævne mellemrum.
Ind imellem inviterer partiforeningen til åbne møder hvor principielle politiske spørgsmål kan drøftes i et større forum.

SF Brønderslev-Dronninglund har en madklub, hvor vi mødes over hjemmelavet mad og gode politiske samtaler. Se i kalenderen, hvornår madklubben mødes og se, hvordan du melder dig til. 

 

Aktuelt

Mandag d.26. september holder SF Brønderslev-Dronninglund ekstraordinær generalforsamling.


Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 26. september kl. 19:00 i AOF's lokaler i Hjallerup: Søndergade 31, 93320 Hjallerup.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af bestyrelsesmedlemmer
3) Valg af Folketingskandidat
4) Forventningsafstemning - hvad forventer medlemmerne, bestyrelsen skal arbejde med?
5) Evt.

Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer og to suppleanter. For at stille op til tillidsposter, kræves seks måneders uafbrudt medlemskab af partiforeningen. 

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt, så vi kan få sammensat en handlekraftig bestyrelse - og du bliver naturligvis ikke påtvunget et medlemsskab af bestyrelsen, men vi vil gerne se nogle medlemmer, så vi i bestyrelsen kan finde ud af, hvordan vi kan gøre arbejdet bedre fremadrettet.

Har du ikke mulighed for at komme til Hjallerup, kan du kontakte formand, Mikkel Mørk, så vil han arrangere samkørsel.

Vel mødt.Univers
Mobil navigation