Om SF Aalborg

Foreningen har ca. 200 medlemmer. Bestyrelsen holder møde en gang månedligt, og den kommunale baggundsgruppe en gang hver anden måned, hvor alle medlemmer og interesserede er velkomne.

Herudover arrangeres medlemsmøder, fællesspisning m.v. med aktuelle politiske temaer.

Vigtigt er det selvfølgelig også, at du får indflydelse på, hvem SF skal opstille til Folketing, Regionsråd og Byråd, og at du får indflydelse på den politik, SF skal føre.

Herudover får du indflydelse på, hvilke aktiviteter SF skal drive lokalt.

 

 

 

SNAP'SEN

SOCIALISTISKE NYHEDER AALBORG PARTIFORENING

Senest 7 dage før hvert medlemsmøde sendes en mail til de medlemmer som SF Aalborg har registreret en mailadresse på, hvor medlemsmødet annonceres.

Der er mulighed for at udsende ekstra informationer elektronisk eksempelvis i forbindelse med valgkamp.

Mails sendes kun fra mailadressen snapsen@sf-aalborg.dk og fungerer således som nyhedsbrev, der udsendes cirka en til to gange om måneden.

Hvert år i januar kvartal sendes en mail, hvor der linkes til et dokument på hjemmesiden, som er et nyhedsbrev med indkaldelse og beretning til generalforsamlingen.

 

 

  

Er du som medlem flyttet eller har fået ny mailadresse? Nyt telefonnummer?

Så oplys de ændrede kontaktoplysninger til medlemsansvarlig@sf-aalborg.dk

Det er altid dit ansvar at melde adresseændring.

 

Bus

 

 

Generalforsamlinger

Læs her indkaldelse og beretning til generalforsamlinger, samt referater derfra.

valgtilforordnet.jpg

Referater

Nedenfor kan downloades referater fra bestyrelsesmøder som pdf-dokumenter. Bestyrelsesmøder annonceres i kalenderen her på hjemmesiden, hvor der ligeledes kan læses dagsordner. Husk at bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Nedenfor kan ligeledes downloades referater fra de medlemsmøder, hvorfra der tages referat.

Informationspolitik

SF Aalborg tilstræber den størst mulige åbenhed om sine aktiviteter og ønsker at optræde åbent, aktivt og troværdigt kommunikerende i forhold til medlemmerne samt øvrige borgere i kommunen. Derfor denne informationspolitik, som også er gjort offentligt tilgængelig. Information og kommunikation i det hele taget er en nødvendig og vigtig del af medlemsdemokratiet. SF Aalborg ønsker at fremme en demokratisk dialog.

informationspolitik.jpg

Miljøpolitik for partilokalerne

Dette er SF-Aalborgs vejledende miljøpolitik omhandlende indkøb til og drift af lokaler, rengøring og bortskaffelse af affald.

miljopolitik.jpg

PArtiforeningens historie

Det oprindelige SF-Aalborg er en af landets ældste partiforeninger dannet på samme tid som moderpartiet i 1959 i forbindelse med Aksel Larsens brud med Danmarks Kommunistiske Parti. Partiforeningens første formand var jord- og betonarbejder Christian Madsen, der i 1960 blev det første nordjyske folketingsmedlem, valgt i Aalborg Øst-kredsen. I alle de tre Aalborg-kredse, og specielt i Øst-kredsen opnåede man en tilslutning over landsgennemsnittet.

afrundning.jpg

Fotograf: Steen Lee Christensen 

 

Christian Madsen var aktiv i fagbevægelsen og et ledende medlem af DKP i Aalborg, indtil han sammen med Aksel Larsen, gik i gang med at oprette et nyt parti. I den første tid fik partiet i Aalborg sine medlemmer fra de forskellige fagforeninger, især jord- og betonarbejdernes fagforening, tekstilarbejdernes og malernes fagforeninger.

Det oprindelige SF-Aalborg var i en lang periode kendetegnet ved at være domineret af industriarbejdere som medlemmer, men i takt med at de store industrier i byen er lukket, og at serviceerhvervene og universitetet har vundet frem, er medlemsskaren blevet mere "broget".

Den nuværende partiforening i Aalborg er en fusion imellem de tre eksisterende foreninger i Hals, Nibe og Aalborg. Partiforeningerne slog sig sammen i 2005 i forlængelse af kommunalreformen. De tre gamle partiforeninger, SF Aalborg, SF Hals og SF Nibe slog sig sammen under navnet Aalborg partiforening efter lange diskussioner i SF Aalborg om medlemsdemokratiet.

Bestyrelsen blev udvidet med flere pladser, hvoraf nogle var reserveret til medlemmer fra henholdsvis Nibe og Hals. Dette var en overgangsordning  der kun gjaldt et par år, indtil kommunerne var slået sammen og de tre partiforeninger integreret. Medlemmer fra Sejlflod tæller i denne sammenhæng som Aalborg-medlemmer, da der i den gamle Sejlflod Kommune ikke var en lokal partiforening.

Den sidste formand for SF i Hals var Lene Linnemann. Den sidste formand for SF i Nibe var Jens Romme. Den sidste formand for SF Aalborg var Erik Busse, der for en kort periode tog over efter Leif Mortensen, der havde forhandlet fusionen på plads med de andre partiforeninger. Ellers havde det gamle SF Aalborg i mange år Ruth Hedegaard som formand.

app_640.jpg

Bliv medlem

Kontingentsatser for SF Aalborg

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Derudover har SF Aalborg et lokalkontingent på 50% af beløbet. Dette anvendes til lokalt arbejde. Så derfor vil det samlede beløb - der opkræves samlet - være:

 

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 90,00 pr. kvartal


Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 - 250.000: kr. 195,00 pr. kvartal


Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 300,00 pr. kvartal

Univers
Mobil navigation