Lene Linnemann

Visionen om et bedre samfund er, for mig, drivkraften i det politiske arbejde. I dansk politik tales der for meget om nødvendighedens politik og for lidt om betydningen af solidaritet og fællesskab. Menneskers værd kan og skal ikke gøres op i ressourcer, effektivitet og produktivitet.

Lene Linnemann

Den stigende ulighed i Danmark er bekymrende og fordelingspolitikken har min største opmærksomhed. Der skal være lige adgang til sundhed og uddannelse for alle. Vi skal have styr på skat - hullerne skal lukkes, så vi ikke mister milliarder af kroner, men i stedet bruger dem på at styrke vores velfærdssamfund. Og så skal vi tage større hensyn til natur og miljø end tilfældet er i dag.

Jeg har været medlem af SF siden 2000, hvor jeg var med til at stifte SF-Hals. I 2010 blev jeg valgt til Regionsrådet, hvor jeg i begge perioder har siddet i Forretnings- og i Psykiatriudvalget. I indeværende periode har jeg også plads i Praksisplan- og i Sundhedskoordinationsudvalget.  

Siden 1980 har jeg beskæftiget mig med social- og sundhedsarbejde. Jeg har tidligere, som sygehjælper, arbejdet på plejehjem og i somatikken på Aalborg Sygehus. De seneste ti år har jeg, som socialpædagog, arbejdet i psykiatrien – dels i behandlingspsykiatrien i det gamle Nordjyllands Amt og efter kommunalreformen i socialpsykiatrien i Aalborg Kommune.

Jeg er bosiddende i den nordlige del af Aalborg Kommune, gift med Per og har tre voksne børn og to børnebørn.

 

Lene Linnemann                                                      

Østervang 70, 9362  Gandrup

Mail: leli@rn.dk

Tlf.: 61 74 40 57

 

Univers
Mobil navigation