BØRNEPOLITISK PROGRAM FRA SF-AALBORG

børn.JPG

1. De første år af et barns liv er helt afgørende for et barns udvikling. SF vil derfor topprioritere vores dagtilbud.

2. SF ønsker at samarbejdet med forældrene fortsat udvikles og forbedres, så det gode tilbud skabes i et samspil mellem pædagoger og forældre.

3. I SF ønsker vi at børneliv, uddannelse og dannelse hænger godt sammen, så børnene oplever en god sammenhæng mellem hjem, daginstitution, dagpleje og skole.

4. SF vil arbejde for at alle forældre har mulighed for, at vælge mellem daginstitution eller dagpleje. Dette gælder både udbud og pris. Der er kun 21% af Aalborg kommunes 0-2 årige børn, der har mulighed for daginstitution, og prisen er 1200 kr dyrere for en daginstitution om måneden.

5. SF ønsker, at det nærværende samvær med børnene får endnu større betydning og vægt, og ikke bliver overskygget af papirdokumentation i overdrevne mængder.

6. SF vil arbejde for, at der ansættes pædagoger i arbejdet med vores små børn.

7. SF vil arbejde for at normeringerne forbedres, således at der er 1 pædagog til 3 børn i vuggestuerne og 1 pædagog til 6 børn i daginstitutionerne.

8. SF ønsker en fortsat udvidelse af de sociale normeringer, således at der sikres ekstra ressourcer i institutioner med mange børn med særlige behov.

9. SF ønsker dagtilbud med fokus på leg, læring, gode rum for selvstændig udfoldelse og pædagogisk indsats.

10. Det er børnenes interesser og nysgerrighed, der skal være styrende for den pædagogiske praksis, men pædagogerne skal også have opmærksomhed på, at alle læreplanstemaerne bliver tilgodeset.

11. Knap 15 % af børnene i dagtilbud er tokulturelle børn, og det skal prioriteres at give disse børn gode sprogtilbud, og sprogstimuleringen skal til stadighed udvikles.

12. SF ønsker daginstitutioner med gode fysiske rammer både inde og ude - rammer der har stor betydning for det pædagogiske arbejde, som det f.eks. ses i Reggio Emilia filosofien.

13. Gode dagtilbud kræver dygtige veluddannede pædagoger. Derfor vil SF have gode rammer og betingelser for efter og videruddannelse, så pædagogerne kan håndtere de stigende krav fra forældre, børnene og politikerne.

14. SF vil arbejde for, at der ansættes flere socialrådgivere i tilknytning til dagtilbudene, således at det forebyggende og helhedsorienterede arbejde opprioriteres endnu mere.

15. SF vil arbejde for at de administrative byrder for daginstitutionsledere mindskes, så de kan være en større del af den pædagogiske udvikling og praksis.

Univers
Mobil navigation