Aktiviteter

Der er flere muligheder for at blive aktiv i partiforeningen. Ikke nødvendigvis det at sidde i bestyrelsen, man bare at benytte sig af tilbudene som medlemsmøder. Husk også at bestyrelsesmøder og møder i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe er åbne for alle medlemmer. Følg med i kalenderen, som du finder link til her på siden.

Selvfølgelig er det også muligt at stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, der afholdes i første kvartal. Her vælges også medlemmer til regionsrepræsentantskabet, revisorer og fanebærer.

Praktisk arbejde er der også mulighed for, særligt ved kampagner og valgkampe. Det er også muligt at "like" vores Facebookside og dele opslag med familie og venner.

Andre muligheder for at blive aktiv, se nedenfor.
 

lokale.jpg

Aktivitetskalender

Dette er den officielle kalender over aktiviteter i SF Aalborg.

Aktiviteter der foregår i SF Nordjylland er også medtaget i denne kalender.

Klik på en aktivitet, for at læse alle detaljer, for eksempel omkring hvor mødet afholdes. Dog skal det nævnes, at medmindre der står andet i overskriften, afholdes mødet i partilokalerne Løkkegade 20F, 9000 Aalborg.

Husk at også bestyrelsesmøder og kommunalgruppemøder er åbne for alle medlemmer. Dagsordner til gruppemøder bestemmes på mødet. Dagsordner til bestyrelsesmøder kan læses her i kalenderen som uddybende beskrivelse få dage før mødet afholdes.

På mobiltelefon ses kalenderen bedst i bredformat - på telefonens brede led.

 

Du kan integrere SF Aalborgs kalender med din egen personlige på Google Kalender: - klik på "+ Google Kalender" nederst til højre. Eller tilføj enkelte arrangementer til din personlige Google Kalender her oven over. Du skal være logget ind på din Google-konto for at det fungerer.

Temagrupper

Grupperne er et tilbud til SF's medlemmer om at arbejde i en faglig temagruppe, der kan fordybe sig i problemstillinger. Grupperne kan søge indflydelse i kommunalpolitisk baggrundsgruppe og i bestyrelsen. Grupperne har således ikke en politisk bemyndigelse i sig selv og skal have bestyrelsens godkendelse til politiske udmeldinger.

Miljø

Har du spørgsmål eller ønsker at deltage i en gruppe, så tag kontakt til gruppens kontaktperson.

Har du lyst til at være med til at oprette nye grupper hører vi også meget gerne fra dig. Kontakt formanden (E-mail: formand@sf-aalborg.dk)

Miljøgruppen
 

Kontaktperson: Erik Busse (Tlf. 98 14 01 10, E-mail: busse@gvdnet.dk)

Valgtilforordnede

Brug en dag med hyggeligt samvær med andre politisk interesserede i demokratiets tjeneste som tilforordnet på afstemningssteder, når der er valg til byråd, regionsråd samt til folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet. Derudover også til folkeafstemninger. Som valgtilforordnet er du med til at tælle stemmer op, og sikre at valghandlingerne foregår korrekt. Samtidigt bidrager du til SF's valgkamp ved at betale partiskat af den udbetalte diæt.

valgtilforordnet.jpg

Hvordan bliver man valgtilforordnet?

 
Hvis du er interesseret i at blive valgtilordnet eller valgstyrer kan du kontakte SF Aalborgs bestyrelse.

Forud for et valg, vil bestyrelsen ringe rundt blandt de medlemmer som var tilforordnede sidste gang eller de der har meldt sig og spørge.

Når vi har fordelt alle pladser som vi skal udfylde fra SF's side, overdrager vi listen med navne til kommunen som så sender officiel indkaldelse ud.

 

Hvordan foregår det på selve dagen?
 

På valgdagen møder du op på valgstedet en halv time før valgets åbning. Det er normalt kl. 08:30. Du deltager i valghandlingen hele dagen indtil valgstedet lukker kl. 20 og deltager derefter i stemmeoptællingen.

Der er gratis forplejning med god mad og drikke hele dagen igennem.
 

Hvad er partiskat? Hvad er diæter?

 
Du modtager diæter for din deltagelse som tilforordnet (ca. 7-800 kr). Af dem skal du betale partiskat til partiforeningen. Partiskatteindtægterne fra valgtilforordnede udgør en væsentlig del af vores indtægter og målrettes som regel kampagneaktiviteter. Da diæterne samtidig er B-skattepligtige, og opgives automatisk til skattevæsenet, bliver der alt efter din skattegruppe kun lidt til overs til dig selv.

Af beløbet skal du betale 200 kr. i partiskat. Ved Europa-Parlamentsvalg på søndage bliver der udbetalt dobbelt diæt og derfor er partiskatten også det dobbelte.

Bliv domsmand eller nævning

Enhver dansk statsborger mellem 18 og 65 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som domsmand og nævning, såkaldte lægdommere. Man må ikke være straffet eller af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven. Nævninge og domsmænd har samme funktion. Byretterne og landsretterne anvender dem, når de skal dømme i en sag.

dommer.jpg
Hvordan bliver man domsmand eller nævning?

Hvis du er interesseret i at blive nævning eller domsmand, kan du kontakte SF Aalborgs bestyrelse.

Den gældende periode er fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Det vil sige, at der næste gang skal udarbejdes en grundliste i løbet af foråret 2019.

Grundlisteudvalget i Aalborg Kommune udvælger nemlig hvert 4. år et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. De politiske partier i byrådet fremsætter forslag om et antal personer til grundlisten, der svarer til partiernes forholdsmæssige størrelse i byrådet.

De udpegede skal udgøre et alsidigt udsnit af befolkningen, og repræsentere de forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, og etniske minoriteter, der svarer til deres andel af befolkningen.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninger.

Nævninger og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

 

Univers
Mobil navigation