SF AALBORG Kommune

Velkommen til SF Aalborg

For at se vores lokale menu på telefonen, følg ovenstående link med "mobil menu".

lokale.jpg

Generalforsamling 2018

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. marts 2018 enten pr. brev eller mail, Løkkegade 20F, 9000 Aalborg eller formand@sf-aalborg.dk

ekstern_information.jpg

Budgetforlig 2018: Flere penge til folkeskolen

SF er rigtig glad for, det lykkedes at tilføre yderligere midler til folkeskolen. På børneområdet fik vi fjernet besparelserne på indsatspædagogerne og fritidscentre. Vi fik tilført yderligere midler til sociale normeringer.

Bus

Det endte med et forlig, hvor alle 31 medlemmer af Aalborg Byråd var en del af budgettet. Det betyder naturligt nok, at alle gik på kompromis, og ingen fik alle deres ønsker igennem.

SF er rigtig glad for, det lykkedes at tilføre yderligere midler til folkeskolen. Det betyder helt konkret, at der bliver tilført midler til fagdelt undervisning, specialundervisning og tovoksenordninger.

Folkeskolen er en høj prioritet for os i SF. Vi kunne godt tænke os at beløbene var højere, men i respekt for kompromiset er vi glade for, der var opbakning til at tilføre midler.

På børneområdet fik vi fjernet besparelserne på indsatspædagogerne og fritidscentre. Vi fik tilført yderligere midler til sociale normeringer, således at de børn, der har størst behov, får ekstra pædagogisk støtte og hjælp. Samtidigt blev der afsat midler til en øget indsats for hjemløse, og der blev sparet på dyre eksterne konsulenter.

SF mener der skal tilføres flere midler til især det pædagogiske område, men det var der ikke mulighed for, desværre. Derfor er vi glade for, vi fik fjernet nogle af besparelserne og faktisk afsat yderligere midler til sociale normeringer.

En af de ting, der var debatteret inden budgetforhandlingerne, var stigningen i forældrebetalingen på DUS-området. Denne stigning fik vi heldigvis godt halveret, og det er trods alt noget.

På ældreområdet fik vi en SF-mærkesag igennem med klippekort til personer under hjemmeplejen. Kort fortalt giver det mulighed for mere selvbestemmelse for de ældre i forhold til, hvilken hjælp de ønsker. Yderligere fik vi afsat midler, således at SOSU-hjælpere kan uddanne sig til assistenter.

På det grønne område fik vi videreført Center for Grøn Omstilling, hvor finansieringen ellers udløb med udgangen af dette år. Ligeledes fik vi afsat 2 millioner til en anden stor SF-mærkesag. Nemlig rent drikkevand i form af skovrejsning. Og så kan borgerne i Aalborg midtby glæde sig til at mågebekæmpelsen bliver opgraderet med en drone til at holde bestanden nede.

På anlægssiden er der afsat yderligere midler til cykelstier, både i Aalborg og i oplandsbyerne. Ligeledes fortsætter projektet Giftfri By, hvor mængden af f.eks. Round-Up reduceres i vores drikkevandsområder.

Der afsættes også midler til nye plejehjem, hvor behovet er stigende de næste år. Ligeledes igangsættes et projekt, hvor et plejehjem får et naturhegn (en hæk), således at folk med demens ikke går væk og forsvinder.

Ligeledes afsættes der en del midler til forskellige projekter i oplandsbyerne. Alt fra naturområde ved Rærup til ny hal i Vestbjerg og andre gode projekter.

Alt i alt et budget hvor rigtig mange hensyn tilgodeses, men også et budget hvor SF godt kunne se flere midler afsat til kernevelfærdsområderne (børn, ældre og handicappede). 

BUDGETFORSLAG FRA SF-AALBORG 2018

Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2018. SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget for Aalborg kommune. Vi foretrækker en investering i miljø og mennesker.

Bus

● Et budgeforslag hvor SF prioriterer yderligere sociale normeringer og tilførsel af midler til skole, til ældre og til handicappede
● Et budget hvor SF investerer i rent grundvand ved plantning af nye grønne skove
● Et budget, hvor SF tør udfordre central styring og give mulighed for lokal prioritering med fokus på mindre bureaukrati og større borgerinddragelse
● Et budget hvor SF tilbageruller en række spareforslag på de nære velfærdsområder
● Et budget hvor SF sætter borgere og ikke beton i fokus

 

Download hele vores ændringsforslag som pdf-dokument her.

BØRNEPOLITISK PROGRAM FRA SF-AALBORG

De første år af et barns liv er helt afgørende for et barns udvikling. SF vil derfor topprioritere vores dagtilbud.

børn.JPG

SKOLEUDSPIL FRA SF I AALBORG

SF har igennem et stykke tid været inde i en proces, hvor vi har arbejdet med at færdiggøre et skoleudspil for fremtidens skole i Aalborg. Vi har haft diverse borgere og fagpersoner med i udarbejdelsen af vores skoleudspil. F.eks. BUPL, Lærerforeningen, forældregruppen for børn og unge med særlige behov.

Dette er så det færdige resultat.

COLOURBOX1731182.jpg

SF RESULTATER

Herunder finder du nogle af de største røde resultater SF har opnået i byrådet. Fra budgetforhandlingerne og det løbende arbejde i udvalg og byråd.

Kulturbroen

Politik

Her finder du det kommunalpolitiske valgprogram, ændringsforslag til det kommunale budget, SF resultater i byrådet og andet, både lokalt om arbejdet i byrådet og omkring landspolitik.

ko3.jpg

Folketingsmedlem: Lisbeth Bech Poulsen

Efter en kort tid som suppleant i SF Aalborgs bestyrelse gik det stærkt fremad for Lisbeth, først som formand for SF Aalborg og som medlem af Landsledelsen. Og siden 2011 medlem af Folketinget, valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

Om SF Aalborg

Se hvem der sidder i bestyrelsen, læs vores informationspolitik, referater og vedtægter samt om partiforeningens historie og meget andet.

Bus

app_640.jpg

Bliv medlem

Kontingentsatser for SF Aalborg

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse.

Derudover har SF Aalborg et lokalkontingent på 50% af beløbet. Dette anvendes til lokalt arbejde. Så derfor vil det samlede beløb - der opkræves samlet - være:

 

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 90,00 pr. kvartal


Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 - 250.000: kr. 195,00 pr. kvartal


Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 300,00 pr. kvartal

SF Aalborg Kommune

  • Formand Allan Norré Pedersen

Løkkegade 20 F, 9000 Aalborg

23 27 21 81

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation