VELKOMMEN TIL             SF AALBORG

Velkommen til SF Aalborg

På mobiltelefon er denne hjemmeside optimeret til at blive vist i bredformat - altså på telefonens brede led. For at se vores lokale menu på telefonen, følg ovenstående link med "mobil menu".

lokale.jpg

Generalforsamling 2017

Læs dagsorden og bilag til generalforsamlingen her. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 25. februar 2017 enten pr. brev eller mail, Løkkegade 20F, 9000 Aalborg eller formand@sf-aalborg.dk

ekstern_information.jpg

En fælles udfordring

Børn med udfordringer forsvinder ikke fordi man sætter økonomisk pres på den enkelte skoleleder og dermed det pædagogiske personale. SF er ikke i tvivl: Også de svageste er vores fælles udfordring.

Inge Ibsen Fomcenco (1)

Af Inge Ibsen Fomcenco, Byrådskandidat og tidl. byrådsmedlem, SF
og Jens Toft-Nielsen, Byrådsmedlem og spidskandidat, SF

 

I øjeblikket er der et forslag til høring om en ny visitationsmodel for specialundervisningen.

 

Dette tiltag var varslet her i avisen d.13 okt. Hvor skolerådmanden udtalte, at skolerne selv skal finde pengene til de børn, der skal tilbage i specialklasserne fra inklusionen.

Skolerne skal selv klare denne udgift helt decentralt, om barnet så bor i skoledistrikt Aalborg øst eller Vadum.

Skoleudvalget har nu foreslået at den enkelte skole skal finansiere distriktskolens elever, gennem selv at betale for de børn, hvor inklusionen mislykkes. 

Det må  konstateres, at skolereformen og alle de tiltag man centralt mener skolerne skal pålægges, skal finanseres, og igen søger politikerne i skoleudvalget at finde pengene hos de mest udfordrede børn.

Når et barn inkluderes i normalklassen, følger der ressourcer med. Når  det ikke lykkes og eleven har brug for ekstra støtte i specialklasse, hvor der er flere voksne og specialviden om elevens specielle udfordringer, følger der ikke penge med, det koster 315.000 pr. barn. Enhver skoleleder vil stå i et enormt dilemma. Da skolereformen var underfinansieret, mangler der på forhånd penge til normalområdet. Ingen børn er vigtigere end andre. Flosklerne om, at alle børn naturligvis skal have det rigtige tilbud, er helt gratis. Medarbejderne knokler for at imødekomme det enkelte barn, og når lærerene sammen med PPR konstaterer, at det ikke lykkes, er der ikke penge til, at sende det tilbage i specialtilbuddet. Det bliver altså ekskluderet igen.

Børn med udfordringer forsvinder ikke fordi man sætter økonomisk pres på den enkelte skoleleder og dermed det pædagogiske personale. SF er ikke i tvivl : Også de svageste  er vores fælles udfordring!

 

Læserbrev i Nordjyske, 30. november 2016

Billige boliger er meget vigtige

Der er et stort behov for billige boliger i Aalborg kommune. Ikke kun til unge, men også til andre borgere, der ikke har en stor økonomi.

jens.jpg

Læserbrev i Nordjyske, 30. november 2016På torsdagens møde i Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg valgte udvalget at sige nej tak til et projekt med nye ungdomsboliger på Aalborg Havnefront. Ungdomsboligerne var designet med eet værelse, et areal i boligen på 28 m2 og en husleje på 3700 kr/måned.

Der er et stort behov for billige boliger i Aalborg kommune. Ikke kun til unge, men også til andre borgere, der ikke har en stor økonomi. 

Udvalget ønsker projektet ændret, så hver ungdomsbolig indeholder to lige store værelser. Så kan to studerende dele boligen, og samtidig få en husleje hver på 2000-2500 kr/måned. Det niveau passer godt til en SU. 

Når flere studerende på denne måde kan dele en ungdomsbolig, lægger det samtidig mindre pres på de billige, ældre lejligheder, der findes rundt omkring i byen, og som er nødvendige for at andre borgere uden den store økonomi har et sted at bo.

Af 

Jens Toft-Nielsen
Byrådsmedlem, spidskandidat, SF
A.C. Jacobsens Vej 29
9400 Nørresundby
jtn-byraad@aalborg.dk

Mætte børn lærer mest

SF vil en bedre folkeskole i forhold til både velbefindende og faglighed, uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Derfor vil det være en god idé, hvis børn får tilbudt morgenmad i folkeskolen, især efter folkeskolereformen har gjort skoledagen længere for alle skolebørn.

mad

Det er i bund og grund et opgør med den ulighed, der eksisterer i folkeskolen, hvor nogle børn får Nomamadpakker med i skole, mens andre kommer med ondt i maven.

Forslaget vil kunne finansieres ved at regulere tobaksafgifterne, så de følger prisudviklingen. Hvis et barn f.eks. mangler sin skoletaske, et håndklæde, en blyant eller et glas vand skal skolen vel også tilbyde at hjælpe? Hvad er forskellen så i forhold til at få et måltid mad?

Vi mener, som alle modstandere af forslaget, at et sundt mættende morgenmåltid er forældrenes ansvar,men som Bjørn Hansen, der er formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening udtaler: ”Lærere rundt omkring i landet oplever jo ofte elever, der kommer i skole uden at have fået morgenmad. Årsagerne kan være mange: travle morgener i familien, manglende appetit, når man lige er stået op, eller økonomiske forhold”.

Desuden påpeger han, at elevernes energi til at deltage i undervisningen ofte nedsættes på grund af manglende kost. En undersøgelse fra 2015 foretaget af et forskerhold fra Kosmos, det nationale videnscenter for børn og unges kost, motion og sundhed, viser, at tre ud af fire børn i 8. klasse føler sig sultne i løbet af deres skoledag.

En amerikansk undersøgelse fra University of Iowa fra sidste år viser, at gratis morgenmad til skoleelever helt konkret kan forbedre børnenes præstationer, hvilket vel også er en selvfølge.

Formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen: ”Vi har stor respekt for, at man vil gøre noget på det her område. Hvis man på den enkelte skole vurderer, at det vil give mening, så er det fint, at staten betaler”.

Danske Skoleelevers formand Jens Vase: ”Jeg synes, det skal være op til den enkelte skole”, hvilket jo også er det, vi i SF foreslår, nemlig en lokal udformning at tilbuddet i respekt for det lokale selvstyre.

En undersøgelse fra Rambøll Management, foretaget for Morgenavisen JyllandsPosten viser, at langt de fleste forældre ønsker en form for madordning i skolen. Nationalt Videncenter for Kost, Motion og Sundhed under University College Syddanmark viser, at 75 procent af eleverne sig sultne i løbet af dagen. Børge Koch, videncenterchef for Kosmos, afviser at god og mere mad alene er forældrenes ansvar, og udtaler at ”Fordi børnene er på skolen en stor del af dagen, kan det være svært for forældrene at følge med i, hvad børnene spiser, og om de får spist deres madpakke”.

Det mest ideelle vil dog, ifølge Børge Koch, være en madordning, for som han siger ”det giver en større sikkerhed for et godt måltid”.

Ernæringsekspert Marie Steenberger mener, at forslaget om at servere morgenmad på statens regning til landets folkeskoleelever er en god idé.

Ifølge Professor Bent Egberg Mikkelsen fra Aalborg Universitet kan madordninger også være et godt socialt og pædagogisk redskab, for det kan være ekstremt værdifuldt for unge mennesker at sidde sammen og spise morgenmad. Derudover kan man spare penge ved at servere morgenmad frem for eksempelvis frokost i skolen, da det er knapt så dyrt, som at starte ud med at indføre frokost.

Frans Ørsted Andersen, adjunkt på DPU og har forsket i den finske skole, der per definition topper PISAundersøgelserne år efter år, udtaler at ”Det er med til at dæmpe de urolige børn, hvis de ikke har fået morgenmad eller for meget slik. Hvis børn skal sidde ned og lære matematik eller lære at læse, er det vigtigt, at de får rørt sig og får noget ordentligt at spise,”.

Som noget elementært i Finland er der gratis morgenmad og frokost til alle skolebørn i alle aldre. DUI – LEG og VIRKE hilser også forslaget velkomment, da de mener, at et fast sundt morgenmåltid vil forbedre både trivsel og indlæring for mange danske børn.

Ovenstående viser, at der er bred opbakning for at indføre morgenmadsordninger, og det udelukker heldigvis ikke andre initiativer som kan tilgodese folkeskolen. Forslaget om at tilbyde morgenmad behøver ikke nødvendigvis være, som vi hos SF opstiller det, for vi er jo et forhandlingsvilligt venstrefløjsparti.

Som udgangspunkt vil vi dog hos SF vælge børns velfærd fremfor cigaretter.

 

Af JensToft Nielsen, byrådsmedlem (SF), A.C. Jacobsens Vej 29, 9400 Nørresundby

og Inge Ibsen Fomcenco, lærer, tidligere byrådsmedlem for SF, Louisegade 11, 9000 Aalborg

og Klaus Frederiksen, lærer og medlem af bestyrelsen i SF Aalborg, J.P. Jacobsens Vej 18, 9200 Aalborg SV

 Synspunkt, bragt i Nordjyske 1. august 2016

LÆSERBREVE

De seneste læserbreve, skrevet af vores lokale politikere og kandidater.

ekstern_information.jpg

Sammen mod skattely

SF-Aalborgs forslag om, at Aalborg kommune skal udarbejde en politik til at modvirke skattely og skatteunddragelse, blev vedtaget af et bredt flertal på byrådsmødet 9. maj 2016. S, V, EL, DF og SF stemte for, Radikale og Liberal Alliance stemte imod. Tak for opbakningen.

jens.jpg

Pressemeddelelse, 20. april 2016

 

SF har fremsendt følgende dagsordenspunkt til Borgmesterkontoret, med henblik på, at Aalborg kommune udarbejder en politik, der sikrer, at kommunen ikke anbringer midler hos, eller samarbejder med, selskaber, der anvender skattely.

Såfremt I ønsker kommentarer, kan jeg træffes på tlf. 40272685

Med venlig hilsen

Jens Toft-Nielsen

 

SF ønsker følgende punkt optaget på dagsordenen på først mulige byrådsmøde:Det foreslås, 

1. at Aalborg Byråd pålægger Borgmesterens Forvaltning, med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde forslag til politisk behandling om:

a. at Aalborg Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

b. at Aalborg Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.

c. at Aalborg Kommunes investerede midler ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Nordjyllandsværket anskaffer stor elkedel

I forbindelse med drøftelserne sidste år om køb af Nordjyllandsværket foreslog SF, at vi samtidig med beslutningen om at købe værket indkøbte en stor elkedel til at lave fjernvarme af billig vindmøllestrøm. Og fik den installeret med det samme, så den kunne være klar til produktion fra dag 1 - 1. januar 2016.

jens.jpg

SF's begrundelse var, at det fra dag 1 blev nødvendigt at sikre, at billig grøn vindmøllestrøm kunne sikre en mere rentabel drift og dermed lavere varmepriser, end værket alene kan præstere. Og samtidig påbegynde den grønne omstilling fra kul til el - fra dag 1.

Det har nu vist sig, at denne strategi burde have været fulgt. Det havde givet mulighed for at begrænse den netop besluttede prisstigning.

Desværre kunne vi ikke få forslaget igennem, idet et andet rødt parti hellere ville have en varmepumpe og derfor modsatte sig denne beslutning. Desværre overså dette parti, at varmepumper til store kraftværker ikke findes, og at lovgivningen ikke tillader større varmepumper end 2MW uden særlig tilladelse.

Denne uholdbare situation har nu kørt i 2 måneder. På den baggrund har jeg bedt om at blive medlem af Aalborg Energi Holdings bestyrelse. Det er jeg blevet for ca. 3 uger siden, og det har været medvirkende til, at en enig bestyrelse i går har indstillet gennemførsel af SF's oprindelige forslag. Med forventet igangsættelse så hurtigt som absolut muligt, hvilket vil sige slutningen af 2016.

Det er meget beklageligt, at dette tiltag er blevet forsinket et år. Der er ikke udvist rettidig omhu, men nu er vi på rette vej. En elkedel er en standard hyldevare, der er gennemprøvet, og bl.a. bruges i Skagen Varmeværk, Brønderslev Varme og Studstrupværket i Aarhus. Så der er ingen eksperimenter forbundet med det - vi ved hvad vi gør. Og det virker.

Samtidig med den direkte forbedring af driften, spares der store mængder CO2, der bruges mindre kul og der slides mindre på værket.

Nu er vi startet på at forbedre økonomien på Nordjyllandsværket og reducere varmeprisen, med et første grønt tiltag, og jeg kan love, at det ikke bliver det sidste tiltag fra SF's side. 

 

Herunder kommunens pressemeddelelse:

Aalborg Energikoncern overvejer elkedel
Bestyrelsen i Aalborg Energikoncern besluttede i går at sætte gang i arbejdet med at etablere en elkedel på Nordjyllandsværket, som gerne skal tages i brug ved årets udgang.

En enig bestyrelse i Aalborg Energikoncern besluttede i går at se nærmere på de muligheder og den fleksibilitet en såkaldt elkedel ville give i forhold til fjernvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket.

Helt konkret vil en elkedel give Aalborg Varme A/S mulighed for at producere fjernvarme baseret på el. Elkedelen betyder således at fjernvarmeproduktionen bliver væsentligt mere fleksibel i forhold til elmarkedet, idet Aalborg Varme A/S ved lave elpriser kan fremstille fjernvarme omkostningseffektivt på elkedelen og omvendt i perioder med høj elpris kan øge kraftvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket. Særligt i den seneste periode, hvor markedet har været kendetegnet ved ekstraordinært lave elpriser, kunne en sådan elkedel være en god løsning.

”En elkedel vil både give os mulighed for at lagre energien i varmt vand, når Nordjyllandsværket producerer overskudsstrøm, og den giver mulighed for at producere varme baseret på el, når elprisen på markedet er lav. En elkedel kan derfor skabe en fleksibilitet, som ganske enkelt giver os bedre muligheder for at producere varmen så billigt som muligt,” siger Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern.

Politik

Her finder du det kommunalpolitiske valgprogram, ændringsforslag til det kommunale budget, læserbreve og andet, både lokalt om arbejdet i byrådet og omkring landspolitik.

ko3.jpg

Folketingsmedlem: Lisbeth Bech Poulsen

Efter en kort tid som suppleant i SF Aalborgs bestyrelse gik det stærkt fremad for Lisbeth, først som formand for SF Aalborg og som medlem af Landsledelsen. Og siden 2011 medlem af Folketinget, valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

Politikere og kandidater

Her kan du læse mere om vores nuværende byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen samt andre kandidater til byrådsvalget 2017. Læs også om vores tre lokale folketingskandidater, ligesom du kan blive præsenteret for vores lokale folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen.

jens.jpg

SF Aalborg

Folkeskolereformen er et skridt i den rigtige retning. Men vi kan allerede nu, efter det første år se, at der er behov for justeringer. Vi må handle nu. SF vil afsætte mindst 1 mia.kr. i denne valgperiode til folkeskolen og de justeringer, der er behov for.


Om SF Aalborg

Se hvem der sidder i bestyrelsen, læs vores informationspolitik, referater og vedtægter samt om partiforeningens historie og meget andet.

Bus

SF Aalborg

  • Formand Jacob Klivager Vestergaard

61305117

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation