Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen i SF Skive

Om bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling, for en to års periode, bestyrelsen konstituere sig på første bestyrelsesmøde. formanden er direkte valgt i lige år. 

undefined

Formand

Ole Bisgaard
Tlf: 21 13 21 55
E-mail: olebisgaard@webspeed.dk

undefined

Kasserer

Elsemarie Trøst
Tlf: 2035 0353
E-mail: trost@elsemarie.dk

 

 

undefined

Bestyrelsesmedlem og webmaster

Thomas D Sølvsten

Tlf: 3110 3532
E-mail: thomas@thomasds.dk

 

undefined

Næstformand
Frits Lauersen

 

undefined

Sekretær

Else Stokholm
Tlf: 3033 9805
E-mail: elsest@webspeed.dk

 

 

Aktivitetsansvarlig

Thue Grum-Schwensen

 

Aktivitetsansvarlig

Marianne Hintze

 

Univers
Mobil navigation