nne Mette Laugesen

Tlf: 3033 9749

E-mail: amlg@skivekommune.dk

Medlem af følgende udvalg:

Udvalget for Børne- og familie

Social, Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Ungeudvalget

 

undefined

Univers
Mobil navigation