ANDERS BØGE

Kühls Alle 22
7800 Skive
Tlf: 4133 7690

Medlem af følgende udvalg:

Økonomiudvalget

Udvalget for Teknik- og miljø

Børn- og Ungeudvalget

Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S

Repræsentantskabet Midttrafik 

Valgbestyrelse ved kommunale valg

Valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemningerne og Europaparlamentet

Kommunernes Landsforening, delegerede

Bestyrelsen for Geotermi

Anders Bøgeundefined

Univers
Mobil navigation