Kandidater til kommunalvalget 2017

undefined

På denne side kan du se kandidaterne, der er opstillet til kommunalvalget 2017 for Skanderborg.

Du kan klikke her for at se den generelle beskrivelse for SF skanderborg Kommunalvalg

Kandidat Søs Elmstrøm

søs_elstrøm.jpg

Søs Elmstrøm
Mobil: 28 78 30 84
Mail: soselmstrom@hotmail.com

Kandidat Charlotte Vindeløv

Mærkesager:

 • Børn og unges trivsel.

Herunder ”varme hænder” i dagtilbud, samt rette støtte i skolen.
Gratis psykolog til de unge med behov.
Overgange i uddannelsessystemet, samt barn til voksen.

 • Familielivet i samspil med samfundet.

Fokus på sammenhæng mellem ressourcer og muligheder.
Særlig hvordan vi får mere lige vilkår, samt formået at få de arbejdsløse og flygtningene tættere på arbejdsmarkedet. Livskriser og sygdom kan også sætte spor i familielivet.

 • Ældrepolitik.

De ældre har fortjent en respektabel alderdom, når de får behov for pleje. Det bør vi kunne tilgodese med en vis ordentlighed.

 • Inddragelse af borgere og tillid til medarbejderne er afgørende.

Herunder også fokus på de 5 centerbyer og lokalpolitik.

 • Hensyn til miljøet er væsentlig.

Det er afgørende at vi medtænker miljøet, da der ikke er uanede ressourcer.
Højere grad af bevidsthed i hverdagen, i familielivet, i institutionerne mv.

charlotte_vindløv.jpg

Min indgang til kommunalpolitik er, at jeg synes, der mangler en større social forståelse og lighed i vores samfund. Det kan være i forhold til udsatte borgere, men jeg synes bestemt også, at det er særdeles vigtigt, at vi tænker forebyggende.

Som menneske kan jeg slet ikke lade være med at interessere mig for det, som jeg kommer i berøring med. Og har derfor også en bred erfaring og viden med mig. Lige nu sidder jeg i Hovedbestyrelsen for Dansk Socialrådgiverforening, og er her vant til at drøfte socialpolitiske spørgsmål - ligesom jeg deltager i Folkemødet, høringer på Christiansborg mv.

Lokalt er jeg aktiv i foreningen "Synlige Voksne i Ry", går som Natteravn og er frivillig på Smukfest. Derudover er jeg domsmand i Horsens Byret.

Charlotte Vindeløv
Mobil:  21 68 87 78
Mail: charlotte.vindelov@mail.dk
undefined

 

Kandidat Elisabeth Morsing

Mærkesager:

 • Stop for brug af pesticider i vores mad-produktion og i vores haver.

 • Vores børn har de bedste betingelser i vores skoler og daginstitutioner, fordi en stabil barndom betyder stabile voksne!

 • Hjælpe dem, der har det svært og ikke kan passe et almindeligt lønarbejde. Her skal vi sørge for, at de får overskud til at bidrage til vores fællesskab. Det gør vi ikke ved pisk, med ved respektfuldt at støtte op om og  finde løsningen på, hvad den enkelte kan bidrage med.

 • Alle borgere i Skanderborg Kommune har adgang til/mulighed for: SUND MAD, RENT DRIKKEVAND og FRISK LUFT.

 • Billig eller helst gratis ØKOLOGISK mad i daginstitutionerne, skolerne, døgninstitutionerne og plejehjemmene.

 • Vi skal have insekterne tilbage, så de kan bestøve vores planter.

elisabeth_morsing.jpg

For mig er det vigtigt, at vi sørger for at alt liv kan gro og trives, så f.eks. planter og dyr har de bedste betingelser. Vi skal passe på hinanden og sørge for, at alle har gode muligheder for at have et godt liv, at vores kommune er og forbliver bæredygtig.

Elisabeth Morsing
Mobil: 23 60 44 09
Mail: mail@elisabethmorsing.dk
undefined

Spidskandidat og Byrådsmedlem Claus Leick

MÆRKESAGER

 • Byrådet skal finde en ny og bedre måde at være i dialog med byer, landsbyer, borgerne og foreninger på. Det dur ikke ikke med klassiske borgermøder og høringer - vi skal udvikle en ny model, hvor vi i fælles dialog med de berørte parter finder gode løsninger - og på en måde, hvor der er respekt om, at der skal træffes nogle måske svære beslutninger, som alle ikke er enige i.

 • Skanderborg Kommune er allerede langt fremme ift grøn omstilling og bæredygtighed. Men når man er god til noget, så forpligtiger det. Derfor skal vi sætte os endnu mere ambitiøse mål ift energiforbrug, CO2-udslip, genbrug og genanvendelse, kollektiv trafik og miljø, natur og rent grundvand.

 • Vi har også brug for et “kvalitets-tjek” af vores service. Efter flere år med effektiviseringer inden for ældre, børn og skole er vi nødt til at få analyseret, om og hvor vi har skåret for hårdt og hvordan får vi rettet op på skaden igen.

claus_leick.jpg

Claus Leick
Mobil: 28 15 15 40
Mail: leick@mail.dk
undefined

Kandidat og Byrådsmedlem Jens Sønderskov

MÆRKESAGER:

 • Skanderborg Kommune møder borgerne med åbenhed. Politik skal laves i samarbejde med borgerne. Det betyder, at der skal tænkes i processer, som muliggør tidlig inddragelse. Borgerinitiativer tages alvorligt.

 • Der skal ske en afbalanceret, grøn og bæredygtig udvikling af kommunens centerbyer med Skanderborg By som den naturlige hovedby. Byernes centre skal prioriteres, så de bliver attraktive mødesteder for borgerne. Der skal være bolig til alle, også for de borgere, der ikke har de store indtægter. Landsbyerne må ikke glemmes.

 • Uanset med hvem Skanderborg Kommune samarbejder, skal gældende overenskomster overholdes, så vi undgår social dumpning. Det skal sikres, at der etableres elevpladser og arbejdes med social inddragelse. Vi ønsker ikke at samarbejde med virksomheder og enkeltpersoner, der unddrager sig dansk skat.

jens_sønderskov.jpg

For mig er det vigtigt, at alle får en chance for at være en del af fællesskabet. Det starter i daginstitutioner og i skolen, som derfor skal de have de nødvendige midler og et indhold, der giver børn og unge redskaber til at klare sig i livet. Kommunen har et ansvar for at alle unge får mulighed for at starte en ungdomsuddannelse. Det betyder også en værdig ældrepleje. Særlig opmærksomhed på borgere, der har særlige udfordringer, som fx sygdom, arbejdsløshed eller sociale problemer.

Jens Sønderskov
Mobil: 40 88 87 14
Mail: jenssoenderskov@hotmail.com
undefined

Kandidat Ole Juhl Jeppesen

MÆRKESAGER:

 • Bedre normeringer og flere ressourcer til børneområdet.

 • Flere lærere til vore elever.

 • Ældreplejen skal ha' midler til flere ansatte.

 • Vi skal købe økologisk og LOKALT. Derfor skal kommunens indkøbsaftale gøres flexibel i de mindre byer og samfund.

ole_juhl_jeppesen.jpg

For mig er det vigtigt, at vi sammen skaber en endnu bedre kommune, hvor vi kærer os om hinanden, og tager os godt af de mest udfordrede borgere, de små og de gamle. Vi skal give børnene de allerbedste opvækstbetingelser, ved at prioritere vores dagpleje, institutioner, skoler og klubber. Vi behøver flere pædagoger og lærere, for at løse opgaven ordentligt.

På samme måde skal vi tage os endnu bedre af vore gamle. Det gør vi især med flere varme hænder og tid til opgaverne i ældreplejen. Vi kan alle blive ramt af arbejdsløshed, svær sygdom, skilsmisse, og andre af livets udfordringer. Derfor skal vi ha et fintmasket sikkerhedsnet, der på en meget menneskelig måde, tager vare på alle medborgere. En god kommune skal kendes på: En målrettet, hensynsfuld indsats, for dem der trænger.

Endelig skal vi gå forrest med økologi. Fordi det aldrig har været meningen, at det vi stopper i munden, skal sprøjtes først. Økologi skal være normen. Altså sådan vi dyrker og producerer. Konventionelt, gammeldags, usunde, unaturlige metoder, skal udfases hurtigst muligt.

Ole Juhl Jeppesen
Mobil: 22 59 73 06
Mail: 
undefined

 

Univers
Mobil navigation