Politik

Hvad vil SF Norddjurs? På denne side finder du valgprogrammer, foldere og andet materiale der fortæller om vores politik.

Klik på links herunder for at downloade materiale om SF Norddjurs' politik

PDF

Dialog for folkeskolen

Tak for sidst til godt 100 lærere og en aktiv fagforening. For et konstruktivt møde i Ørum om Norddjurs folkeskoler - med folkevalgte fra en række partier.

Vi fik nogle engagerede glimt fra skolehverdagen, som vi må følge op på. Og et tilbud om at komme i ”praktik” på en skole, som jeg siger ”Ja tak” til.

SF´s konklusion er: Norddjurs skal løsne den nuværende topstyring af folkeskolen og decentralisere.
Vi skal vise større tillid til de enkelte skoler. Det gælder ansatte, ledere og skolebestyrelse.
Der må også mere fleksibilitet ind i arbejdstiden og loft over lærernes obligatorisk undervisningstid.
Når det gælder inklusion og specialtibud må vi se i øjnene, at vores nuværende ordning ikke holder. Her fortjener børn og personale, at vi ser på tværs af de enkelte skoler og tilbud.
Endelig skal vi huske de kvaliteter, vi har skabt i Norddjurs folkeskoler: Børnebyerne giver bedre sammenhæng mellem dagpasning og skole. De sammenlagte overbygninger giver større bredde for 7-9 klasse.

SF i folketinget præsenterede sidste uge sit udspil til en stærk folkeskole.

Mads Nikolajsen 

Folkeskolen

Folkeskolen er til debat i Norddjurs - og resten af Danmark. Se SF s holdninger og forslag til En stærk folkeskole på sf.dk s forside.

Se SFs holdninger og forslag til En stærk folkeskole på sf.dk s forside.

Daginstitutioner

Norddjurs beslutninger om daginstitutionernes ressourcer: DF-S fik fælles forslag igennem. I fjerde afstemning, med en stemmes flertal.

Her er F´s vurdering af facit:

Fair               Fordeling mellem store og små institutioner

Flovt             Nul mer-normering hvor der er mange flygtningebørn

Fremskridt      Procedure hvis børnehave skrumper

Fortsætter      Dyr udvidet åbningstid i Auning-Grenaa

Forsvandt       Udrykningskorps
                     (nu pulje til steder med flygtninge/2-sprogsbørn/sygefravær mm)

Fattes             Flere ressourcer til opnormering (men 1,2 mio er dog på vej)

Forløb             Uskønt

Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse

Univers
Mobil navigation