Politik

Hvad vil SF Norddjurs? På denne side finder du valgprogrammer, foldere og andet materiale der fortæller om vores politik.

Klik på links herunder for at downloade materiale om SF Norddjurs' politik

PDF

1. maj tale

Mads Nikolajsens 1. maj tale i Grenå 2017

Tak for ordet – Vi er her i dag, fordi vi er politisk engagerede – vi vil en bedre verden. Og en hyggelig dag. Sammen. Tak til I som laver arbejdet med 1. maj – LO-folk og partiaktivister i telte, plads og planlægning.
Det er arbejderbev internationale kampdag. Aldrig har det globale og det lokale hængt mere sammen. Vi kan her og nu på festpladsen komme i kontakt med næsten hvem som helst på jorden – giv et ring, mød på Skype, del med din ven.
Globaliseringen har givet Danmark meget – men den har også sat mennesker udenfor. Vi har mistet jobs og fået jobs. Vi hverken kan eller skal afskaffe globaliseringen – vi skal håndtere den. Det er her vi især har brug for det velfærdssamfund vi har bygget op.
Djursland har mistet arbejdspladser og vi har sikret arbejdspladser fra/i udlandet, både i service og produktion. Vi har rigtig mange djurslandske montører og håndværkere rundt i udlandet, f.eks. hvor der arbejdes med vindmøller.
Vi har rigtig mange østeuropæere i landbrug og i byggeri, rundt langs vejene overnatter udenlandske lastvognschauffører, vi har flere hundrede litauere i Auning og omegn. Der er plads også til udlændinge – men på danske løn og arbejdsvilkår.
Ikke plads til underbetaling i gartnerier og på byggepladser og af chauffører i carbotagekørsel – og husk – det er mod griske vognmænd, entreprenører, arbejdsgivere vi skal rette skytset – dem har vi ikke plads til.
Regeringen + DF´s afskaffelse af det internationale id-kort for udenlandske arbejdere er et af dens groveste indgreb. Taberne: danske arbejdere, udenlandske arbejdere, arbejdsløse. Vindere: skrupelløse arbejdsgivere og fupfirmaer der kan snyde med løn og data.

Vi kan heldigvis bruge globaliseringen også til mere lighed. Internettet og sms har jo samme hastighed for den organiserede chauffør og fagforeningskvinden som for arbejdsgiveren. 3F viser vejen på landevejen og på gartneri – i kampen mod social dumping, - kommunalt bruger vi sociale klausuler - godt vi har fagbevægelsen.

Lokalt møder globalt også når flygtninge fra Syrien, Eritrea, Irak, bosættes og hjælpes her i Norddjurs, mange af dem med barske sår på krop og på sjæl. 

Samtidig har vi i Norddjurs fattige danskere, uden for arbejdsmarkedet, på vej ud af en bolig de ikke kan betale. Det er ikke flygtninges skyld – det er det ”moderne” kontanthjælpsloft – vedtaget af DF og regering.  De skal have en hjælp, så de kommer ud af fattigdom.

Den globale opvarmning skal også håndteres lokalt. Global opvarmning kræver omstilling til CO-2 fri industri, landbrug, transport, forbrug. Firmaer som ikke omlægger går ned – de som omlægger skaber grønne jobs for fremtiden.

Det gælder Djursland og Danmark – det gælder Donald Trumps USA, uanset om han ved det eller ej. Den borgerlige regering forsømmer grøn omstilling, og er ved at sætte Danmarks forspring med vindmøller og vedvarende energi over styr.

Det er grønne jobs, der er Djurslands fremtid.

Vi er kommet nogle skridt lokalt. Men Norddjurs skal have en helhjertet grøn omstilling – vi skal lytte til bonderøven og gøre Djurslands landbrug til spisekammer for Aarhus – vi skal lokalt forædle fødevarerne, mere som Nordisk Bryghus som Nordisk Tang.

Vi skal have langt flere jobs som Stena Recycling på Grenaa Havn, der fører metal tilbage i produktionscirklen, vi reparerer en borerig i dag, lad os få de udtjente platforme ind og genanvende. Vi skal bruge Havn, Glatved-deponi og metalsektoren som parter i den cirkulære økonomi. Og støtte vore pladsfolk på genbrugspladserne, der sørger for vi genbruger meget mere. Lad os få dambrug på land der renser vandet, i stedet for at svine Kattegat til med medicinfyldte ørred-bassiner.

Kolindsund skal vi styre ved at gendanne Jyllands største sø. Området blev tørlagt i et flot og visionært projekt for sin tid. Se Kolindsund landarbejderforbunds fane – gør din pligt og kræv din ret – på Museet i Grenaa. I dag er en 12-13 landmænd. Der er langt flere grønne jobs i klimavisionen: at genskabe sø med natur, bosætning og turisme.

Alt sammen eksempler, samlet taler vi om masser af grønne jobs og fremtidsmuligheder.

Godt vi har en miljøbevægelse.

 

Vi har kommunalvalg og regionsvalg til november –
Det er nok derfor I har inviteret Jan og Ulf og mig som talere.
Norddjurs fortjener et rødt-grønt flertal, en rød-grøn borgmester -  en borgmester og et flertal der samarbejder i den retning. Sådan et flertal skal ikke bindes af blå blok eller borgerlig politik – og heller ikke af fremmedfjendtlige partier. 
Apropos valgår: Bliv aktiv i et parti hvis du ikke er det – stil op som kandidat hvis du har lyst og kan få opbakning.

Vi har nemlig meget der skal gøres bedre end i dag i Norddjurs:
Der blevet alt for stor afstand fra kommunens top til kommunens borgere og vore ansatte – alt for stor afstand fra toppen til daginstitution og skole – fra toppen til børn, pædagog, lærer, forældre. For langt fra regneark til kontanthjælpsmodtager.
Vi skal give vore skoler og institutioner mere frihed – vi skal vise vore arbejdsløse mere tillid.
Vi skal også give vores kommunalt ansatte mere frihed – SF ønsker fleksibel arbejdstid indført i samarbejde med vore ansatte og de faglige organisationer. Altså fleksibel for den ansatte at vælge antal arbejdstimer afhængig af hvor man er i livet – ikke til tvunget overarbejde eller tvunget nedsat arbejdstiden.

Meget kan vi gøre bedre. Men vi skal også huske det der lykkes:
De røde partier har indført og står fast på sociale klausuler i Norddjurs. Vi har indført at inddrage medarbejderne i kommunens budget.

Godt vi har en venstrefløj!

Hvordan får vi en bedre kurs?
SF foreslår, at den røde side sammen med LO – altså parterne bag 1. maj her - laver en enkel platform for job, levevilkår og samarbejde. Vi er forskellige – men har gode fællesnævnere sammen med LO. Lad os få platformen i god tid før kommunevalget. Og lægge den Offentligt frem. 

Til sidst en invitation til næste festdag: grundlovsdag 5. juni. Mange har tradition for offentligt møde på demokratiets fødselsdag, SF´s tema i år er ligestilling. Vi får Halime Oguz, en muslimsk kvinde og stærk fortaler for ligestilling og demokrati som en af talerne.

Jeg vil slutte med opfordring: husk kampen i hverdagen –  Rigtig god 1. maj til alle!

 

Dialog for folkeskolen

Tak for sidst til godt 100 lærere og en aktiv fagforening. For et konstruktivt møde i Ørum om Norddjurs folkeskoler - med folkevalgte fra en række partier.

Vi fik nogle engagerede glimt fra skolehverdagen, som vi må følge op på. Og et tilbud om at komme i ”praktik” på en skole, som jeg siger ”Ja tak” til.

SF´s konklusion er: Norddjurs skal løsne den nuværende topstyring af folkeskolen og decentralisere.
Vi skal vise større tillid til de enkelte skoler. Det gælder ansatte, ledere og skolebestyrelse.
Der må også mere fleksibilitet ind i arbejdstiden og loft over lærernes obligatorisk undervisningstid.
Når det gælder inklusion og specialtibud må vi se i øjnene, at vores nuværende ordning ikke holder. Her fortjener børn og personale, at vi ser på tværs af de enkelte skoler og tilbud.
Endelig skal vi huske de kvaliteter, vi har skabt i Norddjurs folkeskoler: Børnebyerne giver bedre sammenhæng mellem dagpasning og skole. De sammenlagte overbygninger giver større bredde for 7-9 klasse.

SF i folketinget præsenterede sidste uge sit udspil til en stærk folkeskole.

Mads Nikolajsen 

Folkeskolen

Folkeskolen er til debat i Norddjurs - og resten af Danmark. Se SF s holdninger og forslag til En stærk folkeskole på sf.dk s forside.

Se SFs holdninger og forslag til En stærk folkeskole på sf.dk s forside.

Daginstitutioner

Norddjurs beslutninger om daginstitutionernes ressourcer: DF-S fik fælles forslag igennem. I fjerde afstemning, med en stemmes flertal.

Her er F´s vurdering af facit:

Fair               Fordeling mellem store og små institutioner

Flovt             Nul mer-normering hvor der er mange flygtningebørn

Fremskridt      Procedure hvis børnehave skrumper

Fortsætter      Dyr udvidet åbningstid i Auning-Grenaa

Forsvandt       Udrykningskorps
                     (nu pulje til steder med flygtninge/2-sprogsbørn/sygefravær mm)

Fattes             Flere ressourcer til opnormering (men 1,2 mio er dog på vej)

Forløb             Uskønt

Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse

Univers
Mobil navigation