Om partiforeningen

Generalforsamling i marts måned.


Bestyrelsen består fra marts 2017 af flg. 5 medlemmer:

Jytte Schmidt, formand
Jytte Dalgaard
Tove Munk, kasserer
Stefan Detreköy
Bente Myrhøj

Vindmølle

 

 

Generalforsamling 2017

SF Norddjurs har nu afholdt generalforsamling, og der er både erfarne kræfter og nye kræfter, der er klar til at tage et slæb med det daglige arbejde og i kommunalvalgkampen. Den nye bestyrelse består af  

Jytte Schmidt, Tove Munch, Stefan Detreköj, Jytte Dalgaard og Bente Myrhøj (ny)

I bestyrelsens beretning blev det fremhævet, at selv om det har været et år uden valg, så har der været masser af aktiviteter: 1.maj, landbrugsmessen, velfærdsalliance-demonstration, julefrokost. forberedelse af kommunalvalg 17 mv

Og så giver den amerikanske valgkamp med Trump som vinder anledning til mange overvejelser : ”Ved politikerne for lidt om, hvad der sker i befolkningen? Er det den tiltagende forskel på rig og fattig, der gør, at når folk skal stemme, så handler det ikke om sagen men om at protestere mod magten/politikerne?

 Vi er glade for vores samarbejde med SFOF, SF-Syddjurs, A, Ø, LO og andre interessenter, der gør, at der kan arrangeres offentlige debataftener. I 2016 var vi med i ”Fred og sikkerhed”, ”Flygtninge” og ”Fremtidens Velfærd med Roger Buch”

Partiforeningen oplever ny tilgang af medlemmer og af deltagere i baggrundsgrupper og netværk, så vi ser lyst på fremtiden.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen lagde i sin beretning vægt på følgende:

At SF går efter indflydelse og aftaler og flertal. Lykkes det ikke stilles der ændringsforslag, så alle ved hvad SF vil. Stemmes det ned er det ikke forgæves, der er sået et frø, der kan vokse.

Et godt eksempel er Budget 17, hvor Mads blev ved forhandlingsbordet og opnåede gode ting som gratis psykologhjælp til unge og små-jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Nedskæring på sundhedspleje og stigning på flextur blev taget af bordet. Men SF gik ikke med i budgetaftalen for 2017, da der manglede opbakning til penge til daginstitutioner med flygtningebørn og decentralisering af folkeskolen.

SF har sat retning, det går den rigtige vej med fx genanvendelse, Kolindssund, letbane og med at skabe forståelse for decentralisering i vores vigtige institution Folkeskolen. 

Mads Nikolajsen sluttede af med at takke baggrundsgrupper, netværk og bestyrelsen for ris, ros, inspiration og opbakning.

For yderlige oplysninger kontakt
Jytte Schmidt  40768899

Univers
Mobil navigation