Nyheder

Hvad er nyt fra SF Norddjurs?

Her finder du nyheder fra SF Norddjurs - primært omhandlende det kommunalpolitiske arbejde.

Ny skolestruktur i Norddjurs

Pressemeddelelse fra Mads Nikolajsen, formand for Børne & Ungdomsudvalget. Skrevet på vegne af SF.

Der er aftale i Norddjurs budgetforslag om ny skolestruktur fra næste skoleår, indgået af EL, V, DF, S, SF.
De fleste børnebyer bevares, men foreslås drevet i et samarbejde i de enkelte bybånd.
Vivild, Allingåbro og Ørsted drives som en helhed med fælles ledelse, personale, administration og bestyrelse. Inkl. Nordlyset i Vivild.
Ørum og Glesborg bliver også en fælles enhed.
Skolerne får ressourcer efter antal klasser i stedet for antal elever. Det betyder færre klasser end nu.
Grenaa får én overbygningsskole på Kattegatskolen på Åboulevarden.
Vestre skole og Kattegatskolen bliver én aftaleenhed med fælles ledelse.
I syd lukkes børneby Mølle, børnene flyttes til børneby Toubro (Fuglsangbørn til Grenaa), organisatorisk slås de to skolers ledelse og personale sammen. Specialklasser flytter til Auning og Grenaa, og der frigøres nu plads til at afdelinger af Djurslandsskolen får bedre lokaliteter.

”Formålet er at spare penge, i Norddjurs trængte økonomi.
Det gør vi ved lukning af én børneby og ved udstrakt brug af samdrift mellem skoler.
Det er en voldsom besparelse, og det bliver smerteligt at sige farvel til gode ledere, lærere, pædagoger og andet personale. Det bliver desværre en konsekvens, uanset om vi lander på forslaget her eller på alternativer. Men formålet er også at bevare bedst mulig kvalitet og nærhed for vore skolebørn. Sådan at to Norddjurs successer - børnebyerne og den brede overbygningsskole på Åboulevarden i Grenaa - fastholdes og udvikles videre. Samtidig skal samdriften give besparelser.
Vi kan få en pædagogisk gevinst ved en mere samlet overbygningsskole i Grenaa. Det er et samlet folkeskolemiljø midt mellem ungdomsskole og ungdomsuddannelser. Her samles alle 7-9 klasser fra Grenaa, Sydkommunen og Ørum.
I Børnebyerne betyder det, at lærere og øvrige personale arbejder på flere adresser, med et samlet personalehold. Én lærer med særlig kompetence i læsning, matematik, musik eller naturfag kan give et løft på flere af de små skoler.
Samtidig kræver modellen et tæt samarbejde mellem børnebyernes lokalsamfund. Der bliver stramme økonomiske rammer i fusionerne, det er et vilkår hos os. Men vi fastholder børnebyernes nærhed, med en rød tråd fra børnehave til skole. Og ”Letbane-børnebyen” Toubro ligger rigtig godt for vores nye bosætningsområde ved Trustrup.
Men lukning af børneby Mølle er rigtig trist. Den er faktisk vores første børneby. Det har desværre ikke været muligt at beholde alle børnebyer.”

Nu bliver der høring i 3 uger, sammen med budgethøringen, hvor de enkelte forslag og deres konsekvenser skal lægges frem. Det bliver vigtigt at gå dem efter i sømmene. Norddjurs arbejder under tidspres i øjeblikket. Men det er alle Norddjurs børn og det er dygtigt personale det handler om.

Mads Nikolajsen, 23-8-2018.
Mobil 61 28 63 27
Formand for børne- og ungdomsudvalget og gruppeformand for SF. Indlægget er skrevet på vegne af SF.

Godt nytår til 66 millioner flygtninge

SF: JA til kvoteflygtninge.
JA til menneskerettigheder.

FN har i mange år fordelt flygtninge og Dannmark plejer at modtage 500 personer hvert år. Det er mennesker, der ikke kan blive i deres nærområder på grund af krig eller andre katastrofer. Nu har folketinget besluttet, at det er den til enhver tid siddende regering, der skal beslutte for mange kvoteflygtninge, Danmark skal modtage. Det er jeg dybt rystet over! Særligt at socialdemokraterne og venstre har stemt ja. Jeg troede at socialdemokrater hjalp folk i nød, og kan ikke forstå at liberalister (venstre mv) er ligeglade med, at kvoteflygtninge ingen frihed har!

Hvorfor handler næsten al snakken om, hvorvidt vi er klar til at modtage flygtninge og om at beskytte os selv – og ikke om, hvor stor behovet er? Hvorfor reagerer Danmark og danskere som de gør? Har de glemt, at de selv har haft brug for hjælp? Og at de i fremtiden kan være i samme situation? Hvor er menneskeforståelsen og empatien blevet af?

Selvfølgelig er vi klar til at modtage mange flere end vi gør, mange her i Danmark lever i overflod, det handler ikke om at kunne - men om at ville. Vi har det laveste antal asylansøgere i mange år. Det samlede antal flygtninge - 66 millioner-  er det største siden 2. verdenskrig, og mange af dem har det virkelig slemt. Derudover er der 50 millioner migranter, der kommer fra områder med dårlige levevilkår og dårlige udsigter for store generationer af unge. Vores u-landsbistand og altså hjælpen i nærområderne er også blevet mindre. Og der står altid nogen klar til at udnytte folk i nød fx menneskesmuglere. Hvorfor ikke organisere os ud af det, så de stakkels mennesker ikke bliver tvunget til at bruge usikre metoder til at komme i sikkerhed. Vejen frem er hjælp til selvhjælp i nærområderne, så folk ikke får lyst til at rejse (migrere) til andre lande. Og øjeblikkelig hjælp til dem, der ikke kan blive i nærområdet. (kvoteflygtninge)

Juleaften opfordrede Paven i sin tale alverdens ledere til at tage imod flygtninge og opfordrede verdens 1,2 mia katolikker til en ”ny social fantasi, hvor ingen skal føle, at der ikke er plads til dem her på jorden”. De fleste i Danmark er kristne eller betegner sig selv som humanister, så jeg forstår ikke, at de kan sige nej til kvoteflygtninge.

Det strider også imod menneskerettighederne: at alle børn og voksne har ret til at vokse op i et samfund med ligeværd uanset køn, religion og hudfarve.

Sagt på en anden måde: Danskere er ikke mere værd end andre. Børn og voksne der lever uden for Danmarks grænser har også RET til at blive hjulpet. Inger Støjberg fejrede med en lagkage, at hun havde opnået 50 udlændingestramninger. For nylig har Dansk folkeparti sagt, at det er et problem for demokratiet, at der er europæiske menneskerettighedskonventioner, der skal overholdes og vil have dem skrevet ud af dansk lovgivning.  Jeg mener netop disse konventioner er en garant for, at partier som Dansk folkeparti og personer som Inger Støjberg ikke begynder at røre ved menneskerettigheder.

Hvordan er det kommet så vidt for mange her i Danmark? For politikerne og for befolkningen der stemmer på dem? Hvad er det der får egoismen til at blomstre og menneskelige værdier til at smuldre? Det må der forskes i. Jeg er rystet og bekymret, men håber at medmenneskeligheden vil vokse i 2018. Godt nytår.

Jytte Schmidt
Vivild
Formand for SF Norddjurs

Bevar folkeskolen i landdistrikterne

Stop snakken om at afvikle landdistrikter, lad os samles om at udvikle landdistrikter.

Siden jeg startede i kommunalpolitik i 2002, har jeg som lærer på Langhøjskolen og som borger i Vivild oplevet, hvad det betyder, at en politiker nævner, at en skole skal lukke.
I Rougsø var det borgmester i Rougsø Torben Jensen fra Borgerlisten, der ville lukke landsbyskolen (Vivild), nu er det Lars Østergaard fra venstre, formand for Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs, der nævner 3 landsbyskoler, der skal lukke.
Forældre og børn bliver bange, nogen flytter til Auning, nogen vælger daginstitution og skole i Auning, det er jo det sikre valg. Det bliver sværere at ansætte personale på en lukningstruet skole, på forældremøderne fylder angsten meget: ”Tror du skolen lukker”? Og i Brugsen stopper folk mig og spørger: ”Er det rigtigt at skolen lukker?”
Unødvendigt at folk skal leve med angsten i så mange år.

Stop snakken om at afvikle landdistrikter, lad os samles om at udvikle landdistrikter. Flere gange har der i Vivild været ressourcestærke borgere, der har stået klar med et friskoletilbud, hvis det blev alvor, at skolen skulle lukke.
Men jeg vil bevare folkeskolen i Vivild og andre landsbyer, som stedet hvor alle mødes og lærer hinanden at kende.  Og stor var min glæde, da det i sidste periode i kommunalbestyrelsen lykkedes at få flertal for at bygge en ny daginstitution på Langhøjskolens område, så det blev en rigtig ”børneby”. Det måtte da få lukke-stemmerne til at tie.
Så steg håbet for at skolen kan bevares. Så der kan komme RO PÅ og kræfterne kan bruges til udvikling af skolen og byen. Der er igen bygget et par huse og børnetallet er stabilt bl.a. takket være Nørager, der ikke sådan lader sig kyse, men kæmper bravt for lokalsamfundet. Her er der bygget mange huse og virksomheder.
Kommunalbestyrelsen har også et ansvar for at rammerne for en god skole er til stede, at udsulte en skole er jo en anden og skjult måde at lukke på. Så lad være med at bruge pengene på centrale projekter som ”synlig læring” og alt for megen test, målstyring og dokumentation. Giv pengene til skolen og lad skolebestyrelse, ledelse og ansatte bestemme, hvordan pengene skal buges.
Slip den lokale skole fri, fællesskab, trivsel og lysten til at lære skal være det vigtigste.

Jytte Schmidt – kandidat for SF til KV 17

Djurs mad

Grotesk sagsbehandling om Djurs Mad.
Manglende oplysninger og lukkethed.

Så er det afgjort: Udskrift fra beslutningsprotokol af kommunalbestyrelsesmødet 12.sept.: ”Den fremtidige madproduktion til hjemmeboende borgere skal finde sted i et tværkommunalt samarbejde med en eller flere andre kommuner” 23 stemte for 3 stemte imod: Ø, C og SF. Kortsigtet og uden visioner.

Altså Djurs Mad holder ret sikkert op med at eksistere og levere mad! Men ingen ved, hvordan, hvornår og hvorfor.

SF stillede to ændringsforslag:
”at sagen udsættes indtil dialogen med Syddjurs og eventuelt nye samarbejdsparter og vilkår for lukning af Djurs Mad er belyst” Kun SF og Ø stemte for
Derefter
”at Djursmad fremover også prioriterer økologisk mad og nye produkter og kunder som foreslået af Ø ” Kun SF og Ø stemte for.

 Vi mangler at få at vide HVORFOR ingen kunne stemme for de to forslag? Kom nu ud af busken alle I andre partier og fortæl borgere og ansatte på Djurs Mad HVORFOR?

Der er gode muligheder for at lave halvfabrikata som plejecentre og andre kan bruge og sund økologisk mad til skoler og virksomheder. På samme måde som de fx gør det på Randers Regionshospital.

I sagen var der ingen oplysninger om, hvordan Syddjurs Kommune stiller sig – skønt de er med i selskabet og aftager ca halvdelen af maden. 

I sagen var der ingen økonomiske beregninger af hvordan kommunen er stillet, hvis bygningen Djurs Mad ikke kan sælges. Der mangler afskrivning af ca. 24 mio. (ca 12 mio til Norddjurs) Djurs Mad blev bygget i 2010 for knap 36 mio.

Hvorfor denne LUKKETHED? Hvorfor denne mangelfulde sagsbehandling?
Der må være nogen, der ved noget. Jeg venter i spænding!

Mine tanker går til ledere og ansatte på Djurs Mad, I fik ikke en chance.                                                                                                       

Jytte Schmidt, Vivild
Formand SF
Kandidat til KV

Bente Myrhøj kandidat til regionsvalget

Bente bor i Grenå, er 61 år, gymnasielærer og på invalidepension.

Bente Myrhøj.png

Bestyrelsen for SF Norddjurs v/ formand Jytte Schmidt er glade for at SF Norddjurs for første gang kan stille med en lokal kandidat til regionsvalget. Fordi der virkelig er brug for et fokus på Norddjurs særligt Grenå sundhedshus.

Bente har disse mærkesager:

Grenå Sundhedshus
Der skal fortsat være røntgen, skadestue, blodbank og laboratorie i Grenå. Og administrationen skal henvise lokale borgere til lokale undersøgelser. Speciallæger skal have ugentlige konsultationer i sundhedshuset og der skal være mammografi og dialyse.  

Psykiatrien:
Region Midtjylland har rekord i fastspændinger/bæltefikseringer. Der er brug for mere personale og flere sengepladser til bl.a. det specialiserede socialområde og til hjerneskadede. Efter udskrivelse fra psykiatriske afdelinger skal der være en mulighed for midlertidigt bofællesskab inden eget hjem.

Udskrevet, og hvad så?
Der oprettes sengepladser på det nedlagte Grenå Sygehus med pladser til de mange, der er “færdigbehandlede”, men ikke er klar til bare at tage hjem. Det sparer genindlæggelser.

På vej til/fra sygehuset:
Der skal oprettes et billigt patient/pårørendehotel ved de fungerende sygehuse, gerne med vandrerhjem som model. Det kan bruges af pårørende, skadestuepatienter og fødende.

Medicin
Vi skal have stoppet det absolutte krav om billigste mærke af receptpligtig medicin, det giver både for stort administrativt bøvl og forvirring for borgere.

Afvænning og fixerum
Vi skal have flere tilbud til borgere, der er blevet afhængige af f. eks. alkohol, stoffer og spil. I sundhedshuset skal der oprettes fixerum. 

Fødsler
Den fødende kvinde (og evt faderen) skal have mulighed for patienttransport til fødestuen, da mange har lang vej. En nybagt mor skal ikke sendes ud af sygehuset efter tre timer. Der skal være mere ro og respekt omkring en fødsel, og det kræver flere jordmødre på vagt.

Letbane, busser og flextrafik
Letbanen skal udvides til Tirstrup Lufthavn og til Grenå Havn. Det styrker erhvervslivet og er til gavn for borgere og bosætning. Den kollektive trafik skal være billigere.

Fakta om SF´s liste til regionsvalget:

SF´s liste er sideordnet.
SF vælger spidskandidat til regionsvalget ved urafstemning i juni.
Den samlede liste er klar i august.
Listen giver plads til en kandidat fra hver kommune.
Af SF´s nuværende regionrådsmedlemmer genopstiller Susanne Buch Nielsen fra Lemvig.
Veteranen Bente Nielsen fra Silkeborg - næstformand i regionen i en årrække genopstiller ikke.
32- årige Jacob Isøe Klærke, Århus, opvokset i Kare i Norddjurs og medlem af regionsrådet i sidste periode genopstiller.

Halime's grundlovstale

Halime Oguz tale ved SFs grundlovsmøde i Lyngby

Et referat af min grundlovstale til SF-Djursland:
Dagen i dag har en særlig betydning for mig, fordi den demokratiske erfaring betyder ALT for mig, og fordi det netop er denne dag, der har gjort mig til den, jeg er.
Det sidste vil jeg i hvert fald påstå! Jeg mener, at grundloven danner forudsætningen for det, jeg forstår ved velfærdsstaten, og denne har givet mig en kandidatuddannelse på universitetet, hvilket igen har gjort mig til folketings – og byrådskandidat for sf og haft indflydelse på, at jeg i dag sidder i landsledelsen i sf og dermed er med til at påvirke partiets og måske endda landets fremtidige politik.
På den måde har grundloven i min optik været afgørende for min færd gennem det danske samfund, og dens frihedsrettigheder har været medvirkende til, at mønsterbrydere som jeg har været mulige.
Den er dette lands DNA og virker i hver eneste fiber af samfundet hver eneste dag. Måske vil mange, der er født ind i demokratiet og de frihedsprivilegier, der følger med det, tage dagen som en selvfølge. Men det er ikke en selvfølge for sådan én som mig, for jeg har været fanget ind i en patriarkalsk kultur, og det har endda været så grelt, at jeg har følt mig som ikke-eksisterende. Jeg nød altså ikke anerkendelse som en selvstændig person, men skulle hele tiden se mig gennem en anden person.
Også i det lys er dagen i dag noget særligt, og den står samtidig som et symbol for den udvikling jeg har gennemgået, hvor jeg nærmest genopstod af asken som en Fugl Føniks.
Godt nok er jeg vokset op i Danmark, har gået i børnehaveklasse og skole her, hvorfor man kunne tro, at jeg også er vokset op under demokratiske forhold.
Men nej, jeg levede under det patriarkalske åg, som for mange kvinder med anden etnisk baggrund er et vilkår, også her i Danmark. Kvinden kan ikke frit vælge sin partner, og hun kan ikke bestemme over sit eget liv eller krop. Afviger hun fra de normer, som familien opstiller, vanærer hun familien og skal bankes på plads, så familien igen kan gå med oprejst pande. Kvindens plads er i hjemmet. Hun skal opvarte familien. Hun skal adlyde, og hun skal tie. Mange kvinder forsøger af samme grund at dulme deres smerte ved at kaste sig over religionen for på den måde at håbe på en belønning i det hinsides.
Den udvikling, som jeg har gennemgået, sætter fokus på mindst to ting. Vi skal for det første på en dag som denne sætte pris på og fejre de frihedsrettigheder, vi har. De er som den ilt, vi først opdager vi har brug for, når den ikke er der. Vi skal for det andet bekymre os om en gruppe, hvis mangel på netop disse frihedsrettigheder ikke nyder den store interesse i samfundet i dag, ej heller hos kvindeorganisationerne, nemlig minoritetskvinderne. Minoritetskvinderne skal vide, at de har retten til at bestemme over deres eget liv, derunder retten til egen krop og retten til selv at vælge, hvem de elsker. Vi skal derhen, hvor disse rettigheder OGSÅ bliver kultur for minoritetskvinderne. Kvindefrigørelsen har for længst sat sine spor i dansk bevidsthed, og ingen dansker stiller i princippet spørgsmålstegn ved, at kvinden er lige så meget værd som manden.
Det skal også indarbejdes hos minoritetskvinderne! Når vi er nået dertil, er der yderligere en grund til at fejre den danske grundlovsdag, og det er minoritetskvindernes indtræden i det danske samfund på lige fod med alle andre danskere. 

Jeg vil med disse ord ønske alle en god grundlovsdag!

SF - Ny kurs for Norddjurs

De første fem på SFs liste til kommunalvalget

5 kandidater KV17

SF Norddjurs har på sit opstillingsmøde i Kulturhuset i Grenaa torsdag den 12. januar 2017 opstillet de første 5 på listen til kommunalvalget i november senere på året.
Spidskandidat er Mads Nikolajsen – gymnasielærer – Grenaa
og de næste 4 på listen er:
Jytte Dalgaard – afdelingsleder– Lyngby.
Jytte Schmidt – lærer – Vivild.
Gitte Busck – fhv direktør på Urtegaarden – Nørager. NY!
Aleksander Myrhøj – socialpædagog – Grenaa. NY!
Herudover har Nanna De Courcy, Grenaa, Jytte Jacobsen, Hemmed og Erik Knudsen Grenaa givet tilsagn om opstilling.
Listen er opstillet sideordnet. Der er i alt 8 kandidater på nuværende tidspunkt, men listen er fortsat åben.
Der er glæde over spredningen både mht til alder og geografi, men vi håber selvfølgelig på et endnu bredere kandidatfelt inden valget.

Der er brug for en borgerrettet kommune, hvor nærdemokratiet tages alvorligt.
Der skal gang i en fremtidsorienteret grøn omstilling.
Og der skal sikres en bedre normering for de små børn i daginstitutionerne, mere frihed og bedre trivsel i vore folkeskoler, og der skal tages hånd om vore syge og svage borgere.

Spidskandidat Mads Nikolajsen udtaler: ”Jeg er glad for opbakningen fra SF´erne. Og stolt af det kandidathold vi har klar. Det rummer fornyelse og erfaring”
Der er nedsat et valgudvalg, det skal stå for processen med at udarbejde et rødt/grønt program for kommunens udvikling.

Følg med på hjemmesiden sf.dk/norddjurs og på facebook: SF Norddjurs.
For yderligere kommentarer kontakt Birgit Årsnes på aarsnes.frandsen@stofanet.dk / tlf. 23448014
Eller Jytte Schmidt på jys@live.dk / tlf. 40768899

Nytårsønske

Den bedste børnepasning. Jeg ved godt at det er lidt af et drømmescenarie, men det sker jo også at drømme bliver til virkelighed! Især hvis der er mange nok, der vil.

Når jeg læser i Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden fra den 21.dec. 2016, at der bruges 6 mio mindre på daginstitutionsområdet i Norddjurs end i sammenlignelige kommuner, så tænker jeg: Det er helt galt! Det er synd for børnene, det er synd for forældrene, det er synd for personalet, og det er uklogt ikke at investere i fremtiden, hvor vi får brug for dygtige velfungerende voksne i Norddjurs. De 6 mio skal tilføres området straks og gerne endnu flere millioner, så normeringen sættes kraftigt op og dermed omsorgen og læringen for det enkelte barn. Og pengene skal fordeles, så der er ekstra penge til børn med særlige behov. Alt papirarbejde må vente til pengene er der, så personalet bruges på kerneopgaven.: at have nærkontakt til børnene. Der skal skabes nogle rammer i den enkelte institution, så frustrationerne vendes til glæde og forventning for alle. Norddjurs vil gerne have tilflyttere især børnefamilier. Men tror I, de kommer, når de ved, hvor presset det hele er i daginstitutionerne.?? Tænk hvis Norddjurs Kommune kunne markedsføre sig sådan: Norddjurs har den bedste børnepasning i Østjylland. Så kære kommunalpolitikere: Brug penge på daginstitutionerne i stedet for en masse reklamekroner til anden markedsføring, i hvert fald hvis I mener, I gerne vil have tilflytning af nye børnefamilier. Det er de gode historier der sælger huse.

Godt nytår.
Jytte Schmidt
Formand SF-Norddjurs

Godt nytår!

Mads Nikolajsen ønsker alle et godt nytår og godt nyt årti

I 2017 kommer letbanen. Med både Skejby- og Risskov-linje fra Aarhus tilpasning af busruter på Djursland. Grenaa Havn får sin omfartsvej, i forlængelse af Dolmer Kildeskov. Gl Estrup tager imod og får Jagtens og Skovens museum. Vi (også Djursland) er en del af den europæiske kulturhovedstad. Meget er gjort for at det særligt rige kulturår også styrker varige initiativer. Norddjurs kommune har eksisteret præcis ti år. I stedet for et blik på 2016 vil jeg se på det første ti-år og starten af det næste. Kommunesammenlægningen var en kæmpeopgave. Norddjurs er så stort og forskelligartet et område. Set i bakspejlet er der indført fælles vilkår for kommunal service, ældrepleje, dagpasning, biblioteker, kulturliv, erhvervspolitik, skole og dagpasning og så videre! Den større kommune har givet større muligheder men også større distance. På mange områder et professionelt løft: demensindsats, miljøindsats, sprogindlæring for bare at nævne enkelte og forskellige (mange andre kan opremses også). Vi skal ikke overse det kæmpearbejde for fællesskabet, som borgere, ansatte og frivilligverdenen har gjort – hele tiden i en kamp med økonomien. Det er jo lykkedes at skabe en sammenhængskraft. Kommunen er så ”skæv” med by og land, at den næsten er tvunget til at hænge sammen. En købstad med knap halvdelen af befolkningen placeret helt mod øst (næsten østligst – vores stormomsuste ø i Kattegat er ikke glemt!) og et kæmpe og aktivt landdistrikt. Meget er lykkedes for at binde by og land sammen. Men der er blevet større afstand mellem befolkning og beslutningstagere, og ”tilbageerobring af nærdemokratiet” bliver en vigtig opgave fra 2017 og frem. Den kommunale sektor er blevet stærkere og opkvalificeret. Men vi fik gradvist for meget hierarki og topstyring. Her er brug for slankekur og forenkling. Folkeskolen er vores vigtigste institution. Norddjurs skoler, vore børnebyer og også vore daginstitutioner skal have frihed til mere udfoldelse og mindre centralstyre. Her er ressourcer hos personale og forældre, som skal bruges mere og bedre. Mindre topstyring og større indflydelse til borgere, brugere og medarbejdere på gulvet gælder også andre af Norddjurs institutioner og administration. Det gælder også i indsatsen for at få flere med som i dag er ”på kanten” af samfundet. Spændende nytår? Ja, bestemt – og personligt har jeg mod på en afgang og en strækning mere for folkestyre i Norddjurs. Når sammenlægning af Norddjurs kunne lykkes, så kan decentralisering af magten i Norddjurs også lykkes.

Mads Nikolajsen, Hornsleths Allé 26, Grenaa.
SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.

Jule- og Nytårshilsen

Hvem ringer klokkerne for?? Det gør de for alle medlemmer af SF Norddjurs. I ønskes nemlig alle en rigtig glædelig jul med tak for jeres medlemskab og små og store indsatser i det forløbne år.

Der er i den grad brug for SF både på landsplan og lokalpolitisk.

På landsplan som et ansvarligt alternativ til en meget mørkeblå regering og lokalt for en tydelig grøn og rød profil.

Selvom Norddjurs er en kommune med en svær økonomi kan der godt prioriteres, så vi tager ansvar for vores miljø, for borgerne og viser solidaritet med børnene, de syge, de handicappede og de svage ældre. 

Der skal tænkes langsigtet og alle skal føle tryghed og have mulighed for at være med i et fællesskab.

Vi står foran et nytår 2017, hvor der er kommunalvalg og hvor der er brug for alles indsats for at få valgt flere ind i Norddjurs Kommunalbestyrelse, så vi kan få mere indflydelse.

Så vi tager imod alle former for hjælp hertil og vil gøre hvad vi kan for at udbrede vore politiske budskaber.

Du ønskes et godt nytår!

Jytte Schmidt  

Formand SF Norddjurs 

Nej til havdambrug ved Glatved og Anholt

Tre gigantiske havdambrug i Kattegat er på tegnebrættet. Miljø- og teknikudvalget har netop sendt høringssvar til NaturErhvervsstyrelsen. Kommentar til høringen: Mads Nikolajsen, SF i Norddjurs kommunalbestyrelse, 61 28 63 27

Vi har set grundigt på sagerne i SF. SF har sagt helt fra overfor ”Norddjurs”-placeringerne ved Glatved og Anholt. Det er klar besked, og det er sendt videre til NaturErhvervstyrelsen. Der søges her og nu om tilladelse til placeringerne. Hvis de går igennem skal der søges miljøgodkendelse. Forvaltningen har lavet et høringssvar, med relevante bekymringer og en række forhold, som Norddjurs ønskes undersøgt. Alt sammen ting der er vigtige, hvis processen går videre. Glatved-placeringen duer ikke på grund af strømforholdene. Havdambruget vil forurene med store mængder nitrat og fosfor og medicinrester. Nordgående strøm vil lede forurening ind på de lavvandede områder ved nordkysten af Djursland. Her er risiko for iltsvind og her er risiko for fiskenes opvækstområder. Hvis der gås videre med Glatved-placeringen vil det være vigtigt også at undersøge om forurening fra havdambruget kan give problemer for de tangdyrkningsprojekter, som der er planer om nord for Grenaa. Anholt-placeringen giver stor risiko for påsejling af de mange lystbåde ind og ud af Anholt Havn. Hvis et af de enorme havbassiner påsejles slipper fiskene fri. Det er regnbueørreder, som er en invasiv art, der kan brede sig på bekostning af naturlige fiskearter. De kan bl.a. søge op i Grenåen.

Her kan de fortrænge de naturlige stammer af havørred. Selv uden uheld vil der ske forurening i et område, der er vigtigt for jomfruhummer- og tungefiskeri. Hjelm-placeringen er i øvrigt også meget risikabel for påsejling. Både Horsens og Samsø kommuner har sagt nej til havdambrug i farvandene der. SF afviser ikke store dambrug. Men de kan placeres i store bassiner på land. Her kan man styre processerne, rense vandet og undgå havforurening. Det er klart dyrere. Men hver eneste husholdning og hver eneste virksomhed betaler jo også for at rense spildevand af hensyn til havmiljøet. Mads Nikolajsen. Fra beslutningsprotokollen: norddjurs.dk Miljø- og teknikudvalget 22-11-2016 Høring om havdambrug sydvest for Anholt: Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) godkender myndighedssvaret. Mads Nikolajsen (F) ønsker, at den ansøgte placering afvises pga. risiko for påsejling i farvandet nær Anholt, og at dette medsendes myndighedssvaret. Høring om placeringstilladelse ved Glatved Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) godkender myndighedssvaret. Mads Nikolajsen (F) ønsker, at den ansøgte placering afvises pga. strømforholdene og miljørisikoen i de lavvandede områder nord for Djursland og at påvirkning af eventuelt tangdyrkningsprojekt undersøges.

Børnenes tarv.

Børnene er vores fremtid, børnenes oplevelser præger dem resten af livet, især små børn har brug for megen omsorg for at få et godt liv som voksne. Hvis de ikke får den fornødne omsorg kan det få vidtrækkende konsekvenser for børnene og for samfundet.

Vi ved at normeringen i daginstitutionerne i Norddjurs er lav, vi ved at der i Grenaa er et særligt pres på daginstitutionerne, da der er en del traumatiserede flygtningebørn, der har brug for ekstra megen støtte, og det går ud over de andre børn.  

Hvorfor gør politikerne i Norddjurs Kommunalbestyrelse ikke noget ved problemet? Er det for længe siden de har hørt barnegråd?

Budgettet for 2017 er lige vedtaget.  Jeg sad i rådssalen og overværede beslutningerne. SF stillede et forslag om at give 700.000 kr mere til normeringen til flygtningebørnene som kun EL støttede. Mange gav udtryk for, at de godt vidste, at der var et problem med lav normering i nogle af daginstitutionerne, men nu havde flertallet jo indgået forlig og desuden var pengene små.

Men børnene er jo det allervigtigste at give penge til. Hvordan kan I politikere forsvare, at en pædagog er alene med 25 små børn fra 2-6 år?, som der står i Randers Amtsavis den 3.november.

Forældrene har skrevet breve, BUPL har slået alarm, hvordan kan I politikere i kommunalbestyrelsen lade være med at gøre noget NU?

 

Jytte Schmidt

Formand for SF Norddjurs

 

 

 

Tak for dialogen i budgetarbejdet.

Tak til borgere, bestyrelser, fælles elevråd, forældre, ansatte og mange andre, som har engageret sig i budgetarbejdet . Tak til forvaltningen for et stort arbejde. Og i al beskedenhed: – tak til aktive SF-ere: Som har været aktive i budgetarbejdet, i høringer og forhandling og debat - i overblik og i detaljen, On-line, på telefon, i baggrundsgruppemøde??

Tak for budget-dialog:                                                                                                                

SF arbejder både på de indre linjer og udadvendt og beviser:  at et mindre parti kan øve indflydelse – og være i konstruktiv opposition. SF´s ændringsforslag fortæller at noget kan gøres bedre fra 2017.

Det aktuelle budget 17 blev bedre, fordi både SF og EL blev ved bordet til det sidste. Men budgettet stoppede før det blev godt – fordi det svigter skole og daginstitutioner på afgørende punkter.

Der er nemlig brug for nedskæringsstop i 2017 børn med særlige behov for at se om vi kan gøre noget bedre eller billigere.

-        Vi kan frigøre ressourcer i hver eneste folkeskole, ved at spare på centralstyring af den.

-        Der er brug for ekstra hænder til daginstitutioner med flygtningebørn med en tung bagage. Det må heller ikke gå ud over de danske børn i institutionen, at vi er tildelt flygtninge. Bare 0,7 mio koster det 50 % i ekstra merindskrivning. I forvejen er institutionerne hårdt ramt.

SF´s driftsforslag på de områder inkl. SFO koster ekstra 0,8 mio fordelt på 4 år. Samtlige SF ændringsforslag koster 2,4 mio fordelt på 4 år. I et budget på 2,4 mia/år.

Desuden + 3,7 mio til Djurslandsskole byggeri, der samler mere i Fjellerup og frigør Stenvad. Norddjurs er nødt til at gøre noget her – Jeg blev i processen ret bekymret for hvad flertallet vil med Djurslandsskolens børn.

Hvor er det så SF sparer? På ”skole-dagpasnings centralledelse og udviklings konsulenter mv ” i dag 10 stillinger, langt mere end andre kommuner. Og på Velfærdssekretariatet. Og vi folkevalgte kan også spare lidt på kurser og konferencer i valgperiodens sidste år.

Plusserne i budgetaftalen er bl.a.: 200.000 til SF-initiativet om forebyggende psykologbistand til unge over 18 år. Et gennembrud, dejligt!  Det er bred opbakning til flextur til 4 kr/km, fortsat gratis byggesagsbehandling, oprustning af kommunens grønne indsats på 2-3 årsværk. Budgettet indenfor pleje og omsorg er ordentligt. Og SF håber en pulje til småjobs på kommunale arbejdspladser – via dialog med MED-udvalget – plus oprustningen af jobcentret kan styrke indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Der er også plusser på anlægssiden, især på letbaneinvesteringer i Trustrup, Hessel, Grenaa og Auning (tilkobling af vestlandet via Hornslet).

Plusserne her gør, at SF trods minusserne vil undlade at stemme imod budgetaftalen.

Endnu en gang – tak for indsatsen! Mads Nikolajsen. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.

Nej til budgetaftale 2017

SF fastholder budgetforslag og vil ikke bindes af Norddjurs budgetaftale.

SF vil i 2017 give større frihed til den enkelte folkeskole og samtidig spare på den centrale skoleadministration og centralstyring af skolerne,

  • sætte nedskæring i specialundervisning på stand-by, mens vi afprøver forbedringer af inklusion og specialtilbud,
  • øge merindskrivningsbeløbet med 50 % for flygtningebørn,
  • holde prisen på skolefritidsordning i ro
  • muliggøre den første af de tiltrængte forbedringer for Djurslandsskolen, samling af to afdelinger i Fjellerup
  • støtte en mere aktiv energipolitik, også i de dele af Norddjurs der er uden fjernvarme

Det kan gøres med meget beskedne midler og uden skatteforhøjelse. SF´s forslag opfylder det fælles mål med 80 mio i kassebeholdning i 2017 og 2018 og er indenfor den serviceramme som regeringen sætter som loft for Norddjurs.

Forslagene kom ikke med i den budgetaftale der er flertal for.  Aftalen får ikke SF´s underskrift.  SF´s forhandler, Mads Nikolajsen tilføjer:

”Det skal understrege, at der også er nogle kvaliteter i den budgetaftale der ligger nu. Jeg er glad for at der er bred opbakning til flextur til 4 kr/km, at aftalen rummer gratis byggesagsbehandling, oprustning af kommunens grønne indsats via Vej og Park og 200.000 til vores initiativ om forebyggende psykologbistand til unge over 18 år. SF anerkender at budgettet indenfor pleje og omsorg er anstændigt. Og SF håber en pulje til småjobs på kommunale arbejdspladser – via dialog med MED-udvalget – sammen med oprustningen af jobcentret kan styrke indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”

SF er selvfølgelig blevet ved forhandlingsbordet i hele forløbet. Efter gennemgang af aftalen i partiforeningen og SF´s almene baggrundsgruppe er konklusionen, at SF står udenfor aftalen. 

Budgethøringen viste behov for ekstra ressourcer i daginstitutioner med flygtningebørn, der er kommet med en svær bagage. De må ikke svigtes og de knappe ressourcer må ikke tages fra de andre børn i dagpasningen. Det kan gøres for 0,7 millioner.

Men afvisning af dette, plus nedskæring på specialundervisning og inklusionsindsats i 2017 og den indtil videre urokkelige centralstyring af Norddjurs folkeskoler har påvirket SF´s valg.”, slutter Jytte Schmidt.

Hvad skal Norddjurs leve af i fremtiden?

Naturen er et af kommunens største aktiver og onsdag den 30.sep. kunne man i Byhallen i Kolind høre Kjeld Hansen holde et debatoplæg om: “Naturen som drivkraft for udviklingen på Djursland”. Der var INGEN politikere fra Norddjurs Kommunalbestyrelse til stede (bortset fra undertegnede der er vikar i en måned) Hvorfor? Er Kommunalbestyrelsen ikke optaget af vækst og udvikling?

Der er et lavt skattegrundlag og et lavt uddannelsesniveau i Norddjurs, derfor er det helt nødvendigt, at vi arbejder for at tiltrække nye borgere og nye virksomheder. En del har svært ved at betale de høje huslejer i Aarhus og kikker på andre bosætningsmuligheder. Og mange elsker naturen og opsøger den i fritiden for at få naturoplevelser. Så hvis vi kan tilbyde attraktive byggegrunde med udsigt ud over Jyllands største sø og i fritiden tæt på naturoplevelser, så er fremtiden sikret. Vi har heldigvis Kolindsund, der kan omdannes til Jyllands største sø og skabe masser af nye muligheder for udvikling. Det skal selvfølgelig også være nemt at komme ind til Randers og Århus, men her kommer letbanen fra Grenaa til Århus i 2017, og der er planer om trafikknudepunkt i Auning med gode forbindelser til Randers og letbanen. Der skal også være attraktive byggegrunde i alle de vestlige byer i Norddjurs og i Trustrup/Lyngby, der ligger tæt på letbanen. En anden helt nødvendig ting for bosætning er mobildækning og bredbånd. Det gælder både for nye borgere og nye virksomheder.

Men der kommer ikke nye unge tilflyttere, hvis ikke der er gode daginstitutioner og skoler, så børnebyerne skal bevares, og der skal IKKE lukkes skoler! Det vil være at save den gren over, vi sidder på. Vi skal hellere investere i attraktive bosætningsområder og få flere indtægter.

Jyllands største sø vil betyde mange flere turister i Norddjurs, så er det ikke kun fx Kattegatcentret og Gl.Estrup der skal besøges, men også Kolindsund. Det vil betyde flere overnatninger i ferieboliger, hoteller og på campingpladser. Turisterne vil også bruge penge på indkøb og på besøg på spisesteder.

Når Kattegatcentret betyder afledte indtægter på ca 60 mio, hvad kan Kolindsund så ikke betyde i en tid, hvor folk sætter stor pris på natur? Det kan ikke gå hurtigt nok med at genskabe Kolindsund og dermed sikre vores fremtid i Norddjurs.

På vegne af bestyrelsen i SF-Norddjurs

Jytte Schmidt
formand

Univers
Mobil navigation