Mads Nikolajsen

Mads Nikolajsen er SF Norddjurs kommunalbestyrelsesmedlem. 

undefined

Lidt introduktion til Nikolajsen

Kommunalpolitisk beretning marts 2017

SF laver aftaler og stiller forslag

I SF har vi to gode vaner:
1/At gå efter indflydelse og aftaler og flertal.
Og ellers: Hvis nu der er for lidt SF-politik i en aftale:
2/at foreslå det vi synes er rigtigt. Som ændringsforslag. Så alle kan se SF´s alternativ. Det planter et frø, og ganske ofte kommer SF-forslaget igen senere i en eller anden version.

Der er andre i byrådssalen som kalder det profilering. Det må de gerne. For SF er det naturligt at dele sig efter holdninger. Men der er partier som stort aldrig har ændringsforslag. Som ikke viser hvad de vil sætte i stedet.

Som ”single” i kommunalbestyrelsen er der situationer hvor det kan være lidt surt, hvis et SF-forslag bare bliver stemt ned. Der ligger jo altid et stykke arbejde fra mig, nogle SF-ere eller andet godtfolk bag ændringsforslaget. Plus nogle visioner. Men det opvejes helt af at både SF-initiativer og SF´s samarbejde med andre partier og udvalgsmedlemmer rigtig tit giver resultater.  Det hjælper også gevaldigt, at rigtig ofte kommer der positive reaktioner på SF´s alternativer, fra borgere der er glade for at det kommer frem.

Et interessant eksempel er jo budget 2017. Her blev jeg i forhandlingerne til det sidste, og der kom gode ting med ind som gratis psykologhjælp til unge, små-jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, fordi de nye kontanthjælpsregler kan skabe fattigdom og udstødning i hidtil uset omfang. Nedskæring af sundhedspleje og flextur prisstigning blev taget af bordet. Der kom lidt ekstra til kommunens grønne afdeling og Norddjurs skal lægge en aktiv ansøgningsstrategi over for Den Danske Naturfond.

V blev også hele tiden. Men V stillede slet ikke forslag. Derfor fik SF indflydelse på forhandlingerne i modsætning til V – og det selv om SF ikke gik med slutaftalen.

Urokkelighed især i S + DF´s nej til bare 0,7 million til daginstitutioner med mange flygtningebørn og store forskelle i holdning (ikke i økonomi) i skolepolitikken betød at SF ikke gik med i aftalen, og i stedet foreslog : Nulstigning i SFO- taksten, Forenkling af folkeskolen med større frihed på den enkelte skole og besparelse på central administration og konsulenter, stop for nedskæring af specialundervisning og inklusion. 0, 7 mio til daginstitutioner med flygtningebørn og en systematisk og billig energirenovering i landdistriktet, der hvor man ikke har fjernvarme.

SF sætter retning.

Det gode ved SF´s arbejdsform er at vi - selv med et eller få mandater - kan sætte retning. Enten ved at være med i aftaler, eller ved at pege på alternativer, som mange uden for byrådssalen synes om.

Og SF har sat retning også det sidste år, hvor vi ellers har oplevet at S er tættere på DF end på venstrefløjen. Samarbejdet mellem EL og SF er udbygget. De borgerlige partier er en broget flok og V har hverken oppositionspolitik eller borgmesterkandidat.

SF har sat retning, og det går den rigtige vej bl.a. med jobs inden for genanvendelse, med Kolindsund, med letbane og mobilitet for hele Djursland, med at skabe forståelse for decentralisering i Norddjurs, også i folkeskolen, vores vigtigste institution.

Tak for opbakning, ros og ris og inspiration til vore baggrundsgrupper og netværk, som alle er åbne også for ikke-medlemmer. 

Mads Nikolajsen, Hornsleths Allé 26, Grenaa. 61 28 63 27. SF i Norddjurs kommunalbestyrelse.                                                                                                                 

Univers
Mobil navigation