Din lokale partiforening SF Holstebro

Partiforeningen SF Holstebro er Holstebro Kommunes lokale partiforening. Den ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer plus 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Partiforeningen holder sine medlemsmøder i 3F´s lokaler på Tujavej 20, Mejdal, 7500 Holstebro. Møderne holdes typisk om aftenen og varer et par timer. Her tages forskellige emner op, oftest aktuelle og der inviteres måske en oplægsholder, som kan være en folketingskandidat, et landsledelsesmedlem eller andre SF'ere, eller for den sags skyld ikke-SF'ere. Herefter er der fri diskussion. Er man politisk interesseret er det en ganske god anledning til at afprøvet sine politiske argumenter, og den relativt lille forsamling giver gode muligheder for at komme til orde, selv som nyt medlem.

"Den Røde Tråd"

Ud over medlemsmøderne udsender SF Holstebro efter behov en nyhedsmail med referater, indlæg, artikler, praktiske oplysninger og mødeliste. De vigtigste ting sendes også pr. brev til medlemmer uden mail-adresse. Vi har i bestyrelsen besluttet at diverse referater kun kommer ud via Den Røde Tråd. Det er dog til enhver tid muligt at få indsigt i referater ved at henvende sig til bestyrelsen, som opbevarer et arkiv.

 

 

SF - Holstebros billede.

Univers
Mobil navigation