Politikere og kandidater

Hvert fjerde år ved kommunalvalget stiller SF-Herning med en liste af kandidater til Herning byråd. Kandidaterne vælges på et medlemsmøde hvor også det kommunalpolitiske program vedtages. SF - Herning er i perioden 2014 - 2017 repræsenteret ved Peter Villadsen

SF - Herning er i forbindelse med folketingsvalg delt op i en nord- og en sydkreds, grundet partiforeninges geografiske størrelse. Folketingeskandidaterne vælges hvert andet og og på nuværende tidspunkt er de to kandidater Michael Thomsen i sydkredsen, mens Peter Nowack er i nordkredsen. 

undefined

Byrådsmedlem Peter Villadsen

I virkeligheden handler politik om, hvordan vi behandler hinanden. Jeg ønsker et samfund, der bygger på værdier som fællesskab, social ansvarlighed og grøn bæredygtighed. Vi skal gøre op med ”jeg-er-mig-selv-nok” mentaliteten, og vi skal sikre, at alle mennesker får en chance uanset køn, kulturel baggrund eller økonomisk formåen. Politik er at ville forandre verden. At sætte sit præg på verden. At søge indflydelsen, men samtidig stå fast på sine holdninger. Jeg interesserer mig for blomsterne ved Rind Å, for hvor mange gange fru Jensen får gjort rent, for byens hjemløse, for Abdul og Anne i 4. klasse, for kvaliteten i vores daginstitutioner, for hallen i Aulum, for om Jens får et arbejde, for koncerterne på Fermaten, for hullerne i vejene – og så videre. Jeg er optaget af, hvordan vi ikke blot gør Herning kommune til et godt sted at BO, men også et godt sted at LEVE

Peter Villadsen

Jeg meldte mig ind i SF i 1989. Hurtigt kom jeg i bestyrelsen, hvor jeg i flere omgange har været formand.

 

I 2006 blev jeg første gang valgt til byrådet, hvor jeg nu er i gang med min 3. periode. I alle årene har jeg siddet i Børne- og Familieudvalget, da børneområdet er en topprioritet for mig. Jeg har dog også prøvet kræfter med Beskæftigelsesudvalget, Byplanudvalget og nu Social og Sundhedsudvalget.

Du er altid velkommen til at kontakte mig om stort og småt.
mail: byrpv@herning.dk
Mobil: 21288580

 Peter Villadsen

Folketingskandidat i sydkredsen Michael Thomsen

Folketingskandidat i Herning syd. Jeg har været medlem af SF i Herning siden 1992. I den periode har jeg stort set hele tiden været medlem af bestyrelsen og i 6 år var jeg formand. Jeg sad derudover i SF`s hovedbestyrelse i 8 år og fra 2005 og 2 år frem sad jeg også i SF`s forretningsudvalg på landsplan. Fra 2010 til 2014 sad jeg som folkevalgt i Regionsrådet i Region Midtjylland. Jeg var bl.a. næstformand i Regional udvikling der bl.a. arbejdede med offentlig trafik, uddannelse og miljø. Jeg har været folketingskandidat for SF i Herning siden 2003 og har en enkelt gang været indkaldt som suppleant.

Michael Thomsen

Folketingskandidat i nordkredsen Peter Nowack

Jeg er født i 1954 og er folkeskolelærer. Jeg er gift og har to døtre. Interessen for politik har været der i mange år og stiller nu op som folketingskandidat for SF-Herning. Jeg har gennem flere år været formand for SF – Herning og har også været kandidat ved flere kommunalvalg. Jeg vil kæmpe for mere lighed i samfundet, øget beskæftigelse og bedre vilkår for børn i daginstitutioner og skoler. I fritiden kan jeg godt lide at spille volleyball, sejle i kajak, windsurfe, stå på ski og tage på ture i Campletten. Jeg er formand for Tjørring Idrætsforening og Holing Ridecenter, hvor Kærbo Rideklub hører hjemme.

Peter Nowack
Univers
Mobil navigation