Om partiforeningen

SF - Herning har på nuværende tidspunkt ca.  medlemmer og dækker Herning og Ikast-Rande Kommune. Partiforeningen ledes til dagligt af en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer. Som medlem af SF-Herning er der forskellige muligheder for at være aktiv. Der er nedsat følgende faste grupper:

  • Den Kommunalpolitiske baggrundsgruppe, som mødes forud for hvert byrådsmøde
  • Den Grønne Tænketank

Udover de faste grupper afvikles der forskellige medlemsmøder hvor det er muligt at drøfte både kommunalpolitiske og landspolitiske emner, men  der afvikles også sociale arrangementer dog altid med et politisk tvist. Man kan også som medlem støtte op om partiforeningens aktiviteter ved at hjælpe til under de forskellige valgkampe.

Partiforeningen hører under storkreds Vestjylland og samarbejder i det regi med de omkring liggende kommuner.

1maj.jpg

Forud for hvert kommunalvalg vedtages der i partiforeningen et kommunalpolitisk program, som danner rammen for SF - Hernings arbejde i byrådet. Udarbejdelsen af programmet sker med størst mulig medlemsinvolvering, og den endelige vedtagelse sker på generalforsamlingen forud for kommunalvalget.

SF - Herning deltager hvert år på SF's landsmøde med et antal delegerede, men det forsøges også at få et antal tilhører med, idet deltagelse i landsmødet er en fantastisk mulighed for at følge drøftelsen og vedtagelsen af eksempelvis principprogram og politisk arbejdsplan for SF - Herning. Mellem landsmøderne deltager partiforeningen i det landspolitiske arbejde via kontaktrådsmøder, møder med folketings- og europaparlamentariker samt via landsledelsesmedlemmerne i storkredsen.

 

Univers
Mobil navigation