Læserbreve

Her på siden vil du kunne læser medlemmer af SF - Hernings læserbreve.

Læserbrev v/Kirsten Kronborg

Genbrugsplads i SundsI foråret foreslog jeg på vegne af SF Hernings grønne tænketank, at vi ville opfordre vores byrådsmedlem Peter Villadsen til at foreslå i budgetforhandlingerne, at der blev lavet en decideret genbrugsplads i Sunds. Vi har i øjeblikket en grøn plads i Sunds, men andre former for genbrugsaffald må vi køre til Herning for at aflevere. Jeg er derfor rigtig godt tilfredse med, at det lykkedes at skabe opbakning til idéen, så vi allerede næste år kan gå i gang med at etablere en genbrugsplads i Sunds.
SF Hernings grønne tænketank består at medlemmer med særlig interessere for miljøspørgsmål. Gruppen mødes jævnligt for konkret at diskutere idéer, som forhåbentlig kan indføres i Herning kommune. Etableringen af genbrugspladsen i Sunds er et godt eksempel på, at det nytter at være medlem af et politisk parti. En god idé kan hurtigt blive til konkret forslag, som rent faktisk føres ud i livet. Hvis du har grønne idéer eller forslag må du meget kontakte mig.

Kirsten Kronborg
Formand for SF Herning

Læserbrev v/Peter Villadsen

Man skal opføre sig ordentligt

 

At man ikke skal generalisere mennesker, er vel børnelærdom for de fleste. Hvis nogle svenskere ikke opfører sig ordentligt, er alle svenskere jo ikke dumme. Hvis nogle danske gymnasieelever på tur til Prag raserer værtshuse og hoteller, er alle danske gymnasieelever ikke hærværksmænd. Hvis nogle medlemmer af Venstres Ungdom holder fest på en landbrugsskole, drikker sig fulde og ødelægger forskellige ting, er alle medlemmer af VU ikke banditter. Hvis unge af anden etnisk herkomst udøver vold mod andre unge, er alle unge af anden etnisk herkomst ikke voldsmænd.

 

Lige præcis denne generalisering har en del medlemmer af Dansk Folkeparti rigtig svært ved at forstå. I mange DF’eres sort-hvide verdensbillede er det nemlig nemmest og mest bekvemt at generalisere. Så har man en fælles fjende, som det er nemt og bekvemt at give skylden for alt muligt.

 

Min byrådskollega Erling Pedersen fra DF gik for nogle måneder siden i kødet på de syriske asylansøgere, der midlertidigt var indkvarteret på H.P. Hansensvej i Herning. Disse mennesker var i Erlings verdensbillede bekvemmelighedsflygtninge som alle andre asylansøgere. Havde Erling snakket med dem? Næh… Vidste han noget om hvert enkelt menneskes situation? Næh… Men det afholdt ikke Erling Pedersen fra at generalisere, fordi alle asylansøgere jo ifølge DF burde blive hjemme i deres nærområde.

 

Jeg svarede Erling Pedersen, at man i stedet burde byde disse traumatiserede mennesker velkommen, hvilket rigtig mange herningensere heldigvis også gjorde.

 

Nu kaster Erling Pedersen sig så over en ny sag. Nogle unge af anden etnisk herkomst har overfaldet en dreng på 11 år. Enhver vil selvfølgelig fordømme denne handling. Man skal ALDRIG acceptere vold. Hvad enten man er født i Herning, i Syrien eller ens forældre er født i Tyrkiet skal man selvfølgelig opføre sig ordentligt. Punktum.

 

Man kunne også nævne sagen fra is-stadion, hvor nogle unge af anden etnisk herkomst groft provokerer de frivillige hjælpere. Det skal selvfølgelig stoppes, og det skal vi ikke acceptere. Hvis ikke på anden vis må politiet inddrages, på samme måde som når det er etnisk danske teenagere, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

 

Erling. Lad nu være med at generalisere og bilde folk ind, at alle af anden etnisk herkomst er voldsmænd og provokatører. Og lad være med at fremstille dem som sådan. Mange af de folk, man med et langt udtryk kalder ”af anden etnisk oprindelse end dansk” er i øvrigt danske statsborgere, og dermed lige så danske som du og jeg. I forbindelse med mit arbejde på forskellige folkeskoler møder jeg dagligt masser af unge af anden etnisk herkomst en dansk. Langt langt de fleste knokler med deres skole. De ved godt, at vejen til en god fremtid starter med en god uddannelse. De er høflige, venlige, imødekommende og dygtige unge mennesker, der opfører sig ordentligt – ligesom deres danske kammerater.

 

På samme måde vil jeg heller ikke generalisere tillidsfolk i Dansk Folkeparti. Fordi KN, der er medlem af Dansk Folkeparti på Fyn på facebook skriver: ” Lad være med at stole på dem. De er en og samme skuffe. Den dag, der virkelig sker noget herhjemme, vil lille søde Abdullah nede fra tankstationen hjælpe alle sine små, fanatiske mørke venner” – eller når J.F, der medlem af Dansk Folkeparti i Aarhus ligeledes på facebook skriver: Det er så tydeligt, at det er ren indavl. Havde det været en hunderace, ville man gøre alt for at stoppe formeringen og forbyde racen” – så kunne jeg heller ikke drømme om at kalde alle DF’ere for racister!

 

(De 2 citater er taget fra Politiken søndag d. 1-2, hvor der sørgeligt nok var mange andre citater af samme slags)

Peter Villadsen
Byrådsmedlem for SF i Herning

Læserbrev v/Kirsten Kronborg

Ungdomsråd

Datateknikerlærlingen Laith Al-Maliki efterlyser i Herning Folkeblad et Ungdomsråd i Herning kommune. Et Ungdomsråd skal være et talerør for de mange unge, vi har i Herning, og vil være med til at styrke interesseren for det lokale demokrati. Som Laith rigtigt skriver, har SF flere gange forsøgt at få sat et Ungdomsråd på dagsordenen, men desværre er der ikke den store interesse blandt de øvrige politikere. Vi bemærkede i valgkampen i 2013, at de konservative bakkede op om idéen, men uden deres repræsentation i byrådet står SF desværre ret alene med ønsket om et Ungdomsråd.

Der findes Ungdomsråd i ca. hver 3. danske kommune, og når de ældre tages med på råd via Ældrerådet, og de handicappede medborgere tages med på råd vis Handicaprådet, så burde vi også lytte til de unge via et Ungdomsråd.

I SF er vi åbne over for forskellige modeller for et Ungdomsråd. Vi kunne eksperimentere med valg til rådet over internettet, og møderne kunne holdes i byrådssalen. Et Ungdomsråd burde have en sum penge, som de selv kunne disponere over. Tænk hvis f.eks. udviklingen af Herning midtby også fik input fra de unge. Jeg tror, det ville give nogle spændende løsninger, som man indtil nu ikke har været opmærksom på.

 Herning vil gerne være ungdommens by – lad os nu tage de unge med på råd.

Kirsten Kronborg
Formand for SF-Herning

 

 

Læserbrev af Peter villadsen

Byrådsmedlem for SF-Herning

Godt med fælles elevråd for kommunens overbygningsskoler

 

 

I SF er vi optaget af at inddrage unge så meget som muligt i de demokratiske beslutningsprocesser, da dette er med til at skabe aktive og engagerede elever. Vi har tidligere uden held foreslået et Ungdomsråd, men nu får vi noget, der måske kan være et skridt på vejen til dette. Jeg er rigtig glad for, at et enigt Børne- og Familieudvalg bakker op om idéen om et fælles elevråd for vores 15 overbygningsskoler samt Skolen på Sønderager.

 

Hver skole stiller med elevrådsformanden samt en repræsentant fra 7. eller 8. klasse. På sigt er intentionen, at vi også skal inddrage mellemtrinnets elever, så alle skoler kan være repræsenteret.

 

Formålet med det fælles elevråd er at styrke elevrådenes arbejde ude på de enkelte skoler ved at de enkelte elevråd lader sig inspirere af hinanden. Samtidig vil det fælles elevråd tage emner op som går på tværs. De unge mennesker har allerede tilkendegivet, at de gerne vil arbejde med emner som studietid, bevægelse i undervisningen, brobygning for alle elever, udvikling af nye temadage hvor alle kommunens skoler deltager og helt konkret vil de gerne involveres i planlægningen af sidste skoledag.

 

Ung Herning bliver tovholder på det fælles elevråd, der allerede mødes første gang i slutningen af denne måned og igen i april.

 

I første omgang bliver næste skoleår et forsøgsår inden vi forhåbentligt kan gøre rådet permanent.

 

Personligt har jeg meget høje forventninger til det fælles elevråds arbejde. For egen regning håber jeg, at rådet på et tidspunkt kan gøres høringsberettiget og ligeledes for egen regning vil jeg appellere til, at det fælles elevråd får mulighed for at afholde deres 3 årlige møder i byrådssalen.

 

 

Peter Villadsen

SF

Næstformand i Børne- og Familieudvalget

 

Univers
Mobil navigation