Aktiviteter

I SF - Herning forsøger vi at planlægge aktiviteter, der interesserer flest mulige af vores medlemmer. Udover de fast aktiviteter afvikles der enkeltstående arrangementer med både politisk, kulturelt og socialt indholde. 

De faste aktiviteter er:

  • Bestyrelsesmøder
  • Baggrundsgruppe møder

Fællessang omkring bålet.jpg

 

Baggrundsgruppen

Baggrundsgruppens opgave er, sammen med byrådsmedlemmet, at drøfte kommunalpolitiske emner og forberede byrådsmøderne. Baggrundsgruppen mødes på Herning Rådshus mandag før byrådsmøderne kl. 18.30. Møderne varer ca. 2 timer og er åbne for alle SF - Hernings medlemmer. 

Billede klatregang imklusiv Allan.jpg

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen for SF - Herning mødes cirka en gang i måneden. På møderne, der er åbne for alle SF medlemmer. deltager det lokal byrådsmedlem og eventuelle regionsrådsmedlemmer. På bestyrelsesmøderne drøftes alle relevante emner, og alle bestyrelsesmedlemmer kan bede om at få punkter sat på dagsordenen.

kasse med æbler.jpg

Møder i perioden fra 2016 til generalforsamlingen i 2017:

22. juni 
15. august
22. september
25. oktober
22. november
15. december
17. januar 2017
8. februar

Univers
Mobil navigation