SFs partiforeninger i Aarhus

 undefined

Kontakt SF Aarhus Fællesformand: Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk.

SF Aarhus Midt

SF Århus Midt dækker området 8000 Århus C. Kontakt: sfmidt@hotmail.com eller formand Kirstine Pedersen kirstinejosephine@gmail.com. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

Kirstine Mandrup Pedersen.png

 

Medlemmerne er i centrum i Århus Midt; det er dem, der bestemmer, hvad partiforeningen skal beskæftige sig med. Det kan være alt lige fra politiske debatmøder og materialeuddeling til fællesspisning og plakatophængning. Op til valgene arbejder partiforeningen lokalt for at sætte emner på dagsordenen som vedrører Århus Midt, men samtidig samarbejder vi med de andre partiforeninger i Århus om en samlet offensiv for SF. Vi arrangerer debatmøder, materialeuddelinger, plakatophængning og mange andre ting. Medlemsmøder foregår oftest på Sct Annagade Skole. 

Interesseret? Deltag i et af vore arrangementer eller kontakt os.

Kontingent
Som medlem af SF Århus Midt betaler man 50% oveni SF's centralt fastsatte kontingentsatser. Det ekstra kontingent går til partiforeningens aktiviteter og til arbejdet i SF Århus.
Vi vil gerne opfordre dig til at tilmelde dit kontingent til PBS eller betalingsservice, da det letter kassererjobbet væsentligt.

SF Aarhus Øst

SF Aarhus Øst omfatter postnumrene 8240 Risskov, 8250 Egå - Skæring, 8520 Lystrup, 8530 Hjortshøj, og 8541 Skødstrup. Kontakt SF Århus Øst Formand: Niels Teglskov på tlf.: 86 17 53 78 eller niels.teglskov@gmail.com. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

Vi er en partiforening med omkring 120 medlemmer, hvor du som medlem har mulighed for at komme i tæt kontakt med de folkevalgte, og har mulighed for at komme til orde med kritik og nye ideer.

Vores aktiviteter i årets løb kan være følgende:

• Offentlige stormøder om aktuelle politiske emner.
• Studiekredsaftener med drøftelse af politiske emner, f. eks. integration, økologi, energi og miljø, sundhedspolitik, globalisering, moderne socialisme mm.
• Møder om fremtidsvisioner for SF. 
• Valgmøder både om lokalpolitik og regionspolitik.
• Årlige dagligstuemøder hos et af vore medlemmer, Birthe Lau. 
• Årets første julefrokost, hvor vi mødes i festligt lag i januar.
• Grundlovsarrangement. 
• Indsamling af midler til palæstinensiske flygtningebørn gennem Ghasan Kanafani’s Kulturfond.
• Møder med vor repræsentant i folketinget før landsmøde og nyt folketingsår med en opdatering på de aktuelle politiske forhold.
• Endvidere er du er altid velkommen til at deltage i arrangementer i de andre partiforeninger i byen.

Medlemsmøder foregår som regel på:
Lokalcenter Hørgården
Hørgårdsvej 17, lokale 5, Risskov
Bestyrelsesmøder/ Studiekredsmøder: privat hos de deltagende.

Bestyrelsen
Formand: Niels Teglskov
Kasserer: Birgith Hovaldt Jørgensen
Peter Eie Christensen, Poul Frandsen, Arne Jørgensen, Nuka Hove og Andreas Genefke
Suppleanter
Dorthe Sølvkær, Mads Hintze

Medlemmer af repræsentantskabet i SF Aarhus Fælles
Carla Tønder Jessing, Thomas Medom, Arne Jørgensen
Suppleanter
Niels Teglskov, Tove Jacobsen

Delegeretmødet i SF Midtjylland
Jonas Dahl, Dorthe, Susanne

To revisorer og revisorsuppleant
Birthe Lau, Jørgen Dalberg, Lars Horskær Madsen

SF Aarhus Nord

SF Aarhus Nord er en stor partiforening med ca. 200 medlemmer, og dækker områderne 8200 Aarhus N, 8210 Aarhus V nord for Viborgvej og 8380 Trige. Kontakt SF Aarhus Nord: Formand Laila Lauridsen på tlf. 2347 8912 eller lailalauridsen@hotmail.com KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE

Laila.png

I SF Aarhus Nord er der både plads til debat og til konkret handling for et bedre samfund. Vi sætter fokus på SF’s politik gennem åbne og interne arrangementer, der skal skabe diskussion og udvikle SF’s politik. Det kan være debatarrangementer om lokal, national eller international politik, oplæg og inspiration fra SF’s folketings- og byrådspolitikere. Men vi debatterer ikke kun, vi er også et fællesskab, der forsøger at skabe den forandring af samfundet vi ønsker. Det ses særligt i valgkampe, hvor vi forsøger at vinde opbakning til at gennemføre vores politik. Derudover har vi i løbet af året sociale arrangementer – det må gerne være sjovt at engagere sig i politik!

Vi håber, du har lyst til at gøre en forskel og engagere dig i din lokale partiforening, SF Aarhus Nord.

Partiforeningens daglige arbejde varetages af en formand, kasserer og bestyrelse som vælges på den årlige generalforsamling. Du er altid velkommen til at kontakte partiforeningen gennem formanden for at høre om partiforeningens arbejde, kommende arrangementer og muligheden for selv at blive aktiv.

Du kan også besøge SF Aarhus Nord på facebook 

SF Aarhus Sydvest

SF Aarhus Sydvest er dannet i februar 2017, ved sammenlægning af tidligere Syd og Vest og dermed den geografisk største partiforening i Aarhus, med over 200 medlemmer. Kontakt SF Aarhus Sydvest Formand: Jørgen Brodersen på Tlf. 2036 4068. Eller KLIK på dem RØDE KNAP herunder for at læse mere om os.

Sydvestbestyrelse.JPG

Den stiftende generalforsamling mandag d. 20. februar 2017 vedtog at sammenlægge kræfterne fra de to partiforeninger SF Aarhus Syd og SF Aarhus Vest.

 

SF Århus Syd blev dannet i 1974, hvor Århus Vest først blev selvstændig i 1991, samtidig med den struktur af i alt 5 partiforeninger, som har fungeres til i dag.

 

SFs øvrige partiforeninger i Aarhus, Nord, Øst og Midt fortsætter dermed som hidtil, ligesom samarbejdet om især det kommunalpolitiske i SF Aarhus´s fælles.

 

Formand for SF Aarhus Sydvest blev elektriker Jørgen Brodersen, fra Harlev.

Jørgen Brodersen siger:

”Bestyrelserne i Syd og Vest har i det seneste år praktiseret samarbejdet og på begge de nu gennemførte generalforsamlinger var der enstemmig tilslutning til sammenlægningen.

Det to meget jævnbyrdige partiforeninger havde hver godt 100 medlemmer, så min forhåbning er nu at de frigjorte kræfter kan bruges til at styrke kontakten til disse medlemmer og fokusere politikudvikling så idéer kan bruges mere direkte.

Vi har samlet mange nye erfaringer efter SFs regeringsperiode og det står klart at den idé rigdom der findes hos vores medlemmer har behov for fora hvor disse tanker kan udvikles og konkretiseres. Dette arbejde kan nu lettere understøttes, og vi er meget åbne overfor yderligere samarbejde med de øvrige partiforeninger i Aarhus.”

 

Fællesformand for SF Aarhus, Søren Kronborg udtaler:

”Det er altid en glæde når venner finder sammen og vi ser frem til nye måder at bruge vores fællesskab.

Vi modtager mange gode bidrag fra vores partifæller uanset hvor i Aarhus de bor og vi er med på alle gode idéer der kan styrke dette.”

 

SF Aarhus Fælles

SF Aarhus er fællesorganisation for de fem partiforeninger i Aarhus. Kontakt SF Aarhus Fællesformand: Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

download.jpg

SF Ungdom Aarhus

SFU Aarhus er en stor og aktiv afdeling af SF Ungdom og dækker hele Aarhus! Der er altid gang i noget, og der er møde hver torsdag på SF og SFU's lokaler på Jægergaardsgade 14, 2. sal. Kontakt: Formand Sofie Lippert Troelsen på tlf. 26192554

12168042_10206457003417098_1365859357_n.jpg
Univers
Mobil navigation