SFs partiforeninger i Aarhus

 undefined

Kontakt SF Aarhus Fællesformand: Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk.

SF Aarhus Midt

SF Århus Midt dækker området 8000 Århus C. Kontakt: sfmidt@hotmail.com eller formand Kirstine Pedersen kirstinejosephine@gmail.com. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

Kirstine Mandrup Pedersen.png

 

Medlemmerne er i centrum i Århus Midt; det er dem, der bestemmer, hvad partiforeningen skal beskæftige sig med. Det kan være alt lige fra politiske debatmøder og materialeuddeling til fællesspisning og plakatophængning. Op til valgene arbejder partiforeningen lokalt for at sætte emner på dagsordenen som vedrører Århus Midt, men samtidig samarbejder vi med de andre partiforeninger i Århus om en samlet offensiv for SF. Vi arrangerer debatmøder, materialeuddelinger, plakatophængning og mange andre ting. Medlemsmøder foregår oftest på Sct Annagade Skole. 

Interesseret? Deltag i et af vore arrangementer eller kontakt os.

Kontingent
Som medlem af SF Århus Midt betaler man 50% oveni SF's centralt fastsatte kontingentsatser. Det ekstra kontingent går til partiforeningens aktiviteter og til arbejdet i SF Århus.
Vi vil gerne opfordre dig til at tilmelde dit kontingent til PBS eller betalingsservice, da det letter kassererjobbet væsentligt.

SF Aarhus Øst

SF Aarhus Øst omfatter postnumrene 8240 Risskov, 8250 Egå - Skæring, 8520 Lystrup, 8530 Hjortshøj, og 8541 Skødstrup. Kontakt SF Århus Øst Formand: Niels Teglskov på tlf.: 86 17 53 78 eller niels.teglskov@gmail.com. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

Vi er en partiforening med omkring 120 medlemmer, hvor du som medlem har mulighed for at komme i tæt kontakt med de folkevalgte, og har mulighed for at komme til orde med kritik og nye ideer.

Vores aktiviteter i årets løb kan være følgende:

• Offentlige stormøder om aktuelle politiske emner.
• Studiekredsaftener med drøftelse af politiske emner, f. eks. integration, økologi, energi og miljø, sundhedspolitik, globalisering, moderne socialisme mm.
• Møder om fremtidsvisioner for SF. 
• Valgmøder både om lokalpolitik og regionspolitik.
• Årlige dagligstuemøder hos et af vore medlemmer, Birthe Lau. 
• Årets første julefrokost, hvor vi mødes i festligt lag i januar.
• Grundlovsarrangement. 
• Indsamling af midler til palæstinensiske flygtningebørn gennem Ghasan Kanafani’s Kulturfond.
• Møder med vor repræsentant i folketinget før landsmøde og nyt folketingsår med en opdatering på de aktuelle politiske forhold.
• Endvidere er du er altid velkommen til at deltage i arrangementer i de andre partiforeninger i byen.

Medlemsmøder foregår som regel på:
Lokalcenter Hørgården
Hørgårdsvej 17, lokale 5, Risskov
Bestyrelsesmøder/ Studiekredsmøder: privat hos de deltagende.

Bestyrelsen
Formand: Niels Teglskov
Kasserer: Birgith Hovaldt Jørgensen
Peter Eie Christensen, Poul Frandsen, Arne Jørgensen, Nuka Hove og Andreas Genefke
Suppleanter
Dorthe Sølvkær, Mads Hintze

Medlemmer af repræsentantskabet i SF Aarhus Fælles
Carla Tønder Jessing, Thomas Medom, Arne Jørgensen
Suppleanter
Niels Teglskov, Tove Jacobsen

Delegeretmødet i SF Midtjylland
Jonas Dahl, Dorthe, Susanne

To revisorer og revisorsuppleant
Birthe Lau, Jørgen Dalberg, Lars Horskær Madsen

SF Aarhus Nord

SF Aarhus Nord er en stor partiforening med ca. 200 medlemmer, og dækker områderne 8200 Aarhus N, 8210 Aarhus V nord for Viborgvej og 8380 Trige. Kontakt SF Aarhus Nord: Formand Laila Lauridsen på tlf. 2347 8912 eller lailalauridsen@hotmail.com KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE

Laila.png

I SF Aarhus Nord er der både plads til debat og til konkret handling for et bedre samfund. Vi sætter fokus på SF’s politik gennem åbne og interne arrangementer, der skal skabe diskussion og udvikle SF’s politik. Det kan være debatarrangementer om lokal, national eller international politik, oplæg og inspiration fra SF’s folketings- og byrådspolitikere. Men vi debatterer ikke kun, vi er også et fællesskab, der forsøger at skabe den forandring af samfundet vi ønsker. Det ses særligt i valgkampe, hvor vi forsøger at vinde opbakning til at gennemføre vores politik. Derudover har vi i løbet af året sociale arrangementer – det må gerne være sjovt at engagere sig i politik!

Vi håber, du har lyst til at gøre en forskel og engagere dig i din lokale partiforening, SF Aarhus Nord.

Partiforeningens daglige arbejde varetages af en formand, kasserer og bestyrelse som vælges på den årlige generalforsamling. Du er altid velkommen til at kontakte partiforeningen gennem formanden for at høre om partiforeningens arbejde, kommende arrangementer og muligheden for selv at blive aktiv.

Du kan også besøge SF Aarhus Nord på facebook 

SF Aarhus Vest

SF Aarhus Vest er Partiforeningen for dig der bor i postnumrene 8220, 8230, 8381, 8462 og 8471. Og 8210 Aarhus V, dog kun syd for Viborgvej. Kontakt til SF Aarhus Vest Formand: Birger Johansson på tlf. 24899415 eller birger.johansson@webspeed.dk. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

Egen hjemmeside på sf.dk/partiforeninger/midtjylland/sf-aarhus-vest 

SF Aarhus Vest kæmper for at SF’s politik i lokalsamfundet i Aarhus Vest, hvad enten dette omhandler busruter, integration eller byplanlægning. Vi ønsker at være en aktiv spiller i lokalsamfundet og at tage aktiv del i livet i vestbyen.

Tre politiske mærkesager for SF Aarhus Vest:

Integration:
I SF Aarhus Vest mener vi, at samfundet bør være åbent overfor fremmede kulturer, og vi tror på, at kulturmøder fremmer vores samfund. Integration er ikke en ensidig affære, og det kræver noget af alle at få Danmark til at blive et land, hvor mange forskellige kulturer kan leve sammen. 
SF Aarhus Vest forventer også af folk der kommer til Danmark, at de ønsker at tage aktiv del i det danske samfund. Tilflyttere bør lære dansk og forsøge at finde arbejde. Det er også ekstremt vigtigt at tilflyttere sætter sig ind i det danske demokrati, og har et ønske om at deltage i dette. I SF Aarhus Vest mener vi derfor, at der i Danmark skal være plads til alle de der vil.

Mindre kontrol – mere tid til den enkelte
SFs tidligere rådmand i Aarhus byråd, Dorthe Laustsen, har med succes indført en kontrolfrizone i den aarhusianske ældrepleje. Dette betyder, at plejepersonalet kan gøre det de gør bedst, nemlig at tage sig af vores ældre medborgere i stedet for at udfylde blanketter. I SF Aarhus Vest mener vi, at plejepersonalet gør et flot stykke arbejde, og fortjener samfundets respekt, ikke mistro og kontante kontroller.

Arbejdsløshed
Krisen kradser og det kan ses på arbejdsløsheden. Over 150.000 er arbejdsløse herunder 63000 unge mennesker. Dertil kommer, at mange unge ikke kan færdiggøre deres uddannelse pga. manglende praktikpladser. SF Aarhus mener, at kommunen bør gå forrest i kampen mod arbejdsløshed. Derfor bør skoler, daginstitutioner og offentlige bygninger renoveres nu. Dette vil skabe mange job og renoveringerne er yderst tiltrængte mange steder i kommunen. Kommunen bør desuden stille det som krav, at der er lærlingepladser i de firmaer, der udfører arbejdet. Hvis dette skal være muligt er det dog nødvendigt, at regeringen holder op med at sætte kommunerne i økonomisk benlås, og åbner op for at vi kan investere i samfundet, og dermed bygge os ud af krisen.

SF Aarhus Syd

SF Aarhus Syd er geografisk en stor partiforening, der dækker 8260 Viby J, 8361 Hasselager-Kolt, 8270 Højbjerg, 8310 Tranbjerg J, 8320 Mårslet, 8330 Beder, 8340 Malling og 8355 Solbjerg. Kontakt SF Aarhus Syd Formand: Torben Wandall på Tlf. 2148 2299 eller tew@mail.dk KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

Syd partiforening startede for over 40 år siden som SF-Viby partiforening og er den ældste selvstændige partiforening i Aarhus, da de øvrige tidligere var samlet i SF Aarhus partiforening.

Partiforeningen har en lang og traditionsrig historie, som politisk har haft ry for at bevæge sig i højre side af SFs politiske billede. Dette er absolut en skrøne, selv om der er tradition for, at have en økonomisk velfunderet forening.

Partiforeningens ældste medlemmer kan fortælle berigende og pudsige historier fra gamle dage. Fx var ægtefolk ofte begge medlemmer, da konerne skulle lave kaffe og bage brød til møderne og ellers sad pænt bagved og strikkede. Siden er også SF Aarhus Syd fulgt med udviklingen - kvinderne vil hellere debattere end bage brød. Syd har medlemmer i alle aldre og fra mange fag; herunder en trofast skare, hvoraf enkelte har været medlemmer siden partiets start i 1959. Det forhindrer dog bestemt ikke nye og unge medlemmer i at føle sig velkomne og hvis lysten og energien er til det, er der altid behov for nye indspark.

Der har altid været en tæt dialog mellem medlemmer i partiforeningen og SF-Aarhus Syds medlemmer valgt i de parlamentariske forsamlinger. Eksempler er fhv. folketingsmedlem Ebba Strange og fhv. folketingsmedlem Anni Svanholt. Amtsrådsarbejdet har i en lang periode været repræsenteret ved Lars Lyngsdal. I Aarhus Byråd har Syds fhv. medlem Torben Mainz Andersen og fhv. formand i Syd Lise Rahm for år tilbage haft sæde. 

Medlemsdemokratiet tages meget alvorligt i Syd og det enkelte medlem har rig lejlighed til at gøre sin indflydelse gældende ved at deltage på de åbne månedlige bestyrelsesmøder, på medlemsmøder og på den årlige generalforsamling i foråret. Hvis man ikke har lyst eller energi til at møde op kan man i stedet sende en mail til bestyrelsen, ligesom evt. læserbreve eller lignende, der udfolder SF-synspunkter, kan gengives på hjemmesiden.

De sociale arrangementer, som både sommer- og julefrokost er tilløbsstykker. Der er tradition for at synge nogle af de gamle revolutionære sange, som i en omskiftelig hverdag kan være med til, at minde os om den socialistiske ideologiske grundholdning. Aktiviteter og møder annonceres på hjemmesiden.

I SF Aarhus Syd er der gode muligheder for (også sammen med de øvrige partiforeninger i Aarhus) at skabe aktiviteter. Nye initiativer er meget velkomne. Især er det velkomment at starte eller deltage i emnegrupper med relevante temaer - det kan være miljø, økologi, flygtninge/integration, byudvikling og meget andet. Sådanne emnegrupper kan få indflydelse både på konkrete byrådssager og på det mere overordnede fx gennem formulering af valgprogrammet.

Et særligt tilbagevendede arbejdspunkt er netop valgene. Op til disse er der ekstra aktivitet. Vi støtter kandidaterne på mange forskellige måder ved afholdelse af møder, ophængning af plakater, samt som valgtilforordnede o.m.a.

Da et folketingsvalg pludseligt kan blive aktuelt, er det derfor vigtigt allerede nu at vide at vi har ressourcerne. Vi vil derfor opfordre til, at du melder dig ved at sende en mail til kontaktperson eller kasserer med angivelse af, hvad du måtte have lyst til at deltage i. Der er især behov for valgtilforordnede.

SF Aarhus Syd er en partiforening, som arbejder aktivt sammen med de 4 øvrige SF-partiforeninger i Aarhus. Vi deltager i SF Aarhus Fællesbestyrelse og er derudover via formandsmøder m.v. i konstant dialog omkring SF´s organisatoriske og politiske udvikling, både lokalt i kommunen, på Regionsplan og i folketinget.

SF Aarhus Fælles

SF Aarhus er fællesorganisation for de fem partiforeninger i Aarhus. Kontakt SF Aarhus Fællesformand: Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

download.jpg

SF Ungdom Aarhus

SFU Aarhus er en stor og aktiv afdeling af SF Ungdom og dækker hele Aarhus! Der er altid gang i noget, og der er møde hver torsdag på SF og SFU's lokaler på Jægergaardsgade 14, 2. sal. Kontakt: Formand Sofie Lippert Troelsen på tlf. 26192554

12168042_10206457003417098_1365859357_n.jpg
Univers
Mobil navigation