SFs partiforeninger i Aarhus

 undefined

Kontakt SF Aarhus Fællesformand: Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk.

SF Aarhus Midt

SF Aarhus Midt dækker området 8000 Aarhus C. Kontakt: sfmidt@hotmail.com eller formand Mads Hintze Dinesen mhdinesen@gmail.com. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

MadsHintzePortrætfoto03 (2).jpg

Medlemmerne er i centrum i Aarhus Midt; det er dem, der bestemmer, hvad partiforeningen skal beskæftige sig med. Det kan være alt lige fra politiske debatmøder og materialeuddeling til fællesspisning og plakatophængning.
Op til valgene arbejder partiforeningen lokalt for at sætte emner på dagsordenen som vedrører Aarhus Midt, men samtidig samarbejder vi med de andre partiforeninger i Aarhus om en samlet offensiv for SF. Vi arrangerer debatmøder, materialeuddelinger, plakatophængning og mange andre ting.
Kig i vores aktivitetskalender herover, vi holder møder mange steder i det centrale Aarhus.

SF Aarhus Øst

SF Aarhus Øst omfatter postnumrene 8240 Risskov, 8250 Egå - Skæring, 8520 Lystrup, 8530 Hjortshøj, og 8541 Skødstrup. Kontakt SF Århus Øst Formand: Niels Teglskov på tlf.: 29 84 53 78 eller niels.teglskov@gmail.com. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

Teglskov.JPG

Vi er en partiforening med omkring 120 medlemmer, hvor du som medlem har mulighed for at komme i tæt kontakt med de folkevalgte, og har mulighed for at komme til orde med kritik og nye ideer.

Vores aktiviteter i årets løb kan være følgende:

• Offentlige stormøder om aktuelle politiske emner.
• Studiekredsaftener med drøftelse af politiske emner, f. eks. integration, økologi, energi og miljø, sundhedspolitik, globalisering, moderne socialisme mm.
• Møder om fremtidsvisioner for SF. 
• Valgmøder både om lokalpolitik og regionspolitik.
• Et årligt dagligstuemøde hos et af vore medlemmer, Birte Lau. 
• Årets første julefrokost, hvor vi mødes i festligt lag i januar.
• Grundlovsarrangement. 
• Indsamling af midler til palæstinensiske flygtningebørn gennem Ghasan Kanafani’s Kulturfond.
• Møder med vor repræsentant i folketinget før landsmøde og nyt folketingsår med en opdatering på de aktuelle politiske forhold.
• Endvidere er du er altid velkommen til at deltage i arrangementer i de andre partiforeninger i byen.

Medlemsmøder foregår som regel på:
Lokalcenter Hørgården
Hørgårdsvej 17, lokale 5, Risskov
Bestyrelsesmøder/ Studiekredsmøder: privat hos de deltagende.

Bestyrelsen
Formand: Niels Teglskov
Kasserer: Birgith Hovaldt Jørgensen
Dorthe Sølvkær, Peter Eie Christensen, Poul Frandsen, Arne Jørgensen, Nuka Hove og
Suppleant
Carla Tønder Jessing

To revisorer og revisorsuppleant
Birthe Lau, Jørgen Dalberg, Lars Horskær Madsen

SF Aarhus Nord

SF Aarhus Nord er en partiforening med ca. 125 medlemmer, og dækker områderne 8200 Aarhus N, 8210 Aarhus V nord for Viborgvej og 8380 Trige. Kontakt SF Aarhus Nord: Formand Laila Lauridsen på tlf. 2347 8912 eller lailalauridsen@hotmail.com KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE

Laila.png

I SF Aarhus Nord er der både plads til debat, hygge med kampfæller og til konkret handling for et bedre samfund. Vi laver i samarbejde med de andre partiforeninger i kommunen debat-arrangementer. Men vi er også et fællesskab, der forsøger at skabe den forandring af samfundet vi ønsker. Det ses særligt i valgkampe, hvor vi forsøger at vinde opbakning til at gennemføre vores politik. Derudover har vi i løbet af året sociale arrangementer – det må gerne være sjovt at engagere sig i politik! Vores generalforsamling ligger hvert år i første kvartal. Her vælger vi bestyrelse, planlægger det kommende år og vælger delegerede til landsmødet. 

Vi håber, du har lyst til at gøre en forskel og engagere dig.

Du er altid velkommen til at kontakte partiforeningen gennem formanden for at høre om partiforeningens arbejde, kommende arrangementer og muligheden for selv at blive aktiv.

For nyheder om vores helt lokale arbejde, billeder fra aktiviteter osv. tjek vores facebook.com/sfaarhusnord

- men du er også velkommen på den fælles for hele Aarhus: facebook.com/sfaarhus

SF Aarhus Sydvest

SF Aarhus Sydvest er dannet i februar 2017, ved sammenlægning af tidligere Syd og Vest og dermed den geografisk største partiforening i Aarhus, med over 200 medlemmer. Kontakt SF Aarhus Sydvest Formand: Jørgen Brodersen på Tlf. 2036 4068. Eller KLIK på dem RØDE KNAP herunder for at læse mere om os.

Sydvestbestyrelse.JPG

Den stiftende generalforsamling mandag d. 20. februar 2017 vedtog at sammenlægge kræfterne fra de to partiforeninger SF Aarhus Syd og SF Aarhus Vest.

 

SF Århus Syd blev dannet i 1974, hvor Århus Vest først blev selvstændig i 1991, samtidig med den struktur af i alt 5 partiforeninger, som har fungeres til i dag.

 

SFs øvrige partiforeninger i Aarhus, Nord, Øst og Midt fortsætter dermed som hidtil, ligesom samarbejdet om især det kommunalpolitiske i SF Aarhus´s fælles.

 

Formand for SF Aarhus Sydvest blev elektriker Jørgen Brodersen, fra Harlev.

Jørgen Brodersen siger:

”Bestyrelserne i Syd og Vest har i det seneste år praktiseret samarbejdet og på begge de nu gennemførte generalforsamlinger var der enstemmig tilslutning til sammenlægningen.

Det to meget jævnbyrdige partiforeninger havde hver godt 100 medlemmer, så min forhåbning er nu at de frigjorte kræfter kan bruges til at styrke kontakten til disse medlemmer og fokusere politikudvikling så idéer kan bruges mere direkte.

Vi har samlet mange nye erfaringer efter SFs regeringsperiode og det står klart at den idé rigdom der findes hos vores medlemmer har behov for fora hvor disse tanker kan udvikles og konkretiseres. Dette arbejde kan nu lettere understøttes, og vi er meget åbne overfor yderligere samarbejde med de øvrige partiforeninger i Aarhus.”

 

Fællesformand for SF Aarhus, Søren Kronborg udtaler:

”Det er altid en glæde når venner finder sammen og vi ser frem til nye måder at bruge vores fællesskab.

Vi modtager mange gode bidrag fra vores partifæller uanset hvor i Aarhus de bor og vi er med på alle gode idéer der kan styrke dette.”

 

SF Aarhus Fælles

SF Aarhus er fællesorganisation for de fire partiforeninger i Aarhus. Kontakt SF Aarhus Fællesformand: Søren Kronborg på mail sped@aarhus.dk. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP NEDENUNDER FOR AT LÆSE MERE.

download.jpg

SF Ungdom Aarhus

SFU Aarhus er en stor og aktiv afdeling af SF Ungdom og dækker hele Aarhus!
Vi har altid gang i noget - ikke kun for sjov,

Kontakt os på mailen: sfungdomaarhus@gmail.com

- eller via vores formand:

Esther Rørbæk Hørby
Mail: estherrorbakhorby@gmail.com
Tlf.: 21 12 15 52

Eller start med at kigge forbi på Facebook her

Esther Rørbæk Hørby.jpg
Univers
Mobil navigation