velkommen til sf aarhus

Bjerre: DF's parkeringsforslag er dybt problematisk

Helt skævt at Dansk Folkeparti vil opkræve flere penge fra handicappede borgere.

mettebjerre.png

Til byrådsmødet onsdag d. 24. januar var en fremtidig parkeringspolitik for Aarhus på dagsordenen. Rådmand Jette Skive fra Dansk Folkeparti foreslog her at handicapparkering ikke længere skulle være gratis. Det finder SF dybt problematisk.

Politisk Ordfører og byrådsmedlem Mette Bjerre:

“Der er mange gode grunde til at handicapparkering i dag er gratis. Mange handicappede kan ikke bare snuppe cyklen. Mange handicappede kan ikke parkere længere væk, hvor der er gratis eller billigere parkering. Mange handicappede har lavere indkomst end andre grupper, og har derudover flere udgifter end andre — det kan ikke passe at de yderligere skal betale for parkering.”

“Hvordan har Dansk Folkeparti helt praktisk tænkt sig at det skulle komme til at fungere? Hvis en kørestolsbruger skal betale for sin parkering, så skal vi have lavet nye betalingsautomater, som man kan nå fra en kørestol. Vi skal også sørge for at man kan komme fra sin bil og hen til betalingsautomaterne, i en kørestol. Hvad vil det koste? Reelt vil det komme til at koste en masse penge, for måske at tjene lidt penge, som tages fra nogle borgere i Aarhus, som i forvejen ofte ikke har store midler.”

Flere har søgt julepenge i 2017 end i 2016

Socialforvaltningen har nu uddelt det årlige julelegat, som traditionen tro gives til værdigt trængende borgere i Aarhus Kommune omkring juletiden. I år har der været 100.000 kroner til fordeling, og 80 borgere har fået glæde af det økonomiske tilskud.

yess.png

I år modtog Socialforvaltningen 114 ansøgninger til julelegatet, hvoraf de 80 altså blev imødekommet. I 2016 modtog Socialforvaltningen 103 ansøgninger. Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom, sætter pris på legatet og dets formål, men han finder det trist, at ansøgertallet stiger.

”Julelegatet er et fantastisk initiativ, som symboliserer højtidens gæstfrie ånd. Det giver mulighed for, at flere kan give deres familier og børn en bedre jul. Men samtidig er det alarmerende, at det fortsat er nødvendigt at uddele julehjælp i et samfund som det danske. Det er en trist påmindelse om, at vejen til et liv i fattigdom og social ulighed er forkortet. Det skyldes først og fremmest regeringens fattigdomsreformer i skikkelse af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers reglen. Derfor har vi også et større behov for initiativer som julelegatet, end vi længe har haft, hvilket det voksende ansøgertal viser,” siger Thomas Medom.

I fordelingsprocessen prioriteres enlige forsørgere og familier med lav årsindkomst. Ligeledes prioriteres tilbagevendende ansøgere, som ikke fik tildelt legat ved tidligere ansøgning. Når legatmodtagerne er fundet, vægtes forsørgere af tre til seks børn, og modtagere fra denne målgruppe modtager et tilsvarende større økonomisk tilskud.

Julelegatet går officielt under titlen ”Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i Aarhus Kommune”, der er en fondssamling af over 100 forskellige, mindre legater. Igen i år har Socialforvaltningen administreret legatfordelingen, som skal yde økonomisk hjælp til værdigt trængende aarhusianske borgere og familier i juletiden.

Tusind tak!

SF er klar til 4 år i arbejdstøjet for et rødere og grønnere Aarhus

konstituering.jpg

Kære alle jer, der stemte på SF ved kommunal- og regionsvalget: Tusind tusind tak!

Vi er både enormt taknemmelige og samtidig meget ydmyge omkring det flotte valgresultat, som I gav os i Aarhus med jeres stemmer tirsdag d. 21.november. Vi ved, at det er en meget stor tillidserklæring fra jeres side, både ift. det arbejde vi har udført de sidste fire år, men også ift. vores projekt for Aarhus Kommune i den kommende valgperiode. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til denne tillid.

I onsdags d. 6.december blev det konstituerende byrådsmøde afholdt, og her blev konstitueringsaftalen, som vi indgik med Socialdemokraterne, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet dagen efter valget, bekræftet. Derfor kommer fordelingen af poster mellem vores tre byrådsmedlemmer til at se således ud de næste fire år:

Thomas Medom: Rådmand for Magistratens afdeling for Børn & Unge

Jan Ravn Christensen: Medlem af Teknisk Udvalg og Sundhed- og omsorgsudvalget

Mette Bjerre: Medlem af Økonomiudvalget og Børn- & Ungeudvalget.

Udover har de officielle poster har vores byrådsgruppe konstitueret sig således internt, at Jan Ravn Christensen bliver formand for byrådsgruppen samt ordfører for social- & beskæftigelsesområdet, mens vores nyvalgte byrådsmedlem Mette Bjerre bliver politisk ordfører samt ordfører for fritids- og kulturområdet.

Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet, og fortsætte kampen for et mere bæredygtigt og socialt retfærdigt Aarhus.

Endnu engang tak for tilliden til alle jer, der satte deres kryds ved liste F d. 21.november. 

Valgdag - Stem SF!

I dag kan du stemme for et Aarhus og en region Midtjylland, der hænger sammen.

undefined

Så er det endelig valgdag. I dag sammensætter vælgerne det lokalpolitiske Danmarkskort de næste 4 år.

Husk at stemme til både kommunal- og regionsvalget. Hvis du ønsker et Aarhus og en region Midtjylland, der hænger sammen, så håber vi, at du vil sætte dit kryds ved os. Du finder os på liste F: SF - Socialistisk Folkeparti. Hvis du har brug for, at læse lidt om, hvad vi vil, kan du finde vores valgtemaer her.

Vi ønsker en glædelig valgdag til alle.

Virksomheder skal dele varmen

Aarhus Kommune bør indgå aftaler med virksomheder i kommunen om at udnytte deres overskudsvarme til fjernvarme.

18772252.jpg

SF i Aarhus har valgt at stille et forslag til byrådet om at udnytte, at mange virksomheder i kommunen har en stor mængde overskudsvarme, som sagtens ville kunne blive brugt til fjernvarme.

”I sådan en kold november er det godt at deles lidt om varmen, vi synes dog også at virksomhederne skal have lov at være med,” forklarer byrådskandidat Sofie Lippert Troelsen.

Hun understreger at forslaget bygger på at virksomhederne skal kunne give deres overskudsvarme væk kvit og frit og dermed spare en masse afgifter, ”idéen er selvfølgelig ikke, at man skal kunne tjene penge på overskudsvarme, men der er jo heller ingen grund til at bruge en masse penge på at få det kølet ned igen.”

Som det er i dag er det svært for virksomhederne at udnytte deres overskudsvarme i fjernvarmesystemet, da der er mange afgifter forbundet ved at sælge varmen videre. SF foreslår, at det skal være muligt at donere varmen og dermed slippe for afgifterne.

Inspirationen kommer fra en afgørelse fra skatteankenævnet fra september, hvor Facebooks nye datacenter i Odense og Fyens Fjernvarme fik lov at indgå en aftale om, at overskudsvarmen fra serverne i datacentret nu skal udnyttes til fjernvarme.

”Som SF’er får man tit skudt i skoen, at man hader virksomheder, fordi vi ofte prioriterer vores miljø og klima højere end virksomhedernes muligheder for vækst,” siger Sofie Lippert Troelsen, ”derfor er det fedt at kunne komme med et forslag, der både gavner miljøet og virksomhederne.”

Forslaget vil blive behandlet på byrådsmødet d. 29. november.

Muligt flertal for minimumsnormeringer

Flere byrådskandidater i Aarhus har stillet sig positivt overfor idéen om et minimum af pædagoger pr. barn i vores daginstitutioner

Jan Ravn Christensen

SF har stillet forslag om, at vi i Aarhus skal have mindst 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuerne og i børnehaverne mindst 1 voksen pr. 6 børn for at sikre mere tid til omsorg, nærvær og pædagogiske aktiviteter.

SF's medlem af Børn og Ungeudvalget Jan Ravn Christensen forudser et muligt flertal i byrådet efter kommunalvalget på tirsdag.

"Vi ved fra Altingets kandidattest, at 8 ud ad 10 byrådskandidater på landsplan støtter minimumsnormeringer. I Aarhus regner jeg med opbakning til vores forslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten. Herudover er der 4 siddende byrådsmedlemmer, der i kandidattesten bakker op om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver og yderligere to, der erklærer sig overvejende enige i at vi skal have minimumsnormeringer."

De fire der i testen skriver, at de er enige er DF's spidskandidat Jette Skive, Venstres byrådsmedlem Theresa Blegvad og de to socialdemokrater Peder Udengaard og Ali Nuur.

"Jeg håber, at begge DF's byrådsmedlemmer vil stemme for, og at de øvrige tre vil stemme for. Så mangler der ikke mange stemmer for et flertal for forslaget." afslutter Jan Ravn Christensen.

Større økonomisk åbenhed i Aarhus byråd

Som folkevalgte må vi gå forrest for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i Aarhus Kommune. Kun på den måde kan vi sikre borgernes tillid til vores forvaltning af skatteydernes penge. Derfor må nuværende ordning om byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk.

 

Stemmedom.jpg

SF´s forslag gav god og vigtig debat, men enighed blev ikke en del af dette møde !

I lighed med reglen for folketingsmedlemmer ønsker vi åbenhed og tror med afsæt i folketingets regler(her) sagtens der kan findes en god og rimelig løsning, uden det behøver at være en svær-svær opgave for byrådsmedlemmerne.

Bortset fra Konservative var der ingen som helt turde frasige sig dette ønske, men mange havde travlt med at se problemer og især de borgerlige ønskede at holde fast i at der ikke skal være krav om denne åbenhed. De borgerlige gik mest op i at lade det være op til den enkelte vælger at finde ud af om byrødderne spillede med åbne kort. Især byrødder med sekundvis omgang med værdipapirer kunne også hurtigt se mange tekniske udfordringer.

Der var dog flertal for at nedsætte seriøst arbejde i magistraten, så det er nu spændende hvordan det nye byråd efter valget bærer forslaget videre.

Ja SKAT er svært - men Aarhus skal ikke samarbejde med skatteål !

Da SF i 2016 foreslog at Aarhus Kommune droppede at handle med skatteundragere, røg forslaget i syltekrykke med henvisning til, at den opgave var for stor for én kommune.

Thomas.jpg

Nu vil vi i stedet prøve at løfte det gennem kommunernes fælles organisation, så ingen danske kommuner kommer til at undergrave sig selv ved at samarbejde med dem der efterlader regningen til alle os andre.

Udbudslovgivningen er hyperkompleks og giver §-ål store muligheder, men de gentagende afsløringer af hvor skruppelløse nogle `erhvervsfolk´ er, betyder bare at vi som samfund må tænke nye løsninger.
Under en borgerlig regering er `Kommunernes Landsforening´ og `Danske Regioner´ organisationer der kan orkestrere fælles samarbejde og her vil håber vi at SF får mandater nok til effektivt at kunne presse på for etablering af et effektivt samarbejde om snarlige løsninger !

Budget 2018: Vi har kæmpet for den sociale sammenhængskraft

Overskrifterne for årets budgetforlig er de store anlægsinvesteringer. Men for SF er det investeringerne i byens borgere, som har været afgørende i forhandlingerne.

_D6B4421 (1).jpg

I forhandlingerne er der blandt andet fundet penge til at styrke de helhedsorienterede indsatser for børn gennem et løft for normeringerne til daginstitutioner og to-voksen ordninger i skolerne samt investeringer i de psykisk syge og de langtidsledige. Nok til at gøre en afgørende forskel for mange aarhusianere, der med kommunens hjælp har mulighed for at flytte sig i livet og i højere grad tage vare på sig selv, siger rådmanden.

”Vores mål i forhandlingerne har været at overbevise forligskredsen om, at det kan betale sig at investere i borgernes trivsel og velfærd. Derfor har jeg kæmpet hårdt for penge, der kan være med til at skabe positive forandringer for børn, ældre og de udsatte. Det er sådan, vi kan gøre en forskel, der virkelig mærkes - ikke blot for den enkelte, som måske kommer fra ledighed til job eller får glæde af den ekstra voksne i klaseværelset, der betyder forskellen på at kunne følge med i undervisningen eller ej - men for alle i Aarhus, der får glæde af en by med en bedre social sammenhængskraft,” siger Thomas Medom.

Blandt de væsentligste investeringer i den borgernære velfærd peger rådmanden blandt andet på styrkelsen af service i hjemmet for ældre og opgraderingen af den pædagogiske støtte i folkeskolen. Og så fremhæver rådmanden etableringen af en social investeringsfond som et af de elementer, der på længere sigt har potentiale til at styrke det sociale område yderligere.

”Den sociale investeringsfond giver os nye muligheder for at sætte ind med tidlige og helhedsorienterede løsninger, der på sigt kan forebygge nogle af de store sociale udfordringer, vi står over for. Det er afgørende, at vi kigger mod fremtiden og har fokus på at arbejde på tværs af de kommunens velfærdsområder, og derfor er jeg meget begejstret for det potentiale, der er i den Sociale Udviklingsfond.

Ifølge rådmanden skader det heller ikke, at en del af pengene i forliget bliver fundet gennem besparelser på mere end 9 mio. kr. på kommunens brug af eksterne konsulenter.

”Det er selvfølgelig altid sjovest at tale om de ting, man bruger flere penge på. Men fakta er, at Aarhus Kommune bruger mere end 100 mio. kr. om året på eksterne konsulenter, der generelt får en utroligt høj løn for deres arbejde. De penge kan vi bruge meget bedre, og derfor er det helt klart et skridt i den rigtige retning, at vi nu tager en del af de penge og investerer dem dér, hvor borgerne kan mærke en forskel i deres hverdag,” siger Thomas Medom.

For yderligere information, kontakt Rådmand for Sociale Forhold- og Beskæftigelse, Thomas Medom (SF); Mobil; 27 51 79 61.

Budget 2018: Løft til psykiatrien glæder rådmanden

Psykiatrihus, psykologhjælp og flere pladser på botilbud til psykisk sårbare er alle elementer i budgetforliget, der sikrer et tiltrængt løft til socialpsykiatrien i Aarhus

billede 2.png

Partierne bag budgetforliget er blevet enige om at give et løft til det socialpsykiatriske område. I alt 5 mio. kr. afsættes til kommunens del af det nye Borgernes Psykiatrihus, og yderligere 1 mio. kr. afsættes til gratis psykologhjælp for unge. Desuden afsættes der 14,5 mio. kr. over de næste to år til at udvide antallet af pladser på botilbuddene for unge, der lider af ADHD, selvskade eller spiseforstyrrelser.

Og ifølge Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF) er det en tiltrængt håndsrækning til det socialpsykologiske område.

”Angst, depression og selvskade er desværre stigende problemer. Hver femte unge har skåret i sig selv, og angst er i dag den hyppigste sindslidelse blandt børn og unge. Det er et skræmmende tegn på, at mange bliver klemt i det konkurrencesamfund, som desværre har udviklet sig. Derfor har jeg kæmpet hårdt for et løft til det socialpsykiatriske område, og jeg er glad for, at det er lykkedes os at få byrådsflertallet med på vognen, både med et fælles forslag om Borgernes Psykiatrihus og vores eget forslag om at tilbyde mere hjælp til de unge, der har det svært,” siger Thomas Medom og uddyber:

”Da vi åbnede tilbuddet om gratis psykologhjælp sidste år blev psykologerne næsten bestormet af unge med ondt i sindet. Efterspørgslen har vist sig at være enormt og det understreger behovet for, at vi opruster tilbuddet, og i øvrigt styrker indsatsen omkring de psykisk syge, så vi kan samle dem op, inden det går rigtig galt,” siger Thomas Medom.

Borgernes Psykiatrihus drives sammen med Region Midtjylland og skal blandt andet rumme akutte tryghedspladser, sundhedsklinik, åben rådgivning og brugercafé for patienter i psykiatrien. Samtidig kan brugere og pårørende lettere få adgang til en helhedsorienteret støtte, fordi alle aktører - kommune, region og praktiserende læger - spiller sammen, forklarer Thomas Medom.

”Psykiatrien er i årevis blevet forsømt, og det gælder både behandling og støtte. Patienterne bliver udskrevet tidligere, og det pres forplanter sig til socialpsykiatrien ude i kommunerne. Det ser vi også i Aarhus. Derfor er det et stort skridt i den rigtige retning, at vi nu går sammen med regionen om et fælles tilbud, hvor vi kan tage bedre hånd om dem, der risikerer at blive tabt mellem de to systemer,” siger Thomas Medom.

 

For yderligere information, kontakt Rådmand for Sociale Forhold- og Beskæftigelse, Thomas Medom (SF); Mobil; 27 51 79 61.

Budget 2018: Forligspartierne satser på intensiv jobindsats

Succesfuldt SF-forslag om investeringsmodeller styrkes markant med årets budgetforlig

yess.png

Resultaterne med investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet er så gode, at forligspartierne bag årets budgetforlig har valgt at styrke indsatsen med 15 mio. kr. De ekstra midler skal understøtte den håndholdte indsats, som hjælper de svageste ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og det glæder Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF), der stod bag forslaget om at udvide ordningen.

”Med denne aftale går vi op imod den politiske trend, der handler om at se arbejdsløse som dovne mennesker, der skal presses med lavere ydelser. I stedet for at svinge pisken kan de ledige i Aarhus nu se frem til mere hjælp og støtte til at komme i job, og det skaber resultater,” siger Thomas Medom.

Og selvom indsatsen koster penge, er investeringen en god forretning for Aarhus. Ifølge beregningerne sparer de 15 mio. kr., der investeres i indsatsen, nemlig kommunen for cirka 21 mio. kr. på overførselsindkomster og andre ydelser til borgere, der kommer i arbejde, forklarer Thomas Medom.

Vores erfaringer med investeringsmodellerne viser, at vi kan hjælpe en lang række aarhusianere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage til beskæftigelse ved at hjælpe dem med at blive raske, komme i et job og fastholde det. Det er altså en ren vindersag, både for borgerne som kommer tilbage på arbejdsmarkedet og for byen som sparer så meget på udgifter til overførselsindkomster, at modellen giver et solidt overskud i den sidste ende,” siger rådmanden.

Med investeringsmodellerne får jobcentrenes medarbejdere mere tid til at arbejde med beskæftigelsesindsatsen for de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. De gælder blandt andet flygtninge, der har brug for opkvalificeringer, som passer til deres erfaringer og kompetencer fra deres tidligere liv. Andre eksempler er sygemeldte, der med kommunens hjælp kan vende langsomt tilbage til passende jobfunktioner og dimittender, der får bedre hjælp til at finde det første job.

”Denne her indsats handler om at afklare de lediges personlige kompetencer og så finde det helt rigtige match eller tilbud til den enkelte ledige. Det kræver ressourcer, fordi det er en håndholdt indsats, men vi kan se, at det er en tilgang, der virkelig rykker blandt de ledige, der ellers har stået længe uden for arbejdsmarkedet, eksempelvis på grund af sygdom eller andre handicap. Derfor er jeg meget glad for, at forligspartierne har set fornuften i at udvide ordningen,” siger Thomas Medom.

De 15 millioner kommer oven i investeringer på i alt cirka 70 millioner kroner, som beskæftigelsesforvaltningen i forvejen bruger på de intensiverede beskæftigelsesindsatser.

  • Investeringsmodellerne er målrettet fem definerede grupper af ledige, som kan hjælpes på forskellig vis:
  • Flygtninge der kan hjælpes med virksomhedspraktik og IGU-forløb
  • Ledige der kan hjælpes med flexjob eller skånejob
  • Sygemeldte der kan hjælpes med jobafklaring og virksomhedsrettet aktivering
  • Kontanthjælpsmodtagere der kan hjælpes med henvisning til småjobs
  • Dimittender der kan hjælpes med tidlig indsats for jobsøgning

Læs mere om beskrivelsen af de enkelte investeringsmodeller i budgetforslaget her: http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2017/2017-09-04/Referat-c152/Budgetforslag-fra-SF-om-investeringsmode.aspx

For yderligere information, kontakt Rådmand for Sociale Forhold- og Beskæftigelse, Thomas Medom (SF); Mobil; 27 51 79 61.

 

SF indgår aftale om midler fra øget beskæftigelse

Medom: Hårdt tiltrængt løft til kampen mod hjemløshed og penge til vigtige tiltag

_D6B4421 (1).jpg

I budgettet for 2018 styrkes indsatsen mod hjemløshed i de kommende år. I en delaftalen er forligspartierne nemlig blevet enige om at afsætte i alt 4,8 mio. kr. årligt til indsatsen mod hjemløshed. Og de penge falder på usædvanligt tørt sted, siger SF’s politiske leder i Aarhus og Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF).

Pressemeddelelsen indeholde også et citat om hver af de følgende prioriteringer i den nye aftale: Flere penge til inklusionsopgaven, Kvindemuseet - Pop-up-museum, Muhabet åbner igen, LGBT-prioriteringer, Løft til Kvindehuset i Viby og fast etablering af Ungdomskulturhus

”Det er efterhånden veldokumenteret, at Aarhus oplever stigende hjemløshed, og at vi er nødt til at sætte hårdt ind for at vende udviklingen nu. Derfor har det været et stort ønske for os i forhandlingerne, at der bliver sat penge af til en styrket indsats, særligt blandt vores unge, hvor der har været en alarmerende udvikling de seneste år,” siger Thomas Medom.

En del af de afsatte midler skal blandt andet bruges på at udvide antallet af natpladser på byens herberger med ti nye pladser, og så afsættes der yderligere pengene til huslejetilskud for de mest trængte. På den måde håber rådmanden der fremover kan sættes bedre ind på gadeplan, samtidig med at tilgange af hjemløse bremses. 

”Vores udfordring er, at vi både skal intensivere de tilbud vi har til dem, der allerede er endt på gaden, samtidig med at vi sætter penge af til at forebygge hjemløsheden. Vi er simpelthen nødt til at se alvorligt på, hvordan vi dæmmer op for den stigende tilgang af særligt unge hjemløse, for med de kraftige nedskæringer på overførselsindkomsterne er der ganske enkelt flere, som ikke længere har råd til at bo her i Aarhus. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved på den korte bane, og her er huslejetilskud et vigtigt redskab lige nu,” siger Rådmanden.

Muligheden for at give huslejetilskud til de unge i målgruppen er en del af frikommuneloven og finansieres som en del af forliget, der også indebærer intensiv bostøtte med fokus på at fastholde unge i egen bolig.

Delforliget indeholder dog også mere langsigtede investeringer, der skal løse problemerne med at finde billige boliger til de mest udsatte. Med delaftalen bliver der afsat yderligere 4 mio. kr. årligt til opførelse af almene boliger og særligt mindre boliger med en lav husleje, og den indsats bliver helt afgørende på længere sigt, vurderer rådmanden.

”Udviklingen viser os, at der er brug for at tænke langsigtet omkring de udfordringer vi har med stigende hjemløshed, og det stigende behov for billige boliger ligger ved hjertet af den udvikling vi har set de seneste år, hvor boligpriserne er skudt i vejret imens velfærdsydelserne er blevet sat ned. Vi har bygget mange nye boliger de seneste tre år, og nu ligger vi altså lidt mere i pulje. Men det er også vigtigt at erkende, at vi ikke er i mål endnu. Derfor skal der i fremtidige budgetaftaler også findes penge til at etablere billige boliger,” slutter Thomas Medom.

 

Flere penge til inklusionsopgaven

Forligspartierne afsætte 2. mio om året til at styrke inklusionsopgaven ved at øge budgettet til specialundvisningsområdet.

”Vi ved at mange børn, familier og medarbejdere på skolerne oplever det som en svær opgave, at håndtere en dagligdag med mange børn der har særlige behov. Med dette løft bliver der lidt bedre mulighed for at lave små hold og støtteordninger så eksempelvis et barn med en AD/HD diagnose bedre kan trives i et klassefællesskab. Inklusion uden de nødvendige ressourcer er bare en spareøvelse og derfor har det været vigtig for SF at skolerne får et løft.”

 

Ungdomskulturhus

En bevilling på 700.000 hvert år de kommende fire år skal være med til at sikre, at Ungdomskulturhuset i Aarhus kan fortsætte i sin nuværende form. 

”Aarhus og de unge har brug for et Ungdomskulturhus. Ungdomskulturhuset er et socialt og kulturelt fristed for mange af byens unge. Huset rummer et hav af aktiviteter, og her får de unge mulighed for at møde andre unge - også nogen, der ikke ligner dem selv. Det, de unge mødes om og skaber i Ungdomskulturhuset, er helt unikt. Det kan og skal ikke bare erstattes af et kommercielt tilbud eller en kommunal institution. Derfor glæder det mig meget, at driften til Ungdomskulturhuset i Aarhus nu er sikret for de kommende fire år”.

 

Foreningernes Hus

Delaftale mellem SF, RV, Ø og S skal med 200.000 kroner hvert år de kommende fire år være med til at sikre en midlertidig genhusning af Foreningernes Hus i overgangsperioden, indtil de kan flytte endeligt ind i Beboernes Hus i 2020.   

”Foreningen udgør et samlingspunkt for især beboere i Gellerup og Toveshøj, som bruger huset til aktiviteter, undervisning og kulturarrangementer. Foreningernes Hus er lykkedes med at opbygge et sted, hvor alle kan føle sig velkomne uafhængigt af køn, kultur, etnicitet, religion, og hvor folk har mulighed for at dyrke interesser, lokalområdet og fællesskabet. Sådanne initiativer skal vi støtte op om, og det glæder mig, at vi er nået i mål med det.”  

 

Kvindehuset i Viby

Med den delaftale, som netop er indgået mellem SF, Ø, RV og S, får Kvindehuset tilført 300.000 kroner om året de kommende fire år. Pengene skal bruges til at styrke Kvindehusets indsats for at bygge bro mellem Aarhus og byens indvandrerkvinder.

”Det er ingen hemmelighed, at vi i Aarhus Kommune - som i resten af landet - har en integrationsudfordring over for kvinder med indvandrebaggrund. Kvindehuset gør efter min overbevisning en stor indsats og medvirker gennem undervisning, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter til at fremme integrationen og bringe kvinderne tættere på uddannelse og arbejde. Jeg er derfor også utrolig glad for, at vi med delaftalen får givet vores politiske og økonomisk opbakning til arbejdet med at styrke disse kvinders livskvalitet og hjælpe dem til at blive aktive medborgere i Aarhus.”  

 

Regnbue-budget

”Man skal have lov til at elske den man elsker uden at blive mødt af social kontrol, fordomme og undertrykkelse.

Med delaftalen afsættes der 400.000 kroner til indsatsen for seksuelle minoriteter. Pengene fordeles således:

  • 200.000 kroner til Sabaah, der arbejder for bedre vilkår for LGBT-unge med etnisk minoritetsbaggrund. Pengene skal blandt andet gå til et rådgivningstilbud.
  • 200.000 kroner til Aarhus Pride og Normstormerne, hvor sidstnævnte arbejder for seksuel tolerance blandt unge i 7.-10. klasse.

 

”I Aarhus hylder vi frisind og mangfoldighed. Det gør vi blandt andet ved at give 400.000 kroner til de foreninger, der kæmper for lige rettigheder uanset seksualitet og kønsidentitet. For nogle er det forbundet med angst at springe ud – især hvis man er ung og vokset op i et miljø med religiøse dogmer og social kontrol. Sådan skal det ikke være. Islam må gøre op med sit gammeldags syn på seksualitet, og vi andre må insistere på, at alle har frihed til at leve, som de vil – og med hvem de vil. I SF svinger vi med regnbueflaget.”

 

Muhabet åbner igen

500.000 kroner til Muhabet. Dermed kan værestedet genåbne til gavn for de absolut svageste flygtninge, vi har i vores by. 

”Muhabet gør en fantastisk indsats for de flygtninge og indvandrere, der har det vanskeligt på grund af krigstraumer eller psykisk sygdom. Muhabet bygger bro mellem udsatte borgere og det offentlige. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at stedet har været truet på sin eksistens, efter at Mærsk Fonden har trukket sin støtte til stedet. Det retter vi i forligskredsen nu op på med en bevilling på 500.000 kroner, så Muhabet igen kan blive det sted for fællesskab og styrkende socialt samvær, som er så vigtig for brugerne.”

 

Kvindemuseet - Pop-up-museum

Budgetpartiernes delaftale afsætter 300.000 kroner - hvert år de næste fire år - til et pop-up-museum i regi af Kvindemuseet. Planen er, at pop-up-museet skal indgå som en aktivitet og en oplevelse i forbindelse med andre af byens events.

”Kvindemuseet laver en lang række spændende udstillinger, som giver os viden og indsigt i køns- og ligestillingsaspekter historisk, aktuelt og i fremtiden. Ved at etablere et pop-up-museum skabes der nu en unik mulighed for at nå ud til langt flere og bredere målgrupper på steder, hvor der i forvejen er andre aktiviteter. Fx SPOT-festivalen eller Classic Car Race”.

 

For yderligere information, kontakt:

Politisk Leder for SF-Aarhus og Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom, 27 51 79 61

SF i Aarhus er en levende organisation

Velkommen til SF Aarhus hjemmeside. Her vil du finde alt om vores mange aktiviteter, vores politik og hvordan du kan være med til at gøre en forskel som aktiv i SF Aarhus. Mange hilsner Søren Kronborg Pedersen Fællesformand, SF Aarhus

SF Aarhus

  • Fællesformand Søren Kronborg Pedersen

21744221

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation