velkommen til sf aarhus

SF indgår aftale om midler fra øget beskæftigelse

Medom: Hårdt tiltrængt løft til kampen mod hjemløshed og penge til vigtige tiltag

_D6B4421 (1).jpg

I budgettet for 2018 styrkes indsatsen mod hjemløshed i de kommende år. I en delaftalen er forligspartierne nemlig blevet enige om at afsætte i alt 4,8 mio. kr. årligt til indsatsen mod hjemløshed. Og de penge falder på usædvanligt tørt sted, siger SF’s politiske leder i Aarhus og Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom (SF).

Pressemeddelelsen indeholde også et citat om hver af de følgende prioriteringer i den nye aftale: Flere penge til inklusionsopgaven, Kvindemuseet - Pop-up-museum, Muhabet åbner igen, LGBT-prioriteringer, Løft til Kvindehuset i Viby og fast etablering af Ungdomskulturhus

”Det er efterhånden veldokumenteret, at Aarhus oplever stigende hjemløshed, og at vi er nødt til at sætte hårdt ind for at vende udviklingen nu. Derfor har det været et stort ønske for os i forhandlingerne, at der bliver sat penge af til en styrket indsats, særligt blandt vores unge, hvor der har været en alarmerende udvikling de seneste år,” siger Thomas Medom.

En del af de afsatte midler skal blandt andet bruges på at udvide antallet af natpladser på byens herberger med ti nye pladser, og så afsættes der yderligere pengene til huslejetilskud for de mest trængte. På den måde håber rådmanden der fremover kan sættes bedre ind på gadeplan, samtidig med at tilgange af hjemløse bremses. 

”Vores udfordring er, at vi både skal intensivere de tilbud vi har til dem, der allerede er endt på gaden, samtidig med at vi sætter penge af til at forebygge hjemløsheden. Vi er simpelthen nødt til at se alvorligt på, hvordan vi dæmmer op for den stigende tilgang af særligt unge hjemløse, for med de kraftige nedskæringer på overførselsindkomsterne er der ganske enkelt flere, som ikke længere har råd til at bo her i Aarhus. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved på den korte bane, og her er huslejetilskud et vigtigt redskab lige nu,” siger Rådmanden.

Muligheden for at give huslejetilskud til de unge i målgruppen er en del af frikommuneloven og finansieres som en del af forliget, der også indebærer intensiv bostøtte med fokus på at fastholde unge i egen bolig.

Delforliget indeholder dog også mere langsigtede investeringer, der skal løse problemerne med at finde billige boliger til de mest udsatte. Med delaftalen bliver der afsat yderligere 4 mio. kr. årligt til opførelse af almene boliger og særligt mindre boliger med en lav husleje, og den indsats bliver helt afgørende på længere sigt, vurderer rådmanden.

”Udviklingen viser os, at der er brug for at tænke langsigtet omkring de udfordringer vi har med stigende hjemløshed, og det stigende behov for billige boliger ligger ved hjertet af den udvikling vi har set de seneste år, hvor boligpriserne er skudt i vejret imens velfærdsydelserne er blevet sat ned. Vi har bygget mange nye boliger de seneste tre år, og nu ligger vi altså lidt mere i pulje. Men det er også vigtigt at erkende, at vi ikke er i mål endnu. Derfor skal der i fremtidige budgetaftaler også findes penge til at etablere billige boliger,” slutter Thomas Medom.

 

Flere penge til inklusionsopgaven

Forligspartierne afsætte 2. mio om året til at styrke inklusionsopgaven ved at øge budgettet til specialundvisningsområdet.

”Vi ved at mange børn, familier og medarbejdere på skolerne oplever det som en svær opgave, at håndtere en dagligdag med mange børn der har særlige behov. Med dette løft bliver der lidt bedre mulighed for at lave små hold og støtteordninger så eksempelvis et barn med en AD/HD diagnose bedre kan trives i et klassefællesskab. Inklusion uden de nødvendige ressourcer er bare en spareøvelse og derfor har det været vigtig for SF at skolerne får et løft.”

 

Ungdomskulturhus

En bevilling på 700.000 hvert år de kommende fire år skal være med til at sikre, at Ungdomskulturhuset i Aarhus kan fortsætte i sin nuværende form. 

”Aarhus og de unge har brug for et Ungdomskulturhus. Ungdomskulturhuset er et socialt og kulturelt fristed for mange af byens unge. Huset rummer et hav af aktiviteter, og her får de unge mulighed for at møde andre unge - også nogen, der ikke ligner dem selv. Det, de unge mødes om og skaber i Ungdomskulturhuset, er helt unikt. Det kan og skal ikke bare erstattes af et kommercielt tilbud eller en kommunal institution. Derfor glæder det mig meget, at driften til Ungdomskulturhuset i Aarhus nu er sikret for de kommende fire år”.

 

Foreningernes Hus

Delaftale mellem SF, RV, Ø og S skal med 200.000 kroner hvert år de kommende fire år være med til at sikre en midlertidig genhusning af Foreningernes Hus i overgangsperioden, indtil de kan flytte endeligt ind i Beboernes Hus i 2020.   

”Foreningen udgør et samlingspunkt for især beboere i Gellerup og Toveshøj, som bruger huset til aktiviteter, undervisning og kulturarrangementer. Foreningernes Hus er lykkedes med at opbygge et sted, hvor alle kan føle sig velkomne uafhængigt af køn, kultur, etnicitet, religion, og hvor folk har mulighed for at dyrke interesser, lokalområdet og fællesskabet. Sådanne initiativer skal vi støtte op om, og det glæder mig, at vi er nået i mål med det.”  

 

Kvindehuset i Viby

Med den delaftale, som netop er indgået mellem SF, Ø, RV og S, får Kvindehuset tilført 300.000 kroner om året de kommende fire år. Pengene skal bruges til at styrke Kvindehusets indsats for at bygge bro mellem Aarhus og byens indvandrerkvinder.

”Det er ingen hemmelighed, at vi i Aarhus Kommune - som i resten af landet - har en integrationsudfordring over for kvinder med indvandrebaggrund. Kvindehuset gør efter min overbevisning en stor indsats og medvirker gennem undervisning, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter til at fremme integrationen og bringe kvinderne tættere på uddannelse og arbejde. Jeg er derfor også utrolig glad for, at vi med delaftalen får givet vores politiske og økonomisk opbakning til arbejdet med at styrke disse kvinders livskvalitet og hjælpe dem til at blive aktive medborgere i Aarhus.”  

 

Regnbue-budget

”Man skal have lov til at elske den man elsker uden at blive mødt af social kontrol, fordomme og undertrykkelse.

Med delaftalen afsættes der 400.000 kroner til indsatsen for seksuelle minoriteter. Pengene fordeles således:

  • 200.000 kroner til Sabaah, der arbejder for bedre vilkår for LGBT-unge med etnisk minoritetsbaggrund. Pengene skal blandt andet gå til et rådgivningstilbud.
  • 200.000 kroner til Aarhus Pride og Normstormerne, hvor sidstnævnte arbejder for seksuel tolerance blandt unge i 7.-10. klasse.

 

”I Aarhus hylder vi frisind og mangfoldighed. Det gør vi blandt andet ved at give 400.000 kroner til de foreninger, der kæmper for lige rettigheder uanset seksualitet og kønsidentitet. For nogle er det forbundet med angst at springe ud – især hvis man er ung og vokset op i et miljø med religiøse dogmer og social kontrol. Sådan skal det ikke være. Islam må gøre op med sit gammeldags syn på seksualitet, og vi andre må insistere på, at alle har frihed til at leve, som de vil – og med hvem de vil. I SF svinger vi med regnbueflaget.”

 

Muhabet åbner igen

500.000 kroner til Muhabet. Dermed kan værestedet genåbne til gavn for de absolut svageste flygtninge, vi har i vores by. 

”Muhabet gør en fantastisk indsats for de flygtninge og indvandrere, der har det vanskeligt på grund af krigstraumer eller psykisk sygdom. Muhabet bygger bro mellem udsatte borgere og det offentlige. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at stedet har været truet på sin eksistens, efter at Mærsk Fonden har trukket sin støtte til stedet. Det retter vi i forligskredsen nu op på med en bevilling på 500.000 kroner, så Muhabet igen kan blive det sted for fællesskab og styrkende socialt samvær, som er så vigtig for brugerne.”

 

Kvindemuseet - Pop-up-museum

Budgetpartiernes delaftale afsætter 300.000 kroner - hvert år de næste fire år - til et pop-up-museum i regi af Kvindemuseet. Planen er, at pop-up-museet skal indgå som en aktivitet og en oplevelse i forbindelse med andre af byens events.

”Kvindemuseet laver en lang række spændende udstillinger, som giver os viden og indsigt i køns- og ligestillingsaspekter historisk, aktuelt og i fremtiden. Ved at etablere et pop-up-museum skabes der nu en unik mulighed for at nå ud til langt flere og bredere målgrupper på steder, hvor der i forvejen er andre aktiviteter. Fx SPOT-festivalen eller Classic Car Race”.

 

For yderligere information, kontakt:

Politisk Leder for SF-Aarhus og Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom, 27 51 79 61

SF's kandidater til Kommunalvalget 2017 i Aarhus

Her kan du se SF's samlede liste af kandidater til Kommunalvalget 2017 i Aarhus Kommune

Photo-10-02-10-17.15.53.jpg

SF har i tirsdag officielt indleveret vores liste af kandidater til kommunalvalget 2017. Den består af i alt 30 kandidater, hvoraf 15 er mænd og 15 er kvinder.

»Jeg er positiv overrasket over, at der stadig er så mange mennesker, der vil bruge deres fritid på vores lokale demokrati,« siger Thomas Medom, som er politisk leder for SF Aarhus og social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Ud over Thomas Medom er listens nummer to, Jan Ravn Christensen, som arbejder i fagforeningen FOA, også byrådsmedlem i dag. Nummer tre på SF’s kandidat liste er Mette Bjerre, som er ph.d.-studerende i matematik.

SF's samlede kandidatliste ser således ud:

1. Thomas Medom, Hjortshøj
2. Jan Ravn Christensen, Mårslet
3. Mette Bjerre, Skødstrup
4. Gitte Velling, Aarhus N
5. Fadi Kassem, Viby J
6. Antoniett Vebel Pharao, Aarhus C
7. Ivan Lauridsen, Aarhus N
8. Lone Kronborg Nielsen, Højbjerg
9. Sofie Lippert, Aarhus C
10. Torben Wandall, Brabrand
11. Amalie Stokholm, Aarhus N
12. Annemarie Gottlieb, Højbjerg
13. Jørgen Brodersen, Harlev
14. Dorte Nielsen, Malling
15. Peter Stougaard Kroman, Holme
16. Andreas Seeberg, Aarhus V
17. Hanne Rieber, Aarhus N
18. Margrethe Bennike, Aarhus C
19. Niels Teglskov, Risskov
20. Ingrid Ruby, Åbyhøj
21. Søren Andersen, Viby J
22. Vibeke Schow Madsen, Risskov
23. Carla Tønder Jessing, Aarhus C
24. Christian Andersen, Brabrand
25. Birgit Friis Beuse, Aarhus N
26. Peter Eie Christensen, Risskov
27. Joan Friis Frausing, Aarhus C
28. Niels Kjeldsen, Aarhus V
29. Anders Gerding Yde, Aarhus C
30. Søren Kronborg Pedersen, Højbjerg

SF's tale vedr. Budget 2018

Læs SF's tale ved 1.behandlingen af Budget 2018 for Aarhus Kommune

aarhus-raadhus-aarhus-kommune.jpg

”Vi er på vej ud af krisen.” Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med Lamborghinier til befolkningen – men de er nu nok forbeholdt de regeringsskabte kvotekonger.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Det er dog langt fra er alle, der har del i opsvinget. Det var nok mere korrekt, hvis finansministeren havde sagt, ”nogle” er på vej ud af krisen” frem for ”vi”.

Så sent som for 2 uger siden fik vi en ny hjemløsetælling. Det er trist læsning. Der er markant flere hjemløse i Aarhus - især unge hjemløse.

Dertil kommer, at flere aarhusianere har svært ved at passe ind i en overophedet konkurrencestat. De mistrives, har ”ondt i livet” og for nogle fører det til psykiske sygdom eller ender i misbrug.

Samtidig arbejder medarbejderne i ældreplejen i lyntempo, der sidder mange børn i skoleklasserne, og i daginstitutionerne er der brug for mere tid til at tage hånd om børnenes leg og udvikling.

Læg dertil, at regeringen gennem flere år har sænket ydelserne til samfundets svageste.

Mens fremtiden er lys for de få, så er den ret så sort for andre.

Vi bør derfor spørge os selv:

Hvad er rimeligt?

Hvem vi vil prioritere i budgetforhandlingerne?

Skal pengene bruges på markedsføring, eksterne konsulentydelser, analyser af multiarena og fantasiprojekter? Eller skal vi prioritere velfærden for samfundets svageste.

For SF er valget klart. Vi skal styrke velfærden for børn, unge, ældre og personer med handicap.

Regeringen vil dele 1 mia. kr. ud til skattelettelser – I SF vil vi føre 160 mio. tilbage til bedre velfærd for aarhusianerne. Der er nu, om noget tidspunkt, at der er rum til at socialdemokrater og andet godtfolk kan skifte til et nyt og bedre standpunkt.

Lad mig give nogle eksempler på, hvad vi bruge pengene på:

Vi har brug for en styrket indsats på socialområdet.

Alle skal have en seng at sove i. Og de unge skal tilbydes mere og andet end forsorgshjemmene.

I Aarhus mangler 767 mennesker en bolig og halvdelen er unge.

Det er en ualmindelig dårlig start på voksenlivet, når man ikke har et sted at bo.

Vi kan alle forestille os, hvor stressende og uværdigt det må være at leve på gaden, på et herberg eller på sofaen hos venner og bekendte.

Der er brug mindre miljøer med bedre mulighed for at hjælpe de unge i egen bolig og støtte dem, så de kommer videre i livet.

Lige nu holder mange hjemløse til i området omkring Klostertorv, og situationen er tilspidset.

Vi arbejder derfor på at flytte fixerummet og skabe flere sociale tilbud. FX flere natpladser og varmestuer andre steder i byen.

På den længere bane skal vi bygge flere skæve boliger til hjemløse. Men også flere almene boliger, ungdomsboliger og handicapboliger.

Aarhus skal være en by i balance. Hvor vi på tværs af sociale skel bor side om side med hinanden. På den måde styrkes sammenhængskraften i vores by.

Alt for mange unge er tynget af angst, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd.

Forebyggelse af psykisk sårbarhed er altafgørende, hvis vi skal modvirke, at udsatte unge udvikler mere alvorlige lidelser.

Derfor vil vi afsætte 8 mio. kr. til en vores forslag om Stærkere Unge der indeholder en beskyttelsespakke for socialt udsatte unge.

Disse unge har brug for støtte hele vejen rundt, så de kan blive boende i deres bolig. De skal have hjælp til at styre deres økonomi, komme i uddannelse og få ro på hverdagen.

Psykiatriområdet skal løftes og tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge skal udvides med flere samtaler.

Nogle borgere har brug for intensiv hjælp.

Desværre har flere af disse borgere tidligere oplevet at blive kastebold mellem de regionale og de kommunale tilbud.

Med Borgernes Psykiatrihus samler vi vores indsatser, hvilket vil gøre en enorm forskel for nogle af vores svageste borgere - så de ikke længere falder ned mellem to stole.

Samtidig får vi bedre muligheder for at inddrage pårørende og såkaldte peers - mennesker, der selv har oplevet psykisk sygdom - samt andre dele af civilsamfundet. Det kommer alle parter til gode.

Det engagerede personale i byens daginstitutioner arbejder dagligt på at skabe gode rammer for børnene.

Normeringerne og det pædagogiske personale i dagtilbuddene er dog under pres.

SF vil sikre, at dagtilbuddene også fremover har en høj kvalitet. Derfor skal normeringer forbedres og der skal afsættes tid og penge til at det pædagogiske personale reelt får mulighed for at forberede deres arbejde.

På byens skoler yder lærere og pædagoger hver dag en stor indsats. Alligevel er der børn og unge der ikke trives i skolen. Antallet af elever, der har brug for specialpædagogisk støtter stiger og skolernes budgetter lider under det.

Efter en lidt sløv start rykker vi efterhånden kraftigt på arbejdet med to-voksenordninger i de aarhusianske folkeskoler. Vi er ikke i tvivl. Det er en fremragende investering for at styrke børnenes læring og trivsel – så det vil være godt med endnu flere ressourcer til endnu flere timer med to voksne.

I SF vil vi derfor sikre at skolerne har bedre tid og rum til de tidlige indsatser. Det vil øge chancerne for at inklusionen lykkes. Til gavn for alle børn.

Sidst men bestemt ikke mindst:

Ældreplejen er under pres fordi der kommer flere ældre, der er hurtigere udskrivning fra hospitalerne og stadigt flere borgere med stigende plejebehov.

Der er brug for flere hænder og mere tid til at hjælpe de ældre i dagligdagen. Hjælp til at få et bad. Tid til at holde i hånden og trøste. Bedre tid til at tale om stort og småt.

Det kræver flere kernemedarbejdere end vi har i dag, og gerne et større fokus på at sikre, at de ældre kender det personale der træder ind ad deres dør.

Vi har kigget partiernes budgetforslag igennem og kan se, at vi er mange der deler en ambition om flere og bedre legepladser til byens børn og unge. Samtidigt har vi en intention om, at vi skal have gjort op med den skamplet det er, at vi ikke længere har naturvejledning i Aarhus Kommune. Vi vil derfor fremlægge forslag til hvordan vi i sammenhæng kan styrke legepladser og pædagogisk ledede legepladser og genindføre naturvejledning i Aarhus.

Vi har også en ambition om at styrke cyklismen og den kollektive trafik.

Vi ser frem til at nærstudere forslaget til cykelhandlingsplan, men er meget positive i forhold til de initiativer, som vi har nået at snuse til.

Busserne kommer til at lide i forbindelse med indfasningen af letbanen. Vi vil gerne understøtte en forbedret busdrift i områder uden nærhed til letbanen. Og vi vil gerne sikre, at der er en ordentlig busdrift langs Grenåbanen indtil letbanen kommer til at køre her.

Vores forslag har et fælles sigte: at give velfærden og fællesskabet det løft, som der er behov for.

Vi skal sikre, at børn og voksne med handicap, socialudsatte eller borgere med en psykisk diagnose får en værdig behandling og de samme muligheder for at realisere deres drømme og ønsker, som resten af byens borgere.

Vores ældre borgere skal have et værdige tilbud med kvalitet, både når vi taler om pleje, mulighed for bad og omsorg.

Samtidig skal alle børn og unge sikres en god og tryg opvækst i Aarhus Kommune.

Lad os stå sammen om at opprioritere velfærden i de forestående forhandlinger.

Medom til ministeren: Sæt kommunerne fri

Landets seks største byer - de såkaldte 6-byer – ser positivt på, at det nye regeringsgrundlag fremhæver behovet for at forenkle beskæftigelseslovgivningen. Og de står klar med inspiration og gode idéer.

I et brev til den nye beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, beder byerne derfor om en ’grundlæggende fornyelse’ af reglerne, hvor der lægges vægt på, at ressourcerne skal bruges på den jobskabende indsats i stedet for sagsbehandling og regulering. I brevet skriver byerne blandt andet, at ”Disruption” er tiltrængt på området, så tiden ikke bruges på forfinet sagsbehandling frem for kerneopgaven med at skaffe hhv. job til borgerne og medarbejdere til virksomhederne. ”

Mere frihed til kommunerne

Med brevet håber Social- og Beskæftigelsesrådmand i Aarhus, Thomas Medom, der er medunderskriver fra Aarhus kommune, at landets seks største byer kan råbe den nye regering op, så der endelig kan tages et opgør med den voksende regulering af kommunernes beskæftigelsesindsats. Han håber, at regeringen vil finde modet til at give kommunerne mere frihed i beskæftigelsesarbejdet.

”Vi har i dag over 22.000 sider lovgivning, der regulerer vores arbejde med at få borgerne i beskæftigelse. Det er en enormt regelsæt, der får sagsbehandlingen til at fylde mere og indsatsen for borgeren til at fylde tilsvarende mindre. Derfor beder vi den nye minister: Sæt kommunerne fri og mål os på resultaterne i stedet for at kontrollere vores indsats med detailstyring. Så kan vi skabe nye resultater for beskæftigelsen, til det fælles bedste. ”

Et katalog med forslag

Med brevet følger et katalog over de barrierer og uhensigtsmæssigheder, som kommunerne ser i den nuværende beskæftigelseslovgivning. Kataloget fylder 62 sider.

Underskriverne fra de seks store byer oplyser desuden, at de vil følge op på brevet i nye år ved at søge foretræde for folketingets beskæftigelsesudvalg og fremføre synspunkterne om behovet for rammelovgivning frem for detaljerede bureaukratiske regler.

Syge borgere betaler regningen

Så sker det igen. Blå blok har endnu engang fingrene nede i tegnebogen hos de borgere, der i forvejen er hårdt ramt. Denne gang er det de ledige a-kasse-medlemmer på sygedagpenge, der ikke længere skal have ret til feriedagpenge. Ikke nok med at de skal plages af sygdom, de skal også slås med lommesmerter og bristede feriemuligheder for familien.

_D6B4421 (1).jpg

Af Thomas Medom (SF). Politisk Leder for SF-Aarhus. Social- og beskæftigelsesrådmand. Medlem af Aarhus Byråd.

Der er tilsyneladende ingen grænse for blå bloks klapjagt på de svageste. Borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og nu sygedagpenge betaler regningen for, at regeringen kan spare sammen til skattelettelser. Der er ikke kun usympatisk, det er også uklogt. Hver gang a-kasse-dækningen udhules, svækker det fundamentet for et velfungerede arbejdsmarked, hvor økonomisk tryghed er en forudsætning for fleksibilitet. Og hver gang blå blok øger den sociale ulighed, øger den samtidig spændinger og skel i vores samfund. Det bekymrer åbenbart ikke blå blok, herunder Dansk Folkeparti, der velvilligt støtter klapjagten. Al snak om sammenhængskraft og tryghed for de svageste er ren hykleri. Men det bekymrer os dybt i SF.

I Aarhus Kommune anslår vi, at omkring 850 sygdomsramte borgere mister deres feriedagpenge. På landsplan er det knap 15.000. I kommunerne kan vi ikke forhindre ulykken, men vi kan træde til med økonomisk rådgivning og støtte, som vi gør det for alle, der kommer i klemme. Og så kan vi synliggøre det helt urimelige i, at borgere, der er så uheldige, at de rammes af sygdom, også skal rammes af blå bloks sparekniv.

Spidskandidater valgt i Aarhus

SF Aarhus' medlemmer har ved en urafstemning valgt de resterende kandidater til de øverste pladser på partiets liste til kommunalvalget 2017.

Thomas Medom

SF i Aarhus er klar til kommunalvalget i 2017 og har netop valgt sine spidskandidater

SF rådmand Thomas Medom er tidligere valgt som partiets spidskandidat, og nu er resten af holdet fundet for de kandidater, der skal stå øverst på stemmesedlen til kommunalvalget. Nr. 2 på partiets liste bliver Jan Ravn Christensen, nr. 3 Mette Bjerre og dernæst kommer Gitte Velling og Fadi Kassem.

Om valget som partiet 2. kandidat udtaler Jan Ravn Christensen "Jeg er selvfølgelig glad for, at medlemmerne har valgt, at jeg skal stå som nummer 2 på kandidatlisten. Jeg ser frem til fortsat at give mit bidrag til at skabe en bedre hverdag for aarhusianerne med fokus på at styrke vilkårene for socialt udsatte, cyklisme og kollektiv trafik og de store velfærdsområder."

Jan Ravn Christensen er et kendt ansigt i det kommunalpolitiske landskab gennem sine år i byrådet. Mette Bjerre er et af de nye skud på listen og er til daglig ph.d.-studerende og mor til to dejlige børn. Om valget som nr. 3. på listen udtaler Mette Bjerre ”Jeg er beæret over medlemmernes tillid, som har givet mig en plads som nummer tre på SFs liste. Jeg kæmper for flere billige almene boliger og flere blandede boligkvarterer i Aarhus. Billige boliger som vil komme både den studerende, den enlige ældre og den lille børnefamilie til gavn. Jeg vil arbejde for bedre vilkår for vores børn. Fastholde den sene overgang fra vuggestue til børnehave, kæmpe for bedre normeringer og mindre bureaukrati.”

Gitte Velling har tidligere været kandidat for SF og er samtidig SF Ungdoms kandidat i Aarhus og vil bl.a. arbejde for en bedre boligpolitik og bedre forhold for de jobsøgende. Fadi Kassem er ny på listen og vil bl.a. bidrage med en meget stor viden, indsigt og markante meninger om integrationsspørgsmål samtidig med et stærk fokus på sociale spørgsmål. Fadi Kassems liv er blevet skildret i både en bog og dokumentarfilm.

Med kandidatvalget er SF Aarhus klar til den kommende valgkamp og det kommende politiske arbejde eller som SF formand Søren Kronborg Pedersen udtaler ”Jeg er glad for valget faldt på de 5 kandidater, det er et meget stærkt hold at gå til kommunalvalg med og samlet set repræsentere kandidaterne SF's mærkesager. Samtidig er det et hold af kandidater, der tør tage de nødvendige spørgsmål op i forhold til nogen af de udfordringer, vi står over for som by. Det er et hold der kan og vil kæmpe for en mere miljøvenlig politik i kommunen, bedre integration og bedre velfærd for byens borgere”.

Thomas Medom runder af:
"Jeg er godt tilfreds med, at der på trods af politikerlede stadigvæk er så dygtige og kvalificerede mennesker der gerne vil vælges til byrådet for SF."

Yderligere information om kandidaterne kan fås ved henvendelse til:

Søren Kronborg Pedersen på tlf. 21744221
Jan Ravn Christensen tlf. 24235049
Thomas Medom tlf. 27517961

Styrk den borgernære velfærd

Den borgernære kernevelfærd er presset af regeringens omprioriteringsbidrag, som senest har resulteret i markante besparelser inden for en række borgernære velfærdsområder. SF ønsker at styrke den borgernære velfærd. (Klik på den røde knap for at se de konkrete forslag)

Velfærd.jpg

Mennesker med handicap har samme drømme og ønsker som alle andre

Aarhus Kommune ligger helt i bund blandt danske kommuner når det kommer til udgifter per indbygger til voksenhandicapområdet. Området har igennem de sidste 15 år i Aarhus været præget af utallige sparerunder, budgetoverskridelser, opbremsninger og udgiftsstop. Det har skadet tilliden mellem borgerne og kommunen og forringet kvaliteten af den service kommunen tilbyder.

Hvis ikke byrådet handler ser den udvikling blot ud til at fortsætte.

Som aftalt i de seneste budgetforlig har Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse lavet en analyse af handicapområdet for voksne. Formålet med analysen er at skabe overblik og klarhed over udfordringerne, og at sikre at udfordringerne adresseres i rette tid. Prognosen peger på at hvis der fortsættes som nu, vil der allerede i 2020 vil være udfordring på mellem 75-100 mio.
Forklaringerne er bl.a. at der kommer langt flere borgere med handicap, at flere lever meget længere og mange borgere har et langt støre behov for hjælp end tidligere.

Udover et budgetløft for at undgå store serviceforringelser er det nødvendigt at holde fast i den nuværende proces hvor brugere og medarbejdere er en del af en proces der skal skabe øget tillid, nye løsninger og øge fokus på borgerens muligheder for at udvikle sig frem mod øget frihed og selvstændighed i eget liv. Derudover er det vigtig, at få frivillige og civilsamfundet mere på banen i et samspil med borgerne samt større investeringer i velfærdsteknologi.

Flere voksne i vuggestuer og børnehaver
Aarhus Kommune har en ambitiøs målsætning for byens børn og unge. Endvidere ved vi fra forskningen, at børns trivsel og læring styrkes i takt med omfanget af pædagogisk uddannet personale i institutionerne.
Det skaber gladere børn, trygge forældre og bedre arbejdsglæde for personalet. Kommunens pædagoger i dagtilbuddene har en høj faglighed og er uddannet til til at stimulere og udvikle børnene i vores institutioner. Derfor skal vi sikre de bedst mulige rammer for deres arbejde, hvis vi som kommune seriøst mener den Børn og Unge politik, som Byrådet har besluttet, og samtidig vægte fagligheden, børnenes trivsel og personalets arbejdsforhold.
Den øgede tidlige indsats i kommunens dagtilbud skal være med til at understøtte arbejdet for, at flere børn har et aldersvarende sprog, understøtte forældresamarbejdet i forhold til sikring af, at alle børn føler sig inkluderet i fællesskabet og får lov til at vokse op som demokratiske medborgere samt sikre et generelt løft for, at alle børn trives og udvikles inden for hvert deres område.
Selvom vi har gode institutioner og dygtige medarbejdere vil en investering i flere voksne omkring børnene skabe bedre vilkår og mere udvikling for børnene og bedre arbejdsvilkår.

Flere medarbejdere og mere forberedelse skaber en bedre folkeskole

De sidste år har kommunens skoler arbejdet hårdt for at implementere folkeskolereformen. Folkeskolereformen er blandt andet finansieret ved en forøgelse af lærernes undervisningstil på bekostning af deres forberedelsestid.
Men nok må være nok. Den øgede undervisningstid og den reducerede forberedelsestid sikre ikke et fagligt stimulerende miljø for eleverne og lærerne. Derfor skal der sættes en stopper for, at lærernes undervisningstid forøges yderligere. Det er nødvendigt, at vi som kommune giver lærerne de rammer, der skal til for at sikre, at vores børn og unge kan udvikle sig i et fagligt inspirerende læringsmiljø i folkeskolen.
De ekstra ressourcer til folkeskolen skal blandt andet understøtte et generelt fagligt løft i den almene skole. Men også kvalificere arbejdet for, at flere elever i de almene skoler og i kommunens specialklasser og specialskoler går til folkeskolens afgangseksamen og vurderes uddannelsesparate, når de forlader skolen.

Flere kernemedarbejdere i ældreplejen 

Ældreplejen har igennem mange år været under pres fordi der kommer flere ældre, der er hurtigere udskrivning fra hospitalerne og flere stadigt flere borgere får demens. Brugerundersøgelserne viser samtidig at utilfredsheden med hjælpen i Aarhus vokser markant.

For at imødegå udfordringerne uden at kvaliteten forringes, er det tydeligt, at der er brug for flere SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker til at løfte hjælpen og omsorgen. På den måde får de ældre et værdigt tilbud med kvalitet og de får en bedre og mere tryg hverdag. Vi undgår samtidigt, at personalet skal løbe endnu hurtigere. Derfor undgår vi samtidigt øget stress og arbejdspres og at sygefraværet stiger.

 

SF vil redde Ovartaci fra lukning

SF stiller forslag til byrådet om at redde det lukningstruede Museum Ovartaci på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Museet er med til at sikre, at vi mener det, når vi siger, at Aarhus er en god by for alle, siger social og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom.

yess.png

”Byrådet må påtage sig et ansvar nu. Aarhus Kommune må afsøge mulighederne for at bevare Ovartaci – vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Museets fremtidige drift afhænger af, at byrådet involverer sig og bakker op om at finde en løsning. Hvis alternativet er, at Ovartaci må lukke og slukke, så må Aarhus Kommune afholde en udgift på medfinansiering til den daglige drift af museet”, siger Thomas Medom. 

En uvis skæbne

Museum Ovartaci er et kunstmuseum, der formidler kunst af høj kvalitet. Det huser en af Europas største samlinger af kunst skabt af psykisk syge. I slutningen af 2016 flytter Psykiatrisk Hospital til Det Nye Universitetshospital i Skejby. Region Midtjylland, som hidtil har stået for driften af museet, kan ikke længere varetage opgaven. Ovartaci er derfor lukningstruet.  

”Museum Ovartaci kan det, ingen andre kan. Det er et psykiatrisk historisk museum, der formidler historier om og af mennesker med ondt i livet. Historier, der er med til at afmystificere psykisk sygdom. Historier, der skaber forståelse for og modvirker marginalisering af medborgere, der har det svært. Museet har derfor en uundværlig formidlingsopgave i forhold til byens borgere og er med til at uddanne folkeskoleelever og studerende”, fortæller Thomas Medom.

Ovartaci – et levende hus

Ovartaci er også en kulturinstitution, der tager hånd om mennesker, der af den ene eller anden grund er på kanten af livet eller arbejdsmarkedet. Samtidig er det et hus med masser af frivillige og stort lokalt engagement.

”Ovartaci er et vigtigt element i kommunens beskæftigelsesindsats for borgere med psykiske problemstillinger, som ønsker at få afklaret deres arbejdsmæssige ressourcer. En del af medarbejderne er udsatte borgere. De er ansat som en del af museets socialpsykiatriske og holdningsbårne profil. Andre er førtidspensionister med behov for pædagogisk vejledning og støtte. Museets fordel er, at det har mulighed for at skabe et miljø på samme vilkår og med samme værdier som på en almindelig arbejdsplads”, siger Thomas Medom.

Frihedsrettigheder er for alle aarhusianere

SF i Aarhus præsenterer mandag en række forslag til at bekæmpe radikalisering. Udspillet ”Frihedsrettighederne er for alle aarhusianere - En vej ind i fællesskabet” bidrager med konkrete handlinger. Borgmesteren har inviteret partierne i Aarhus til at komme med input til en samlet initiativplan for et ”Opgør med parallelsamfundet”. Forslagene skal drøftes af byrådets partier mandag eftermiddag.

_D6B4421 (1).jpg

 

Thomas Medom, som er SF’s politiske leder i Aarhus og rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse udtaler:

"Vi lægger en række forslag på bordet der skal modvirke radikalisering, undertrykkelse og social snyd. Vi hjælper unge den rigtige vej, hvis vi stiller en fritidsjobgaranti til dem, der er i risiko for marginalisering. Det samme gør vi, hvis vi udfører uafhængig opsøgende rådgivning som alternativ til imamerne. Vi skal invitere ind i fællesskabet og samtidig skærpe indsatsen mod socialt bedrageri, der underminerer vore velfærdsamfund. Der er derfor behov for at gennemføre temakontroller i forhold til førtidspensioner, ukendte adresser, formuer, virksomhedskontroller og længerevarende udlandsophold. Det er ret og pligt anno 2016.”

"Der er ikke et quick fix, når det kommer til radikalisering og ændringer af parallelsamfundene. Vi siger fra overfor fundamentalistiske og undertrykkene kræfter men skal også oppriorite det lange seje, træk, der gælder. Vi skal fokusere endnu mere på tidlige, forebyggende indsatser og vi skal skabe demokratiske alternativer til fundamentalistiske kræfter. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi skal i langt højere grad aktivere civilsamfundet og aarhusianerne og vi skal invitere foreninger og virksomheder ind i opgaveløsningen.

Offentligt møde om flygtninge-situationen i Aarhus

Krigen i Syrien og andre steder i verden betyder at Aarhus som noget nyt er blevet en by der modtager mange flygtninge. Det er en stor og vigtig opgave at få modtagelsen og integrationen til at lykkes bedst muligt. Derfor inviterer SF til en spændende aften hvor du både kan møde flygtninge, organisationer der hjælper flygtningene og myndighederne.

flytningejatak.jpg

Se mere på Facebook-begivenheden her

Mødet løber af stablen 13.1.2016 fra kl. 19.30 til 21.30 og kommer til at foregå i 'Lille sal' på Dokk1. 

Programmet ser således ud:
kl. 19.30 - Velkomst og oplæg ved rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom
kl. 19.40 - Oplæg v. Mette Jensby Mortensen, Muhabet
kl. 19.55 - Oplæg v. Den Nye Havn som støtter flygtninge i at lave frivilligt arbejde
kl. 20.10 - Oplæg v. Line Miller Sukrow, Frivillignet - en del af Dansk Flygtningehjælp
kl. 20.25 - Oplæg v. Pernille Brandt, frivilligkoordinator på integrationsområdet, Aarhus Kommune
Kl. 20.40 - Pause
Kl. 20.50 - Debat
Kl. 21.25 - Opsamling og afslutning v. Thomas Medom.
 


Læs mere om Muhabet: http://muhabet-aarhus.dk/ 
Læs mere om Den Nye Havn: https://www.facebook.com/dennyehavn/ 
Læs mere om Frivillignet: http://www.frivillignet.dk/ 

Vi glæder os til at se dig! :-) 

Fattigdomsgrænsen er genindført i Aarhus

På SF's initiativ er fattigdomsgrænsen nu genindført i Aarhus Kommune, med rød blok for og blå blok imod. Det sker efter at regeringen i september afskaffede den nationale grænse. Den nye Aarhus-grænse er et godt redskab i kampen mod mindre fattigdom i Aarhus.

fattigdom.jpg

"Det giver os mulighed for at følge udviklingen over tid og lave målrettede indsatser mod fattigdom. Vi ser ofte, at fattigdom rammer børn, som jo er dem, der har mindst skyld i det. Det giver dem dårligere vilkår i deres sociale tilknytninger" siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

"Regeringen fjerner ikke bare fattigdommen i Danmark ved at fjerne en fattigdomgrænse. Regeringen sænker kontanthjælpen for unge, de forringer den såkaldte "integrationsydelse" markant, så det gør det sværere at integrere nytilkomne i vores samfund, og så afskaffer de tilmed et redskab som ellers har vist sig nyttigt. Det mener jeg er en helt skævt tilgang til uligheden i vores samfund"

"Da den tidligere regering indførte et nationalt mål, opgav vi vores egen kommunale fattigdomsgrænse. Med fattigdomsgrænsen har vi et værktøj er et rigtig fornuftigt redskab til både at holde det politiske fokus på fattigdom, samt at frembringe konkret viden om der f.eks. er visse geografiske områder hvor vi skal lave ekstra indsatser." 

Den nye Aarhus’ grænse følger OECD’s fattigdomsgrænse, og vil sige, at man er fattig, hvis man tjener mindre end det halve af middelindkomsten - den såkaldte median-indkomst - i samfundet. Den var i 2012 på 200.000 kr. Dermed ligger den ny indførte fattigdomsgrænse på ligeomkring 100.000 kr.

Selvom at vedtagelsen er god, kan det ikke stå alene. Derfor arbejder SF i Aarhus fortsat videre med tiltag til at mindske fattigdommen i vores by. 

SF i Aarhus er en levende organisation

Velkommen til SF Aarhus hjemmeside. Her vil du finde alt om vores mange aktiviteter, vores politik og hvordan du kan være med til at gøre en forskel som aktiv i SF Aarhus. Mange hilsner Søren Kronborg Pedersen Fællesformand, SF Aarhus

SF Aarhus

  • Fællesformand Søren Kronborg Pedersen

21744221

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation