velkommen til     sf rudersdal

Velkommen til SF Rudersdal

SF Rudersdal er en forening i Rudersdal kommune. Dens medlemmer udgør sammen med medlemmerne i de andre kommuners foreninger fundamentet for det landsdækkende SF. På hjemmesiden her finder man oplysninger om bestyrelsens medlemmer, om vores politik, om arrangementer og aktuelle politiske dagsordener.

Dorte Nørbo.png

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer, som er valgt for to år af gangen. Vi afholder jævnligt åbne bestyrelsesmøder som indkaldes via mail, udformer forslag til foreningens lokale politik og arrangerer politiske debatter og andre aktiviteter.

I øjeblikket er SF ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Det betyder, at det politiske arbejde foregår på andre platforme.

SF Rudersdal er del af Nordsjællands storkreds, som ledes af formændene fra de enkelte partiforeninger i kommunerne. Desuden deltager vi i det regionale samarbejde og er aktive på landspolitisk plan på forskellige måder.

På de følgende sider kan man læse mere om vores politik og vores aktiviteter.

Venlig hilsen
Dorte Nørbo, formand


SF Rudersdal

  • Formand Dorte Nørbo

Kongevejen 477 B
2840 Holte

Tlf. 2896 2808

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation