Vor mand i kommunalbestyrelsen

Svend Erik Pedersen sidder i denne periode alene i kommunalbestyrelsen.

Han er formand for Teknik & Miljø udvalget

Sidder i vestejnens brandvæsens bestyrelse

Og en del andre steder.

Svend-Erik Pedersen meget lille.jpg

Tanker om den kommunale sæson 2014 - 2015  

SF vil udvikle og ikke afvikle den kommunale service.

V og C kører igen i år op til Kommunevalget frem med deres påstand om at man kan opretholde den kommunale service selvom skatten sænkes markant. Og det gør de uden at anviser nogle konkrete områder hvor tingene skal ændres så dette kan gøres muligt.

Deres eneste svar er deres generelle henvisning til konkurrenceudsættelse. Dette kan jeg kun betegne som uansvarlige. Nogle områder egner sig til at blive løst ved at opgaveløsningen købes eksternt – og vi gør det allerede på mange områder i dag. Andre områder egner sig bestemt ikke.

Kommunerne fik f.eks. af den tidligere borgerlige regering trukket ned over hovedet at private firmaer skulle ind i som leverandører af hjemmehjælp til ældre borgere.

Dette har vi nu kørt med en årrække. Men hvor det skulle give mere hjælp til de ældre for pengene har det i virkeligheden skabt et større administration.

Mange af de private firmaer gør et godt stykke arbejde – men det er således at det kommunens ansvar at sikre at de overholder de leveringsbestemmelser, som er fastsat i de kontrakter de har indgået for arbejdet.

Når der f.eks. i kontrakten står at ydelsen skal leveres af personale med en faglig uddannelse er kommunen nødt til at sikre at dette også er tilfældet.

For hver gang kommunen indgår en kontrakt med en ekstern leverandør pålægger vi forvaltningen en administrativ kontrolopgave – dvs. trækker ressourcer væk fra det direkte borgerrettede omsorgsarbejde over til arbejde med administrativ kontrol.

Dette er et eksempel på et område hvor konkurrenceudsættelse ikke har betydet en mere effektiv opgaveløsning.

Denne ordning skulle aldrig være indført.

Vi må tage stilling til hvordan vi vil udvikle den service vi tilbyder kommunens borgere og på den baggrund beslutte hvordan dette arbejde organiseres mest hensigtsmæssigt.

SF afviser konkurrenceudsættelse som en universalløsning til at opnå besparelser.

Jeg synes vi skal glæde os over at SF sammen med S har haft mandater til at sikre at den kommunale service udvikles efter borgernes behov. Og vi skal glæde os over at V og C ikke har magt  til at undergrave den kommunale service ved at give ufinancierede

Med venlig hilsen

Svend Erik Pedersen

Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

 

Univers
Mobil navigation