Folketingsvalg 2015

Arly Eskildsen stiller op som folketingskandidat for SF

undefinedArly Eskildsen er politisk leder for SF i Herlev Kommunalbestyrelse. Han var medlem af Regionsrådet i sidste periode, hvor han også bestred den betydningsfulde post som formand for regionens Psykiatri- og Handicapudvalg.

– Jeg stiller op til folketinget, som er nært forestående. Ikke for jer er træt af arbejdet i Herlev Kommunalbestyrelse, men fordi det bliver mere og mere tydeligt, at regering og folketing er helt ud af trit med den almindelige befolknings behov, siger Arly Eskildsen som begrundelse for at opstille til Folketinget.

– Jeg vil arbejde for, at kommunerne får et økonomisk råderum, der sikrer den fortsat udvikling af den borgernære velfærd.  Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte. Dagpengene og andre sociale ydelser skal ikke forringes. Det er socialt uretfærdigt, øger uligheden og mindsker trygheden. Jeg vil arbejde for mere velfærd, mindre ulighed og styrkelse af de sociale fællesskaber.

Arly Eskildsen vil arbejde for seks politiske mål:

  • Bedre normeringer og høj kvalitet i daginstitutionerne.

  • Trivsel og højt fagligt niveau i folkeskolerne – de 20 % fagligt dårligst stillede børn skal løftes.

  • Flere job og krav om uddannelsespladser til de unge.

  • Prioritering af sundhedsområdet uden ventetider og lige adgang – modernisering og løft af psykiatrien.

  • Værdig ældreomsorg med tilvalgsmuligheder tilpasset den ældres egne behov.

  • Massive investeringer i vedvarende energi og bedre kollektiv trafik.

    – Vi har brug for en markant styrkelse af venstrefløjen i folketinget – ikke en tilbagevenden til dem, som medvirkede til at køre danske økonomi i sænk i 00’erne. Vi har brug for en visionær venstrefløj, som kan og vil tage kampen op for flere job, investering i vores børn, social retfærdighed og grøn omstilling, fortsætter Arly Eskildsen – en klar hilsen både i forhold til den tidligere regering ledet af Lars Løkke og den nuværende, som har skuffet mange.  

Arly Eskildsen er 60 år, organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI og aktiv i det frivillige sociale arbejde.

Han har været medlem af Herlev Kommunalbestyrelse siden 2001 og er der medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Familie- og Forebyggelsesudvalget og Sundheds- og Voksenudvalget. Tidligere regionsrådsmedlem og formand for Psykiatri- og handicapudvalget.

Han har særlig fokus på indsatsen på børne, skole, social, ældre, psykiatri og miljøområdet. Han har bl.a. arbejdet med en ordentlig madordning i daginstitutionerne, bedre normeringer, social retfærdighed, udvikling af øget kvalitet i ældreplejen, behovet for fornyelse og modernisering af psykiatrien og indsatsen mod klimaforandringerne.

Arly Eskildsen, tlf.: 61 68 82 52, mail: arly@sf-herlev.dk, web: www.arlyeskildsen.dk, www.facebook.com/ArlyEskildsenSF


Univers
Mobil navigation