velkommen til     sf hillerød

Nordsjælland vælger Trine Torp til Folketinget!

(Klik på den røde pil for at læse mere.......) SF's valgresultat blev en stabilisering af partiet oven på det forløb, vores parti har været igennem, men heller ikke mere end det. Vi fortjente et langt bedre valg, end vi fik. Ikke for SF's skyld – men fordi der nu, mere end nogensinde, er brug for et SF, som med stor energi kæmper for at sikre trygheden om velfærden, bekæmper utrygheden på arbejdsmarkedet og ikke mindst fører en aktiv og ambitiøs klimapolitik. Heldigvis beholdt vi vores mandat i Nordsjælland, og får valgt Trine Torp fra Halsnæs som Folketingsmedlem. Vi glæder os til samarbejdet med Trine.

trine640_360_ny2.png

På trods af en energisk og aktiv indsats måtte vores kandidat i Hillerød-kredsen Teis Volstrup tage til takke med 1. suppleantpladsen i Nordsjællands Storkreds.

Der har været fuld gang i uddeling af flyers og valgmøder med Teis, og der er stemt dørklokker og husstandsomdelt flyers i lange baner.

Men det betyder nok en del at være lokal kandidat. Næste gang er Teis kendt i Hillerød og vi håber, at SFU og Teis holder energien oppe til næste valg. Tak til alle for indsatsen!

 

SF stemte - som eneste parti - nej til 45 m højhuse på Møllebroområdet.

Ja til boliger - nej til højhuse og usikre planer. Fokus på kvalitet og arkitekturpolitik er nødvendigt fremover. Klik på den røde pil for at læse mere

Højhuse.jpeg


Skriv kommentar

I marts 2016 vedtog Byrådet af bygge 4 højhuse på 15 etager, et på 13 etager og et på 8 etager på Møllebrogrunden. SF ønsker også boliger, men mente, at dette var for højt og for usikkert.

Lokale arkitekter advarede om for lidt fokus på kvalitet og visioner i de forelagte planer og for stor vægt på afkast og høj bebyggelses-procent. 

Som det eneste parti i Byrådet foretrak vi, at max. højderne på bygningerne i området blev fastholdt på 17 meter (5-6 etager), dog 12 meter (4 etager) i indsigtskilerne, i overensstemmelse med den oprindelige kommuneplan for området..

Der er klaget fra naboer til Natur- og Miljøklagenævnet. På den lange bane må der sikres et større fokus på en arkitekturpolitik, som fremover kan sikre et ordentligt udseende og kvaliteten i nye projekter.

Det vil SF arbejde for.


Folketingskandidat Teis Volstrup

Teis er 26 år og arbejder til daglig som studievejleder på Københavns Universitet, hvor han er også færdiggør sine studier. Tidligere har han været kandidat for SF til Europa-Parlamentsvalget. Han var nr. 5 på SFs liste og samtidig SFUs spidskandidat.

Klik på den røde pil for at læse mere.

Læs om de øvrige kandidater i Nordsjællands Storkreds i teksten til højre.

teis_sektion.PNG

Vi må ikke efterlade en ødelagt klode til vores børn og børnebørn. I Frederikshavn, hvor jeg oprindeligt er fra, er der netop blevet givet tilladelse til prøveboring efter skifergas. Finder de noget, er Nordsjælland næste sted der skal bores.

Derfor er kampen mod skifergas en udfordring vi i høj grad skal tage alvorligt lokalt. Erfaringerne fra USA viser at grundvandet omkring skifergasboringerne er blevet udrikkeligt som følge af menneskelige fejl i udvindingen.

Vi skal satse på de grønne energikilder og lade skifergassen blive i jorden. Vores iver efter billig strøm må ikke få fatale konsekvenser for vores miljø.

Lige muligheder for alle

Nordsjælland er et område, der med tydelighed viser, at der kan være stor forskel på rig og fattig. For mig er lighed ikke, at alle skal tjene det samme. Men for mig er det vigtige, at alle skal have samme muligheder i livet for at få ordentlig behandling i sundhedsvæsnet, optagelse på gymnasium, erhvervsuddannelse eller universitet – hvad enten ens forældre er kassemedarbejdere eller advokater.

Lighed handler også om at sikre en folkeskole, der giver alle børn en god grundsten for resten af livet. Vi kan ikke nøjes med at tale flot om inklusion. Derfor er det SF der skal sikre, at der følger penge med. Kampen for lighed er en evig kamp mod højrefløjen, og den kan kun vindes med et stærkt SF så tæt på magten som muligt.

Holdbar løsning på dagpengeområdet

Arbejdsløsheden er stadig høj i Danmark. Selvom mange gerne vil, så er det svært at finde et arbejde. Økonomien er endnu ikke i bedring og derfor skal vi finde en løsning for de alt for mange danskere, der er røget ud af dagpengesystemet og for de mange der står til at ryge ud snart.

Det er enormt problem, som regeringen ikke tager alvorligt nok. De har syltet problemstillingen og nedsat en kommission der skal se på dagpengeindsatsen. Jeg mener, at der er brug for handling og en løsning her og nu.

Det vigtigste er, at genoptjeningsperioden halveres og at opkvalificeringsindsatsen styrkes. Den bedste løsning for arbejdsløse er at skaffe dem et job. Vi skal fortsat investere i nye grønne arbejdspladser, lave isbryderordninger og sikre bedre rammevilkår for iværksættere.

Kandidater i Nordsjællands Storkreds kan ses her


SF Hillerød

  • Formand Pia Enøe

Slangerupgade 18, st. th.
3400 Hillerød

30539228

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation