velkommen til     sf hillerød

SF's liste til byrådsvalget d. 21.11. er klar!

(Klik på den røde pil for at læse mere.......)
SF har foreløbig 11 byrådskandidater klar til Kommunalvalget i efteråret. SF stiller op med et stærkt hold, der repræsenterer et bredt fagligt felt, som dermed er i stand til at byde ind med politiske tiltag indenfor alle områder.


Det gælder f.eks. børns vilkår og trivsel i hverdagen, udsatte børn og unge, udbygning af velfærd, bæredygtig byudvikling, ligestilling af psykisk og somatisk sundhed, styrkelse af det fagpolitiske og det kulturpolitiske område og ikke mindst en mere visionær og ambitiøs grøn omstilling.


Spidskandidat blev Peter Langer, øvrige kandidater er Rikke Macholm, Janne Lunding Olsen, Lars Elbrandt, Lucas Antonio Madsen, Flemming Thornæs, Michael Liesk, Erik Sejrup, Susan Smith, Rasha Schneider og Pia Enøe. SF har valgt sideordnet opstilling. Der vil være mulighed for at udvide listen frem til oktober.

SF’s kandidater ser frem til at komme med deres bud på Hillerøds fremtidige udvikling, hvor uligheden bør mindskes, og der skabes stærke fællesskaber sammen med en ambitiøs grøn omstilling – først og fremmest lokalt men også med et globalt udsyn.

SF kandidater 2017.jpg

 

 

SF stemte - som eneste parti - nej til 45 m højhuse på Møllebroområdet.

Ja til boliger - nej til højhuse og usikre planer.

Fokus på kvalitet og arkitekturpolitik er nødvendigt fremover.

Klik på den røde pil for at læse mere

Højhuse.jpeg


Skriv kommentar

Der er brug for en stadsarkitekt!

I marts 2016 vedtog Byrådet af bygge 4 højhuse på 15 etager, et på 13 etager og et på 8 etager på Møllebrogrunden. SF ønsker også boliger, men mente, at dette var for højt og for usikkert.

Lokale arkitekter advarede om for lidt fokus på kvalitet og visioner i de forelagte planer og for stor vægt på afkast og høj bebyggelses-procent. 

Som det eneste parti i Byrådet foretrak vi, at max. højderne på bygningerne i området blev fastholdt på 17 meter (5-6 etager), dog 12 meter (4 etager) i indsigtskilerne, i overensstemmelse med den oprindelige kommuneplan for området..

På den lange bane må der sikres et større fokus på en arkitekturpolitik, som fremover kan sikre et ordentligt udseende og kvaliteten i nye projekter.

Det vil SF arbejde for.


Folketingskandidat Teis Volstrup

Teis er 26 år og arbejder til daglig som studievejleder på Københavns Universitet, hvor han er også færdiggør sine studier. Tidligere har han været kandidat for SF til Europa-Parlamentsvalget. Han var nr. 5 på SFs liste og samtidig SFUs spidskandidat.

Klik på den røde pil for at læse mere.

Læs om de øvrige kandidater i Nordsjællands Storkreds i teksten til højre.

teis_sektion.PNG

Vi må ikke efterlade en ødelagt klode til vores børn og børnebørn. I Frederikshavn, hvor jeg oprindeligt er fra, er der netop blevet givet tilladelse til prøveboring efter skifergas. Finder de noget, er Nordsjælland næste sted der skal bores.

Derfor er kampen mod skifergas en udfordring vi i høj grad skal tage alvorligt lokalt. Erfaringerne fra USA viser at grundvandet omkring skifergasboringerne er blevet udrikkeligt som følge af menneskelige fejl i udvindingen.

Vi skal satse på de grønne energikilder og lade skifergassen blive i jorden. Vores iver efter billig strøm må ikke få fatale konsekvenser for vores miljø.

Lige muligheder for alle

Nordsjælland er et område, der med tydelighed viser, at der kan være stor forskel på rig og fattig. For mig er lighed ikke, at alle skal tjene det samme. Men for mig er det vigtige, at alle skal have samme muligheder i livet for at få ordentlig behandling i sundhedsvæsnet, optagelse på gymnasium, erhvervsuddannelse eller universitet – hvad enten ens forældre er kassemedarbejdere eller advokater.

Lighed handler også om at sikre en folkeskole, der giver alle børn en god grundsten for resten af livet. Vi kan ikke nøjes med at tale flot om inklusion. Derfor er det SF der skal sikre, at der følger penge med. Kampen for lighed er en evig kamp mod højrefløjen, og den kan kun vindes med et stærkt SF så tæt på magten som muligt.

Holdbar løsning på dagpengeområdet

Arbejdsløsheden er stadig høj i Danmark. Selvom mange gerne vil, så er det svært at finde et arbejde. Økonomien er endnu ikke i bedring og derfor skal vi finde en løsning for de alt for mange danskere, der er røget ud af dagpengesystemet og for de mange der står til at ryge ud snart.

Det er enormt problem, som regeringen ikke tager alvorligt nok. De har syltet problemstillingen og nedsat en kommission der skal se på dagpengeindsatsen. Jeg mener, at der er brug for handling og en løsning her og nu.

Det vigtigste er, at genoptjeningsperioden halveres og at opkvalificeringsindsatsen styrkes. Den bedste løsning for arbejdsløse er at skaffe dem et job. Vi skal fortsat investere i nye grønne arbejdspladser, lave isbryderordninger og sikre bedre rammevilkår for iværksættere.

Kandidater i Nordsjællands Storkreds kan ses her


SF Hillerød

  • Formand Pia Enøe

Slangerupgade 18, st. th.
3400 Hillerød

30539228

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation