Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen i SF Gentofte

Om bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen vælges en gang årligt på SF Gentoftes generalforsamling og består i 2015 af følgende medlemmer. I 2015 er der lavet en mødeplan - se aktiviteter - hvor vi mødes hver måned. Alle bestyrelsesmøder er åbne, og man kan bare komme. Bestyrelsesarbejdet i 2015 op til Folketingsvalget vil have hovedfokus på valgkampen, og i den sammenhæng påtænker vi at holde et temamøder om ulighed - evt. sammen med SF Gladsaxe og SF Lyngby.  

undefined

Titel: Formand
John Andersen
Fruevej 16
2870 Dyssegård
Tlf: 29245679
E-mail: john@johnandersen.eu

sf-default-profil136x136.png

Titel: Bestyrelsesmedlem
Christoffer Albertsen
Ørnegårdsvej
2820 Gentofte
Tlf: 24480992
E-mail: xpv919@alumni.ku.dk 

 

 

undefined

Titel: Bestyrelsesmedlem og tidligere Kommunalbestyrelsesmedlem
Brigitta Volsted Rick
Strandparksvej 24, 2. tv
2900 Hellerup
Tlf: 22329880
Email: brigittarick@hotmail.com

sf-default-profil136x136.png

Titel: Bestyrelsesmedlem og kasserer
Peder Larsen
Sønderdalen 4, 1.th.
2870 Dyssegård
Tlf: 28145719
E-mail:peder.larsen@ft.dk 

 

 

Univers
Mobil navigation