Politikere og kandidater

Hvert fjerde år afholdes kommunalvalg, hvor SF-Frederikssund stiller med en liste af gode kandidater til byrådet. Læs mere om vores nuværende byrådsmedlem her på siderne.

SF-Nordsjælland har fem folketingskandidater, fordelt på seks kredse i kommunen. Der vælges kandidater hvert andet år. Trine Torp er valgt til folketinget ved valget i 2015.

Du kan se vores kandidatfolder til kommunalvalget 2017 her.

 

 

 

Spidskandidat Ole Frimann Hansen

Jeg er 59 år, bor i Græse, uddannet pædagog og naturvejleder og har en diplomuddannelse i ledelse –
og mange års erfaring med børn og natur. Det er min indstilling, at vi som mennesker ikke kan
sætte os over naturen, idet vi er en del af den. Mine mærkesager: Den nødvendige grønne omstilling her og nu, hvor Frederikssund Kommune skal lægge sig i førerfeltet. Det skal gøres mere attraktivt at bosætte sig i kommunens landsbysamfund gennem udbygning af busforbindelser og cykelstier. Frederikssund skal være en kommune, hvor det er spændende og udviklende at være ung, så flere unge bliver i kommunen – derfor udbygning af klubtilbud for de 14-23 årige.

ole640_360.jpg

Kandidat Susan Stauersbøl

Jeg er 46 år, bor midt i Frederikssund. Jeg arbejder som hjemmevejleder i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. Jeg har tidligere i perioden 2009-2013 siddet som repræsentant for SF i byrådet. Mine mærkesager er fair behandling af vores syge og socialt udsatte medborgere samt styrkelse af ældreplejen, såvel hjemme hos den ældre selv som på kommunens institutioner.

susan640_360.jpg

Kandidat Anna Poulsen

Jeg er 40 år, bor i Frederikssund med mand og 4 børn. Uddannet folkeskolelærer og arbejder på Frederikssund Kommunes specialskole Kærholm. Jeg har særligt fokus på en opprioritering af skoler og daginstitutioner samt på at sikre en tidlig indsats og det gode børneliv.

anna640_360.jpg

Kandidat Gry Ellesøe

Jeg er 38 år, bor i Frederikssund og arbejder som gymnasielærer i Ballerup.  Det er vigtigt for mig, at vi har samlingssteder, hvor alle kommunens borgere kan mødes om kunst, musik, teater og litteratur. Derfor skal vi gøre mere for at skabe levende bymiljøer, og vi skal videre med planerne om et nyt kombineret bibliotek og kulturhus - tæt på S-tog, indkøbsmuligheder og uddannelsesinstitutioner.

gry640_360.jpg

Byrådsmedlem Poul Henrik Hedeboe

Poul Henrik har siddet i byrådet siden 2010, han sidder i økonomiudvalget og i Vækstudvalget. Før byrådet sad han i Folketinget og var ordfører for Trafik og Erhverv. Til daglig er han leder af grønsags pakkeriet på Svanholm, og fungerer som koordinator af landbruget.

ph640x360.jpg

Mine mærkesager

Det ligger mig på sinde, at unge ikke går ledige, men kommer i ddannelse eller arbejde. Der skal skabes en sammenhængende løsningfor børn og unge op til 30 år, så ingen tabes i systemet.

Den kollektive trafik skal forbedres gennem en samlet løsning af al kommunal transport. Besparelsen herfra skal blive i transportområdet og hovedsageligt tilføres buskørsel.

Jeg har stået i spidsen for en større borgerinddragelse og foranlediget, at kommunen nu har oprettet et borgerpanel og et klimapanel. Dette skal udvides med lokalråd i næste byrådsperiode.

Jeg vil arbejde for, at vi får et sammenhængende cykelstinet i kommunen.

Energirenoveringer af kommunale og private bygninger er en mærkesag.

FOLKETINGSMEDLEM TRINE TORP

Visionen om et bedre liv for flere er bærende for min politik. Et liv med plads i fællesskabet til alle, og hvor store og små fællesskaber trives og vokser. Et samfund hvor de, der har mest, også er dem, som bidrager mest. Magt og indflydelse skal deles af flere, og beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Læs mere om mine mærkesager herunder ved at trykke på den røde pil.

trine640_360_ny2.PNG
Menneskers værd kan ikke gøres op i produktivitet og præstation

Derfor vil jeg arbejde for at tillid og motivation erstatter dokumentationskrav og målstyring på vores offentlige arbejdspladser. Jeg ønsker et uddannelsessystem som er til for mennesket i samfundet, og ikke kun for arbejdsmarkedet, og hvor der er plads til unges tvivl, omvalg og omveje. De unge skal have lettilgængelig støtte, når der er behov for det, og de udsatte unge skal have ret til efterværn, i stedet for at blive overladt til sig selv når de fylder 18.

Vækst og velstand må ikke ske ved at undergrave de ressourcer, vi har

Derfor ønsker jeg ambitiøse mål for klimaforbedringer baseret på udvikling af vedvarende energi. Jeg vil arbejde for en grøn omstilling af landbruget og sikring af rent drikkevand. Og jeg ønsker at vores rige, mangfoldige og sammenhængende natur skal beskyttes, så fremtidige generationer også har mulighed for at opleve og benytte den. I Nordsjælland skal vi have en ambitiøs naturplan for Kongernes Nordsjælland, og så skal vi have udviklet den offentlige trafik så regionen bindes bedre sammen.

Mindre ulighed og mere frihed for de mange

Jeg kæmper for mest mulig frihed for de mange, og ønsker at vende udviklingen, så vi får mindre ulighed i samfundet. Det gøres bl.a. ved at satse på tidlig og bedre hjælp til udsatte børn og familier, og ved at prioritere folkeskolen. Folkeskolereformen er underfinansieret, og hvis reformen og inklusionen skal lykkes, skal intentioner og ressourcer følges ad. Jeg ønsker at man konsekvent gennem udbud og krav støtter samfundsansvarlige virksomheder, som skaber praktikpladser, lever op til danske løn- og arbejdsvilkår og betaler skat i Danmark.

Univers
Mobil navigation