SF's medlemmer af kommunalbestyrelsen

SF har fra 1. januar 2014 to medlemmer i Kommunalbestyrelsen: Leif Pedersen og Mehmet Kücükakin. De arbejder alle ihærdigt på at få SF's synspunkter igennem i den politik Kommunalbestyrelsen vedtager.

Leif Pedersen(136x136)

Leif Pedersen, Kærgården 8, st., 2620 Albertslund, e-mail: dunar@post12.tele.dk, tlf: 4362 8225

Leif er formand for Miljø & Byudvalget, medlem af Økonomiudvalg og Velfærdsudvalg samt medlem udvalgene vedr. Plejecenter & Sundhedshus samt Innovation i byen.

Mehmet Kücükakin(136x136)

Mehmet Kücükakin, Randager 61, 2620 Albertslund, e-mail: mkucukakin@hotmail.comtlf.: 26 84 20 81

Mehmet er viceborgmester,medlem af Kultur, Bevægelses- & Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Univers
Mobil navigation