Politik

SF's to medlemmer af kommunalbestyrelsen får hjælp fra en støttegruppe, der har påtaget sig opgaven med at læse dagsordener til udvalgsmøderne. Der holdes månedlige Før-udvalgsmøder, hvor dagsordenerne gennemgås.

En gang i kvartalet holdes et Politikudviklingsmøde, hvor alle medlemmer opfordres til at møde op og være med til at debattere, hvilken politik SF Albertslund skal føre frem i Kommunalbestyrelsen - inden for de enkelte udvalg.

Referater fra disse møder vil normalt være tilgængelige. Se under referater på siden "Om partiforeningen"

Nyt fra KB-gruppen

Her kan du læse mere om arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Leif og Mehmet skriver status.

Politikudviklingsmøder

Ca. en gang i kvartalet holder vi politikudviklingsmøder, hvor vi drøfter emner, der relaterer sig til de stående udvalg i Kommunalbestyrelsen.

Univers
Mobil navigation