Politik

SF's to medlemmer af kommunalbestyrelsen får hjælp fra en støttegruppe, der har påtaget sig opgaven med at læse dagsordener til udvalgsmøderne. Der holdes månedlige Før-udvalgsmøder, hvor dagsordenerne gennemgås.

En gang i kvartalet holdes et Politikudviklingsmøde, hvor alle medlemmer opfordres til at møde op og være med til at debattere, hvilken politik SF Albertslund skal føre frem i Kommunalbestyrelsen - inden for de enkelte udvalg.

Referater fra disse møder vil normalt være tilgængelige. Se under referater på siden "Om partiforeningen"

Kommunalvalg 2017

Her vil I kunne følge med i, hvad der bliver SF's mærkesager mv. op til kommunalvalget den 21. november.

Læs teksten til den folder, der bliver lavet til omdeling - her-

Her ser I det stærke SF-hold til kommunalvalget - set fra venstre:  Mehmet, Birgit, Leif, Vivi og Bülent

undefined

Univers
Mobil navigation